Liiton yhteistyökumppanit

Liitolla on laajaa yhteistyötä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Liiton tärkeimpiä järjestöyhteistyökumppaneita ovat Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöt.

Suomen omaishoidon verkosto

 

Lisäksi liitto tekee yhteistyötä mm. seuraavien järjestöjen, keskusjärjestöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa:

EETU ry:hyn kuuluvat eläkeläisjärjestöt
Koulutus, tiedotus, vaikuttaminen ja vapaaehtoistyö.

Eurocarers-verkosto
Liitto on jäsen.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Yhteiset koulutuspäivät, Kehitysvammaisten Tukiliitto on Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestö.

Kehitysvammaisten palvelusäätiö
Ikäperhetoiminta, sijaishoitokysymykset, Kehitysvammaisten palvelusäätiö on Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestö.

Kehitysvammaliitto ry
Selkokeskuksen neuvottelukunta.

Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry
Liitto on jäsen.

Kuurojen liitto ry
Koulutus- ja lomayhteistyö.

Lomajärjestöt
Omaishoitajalomat: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Neurologiset vammaisjärjestöt
Koulutus- ja toimitilayhteistyö.

Opintokeskus Sivis
Opintokeskus Siviksen hallituksen varajäsenyys.

Omaishoitajaliitto (ml. sen paikallisyhdistykset) on Opintokeskus Siviksen jäsen.
Opintokeskus Sivis tukee jäsenjärjestöjensä toteuttamia opintojaksoja ja vertaisopintoryhmiä taloudellisesti ja pedagogisesti.
Liitolla ja sen paikallisyhdistyksillä on siis oikeus hakea Opintokeskus Siviksen opintotukea järjestämiinsä tilaisuuksiin.

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry
Liitto on Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsen, liiton edustaja on yhdistyksen potilasjaoston jäsen sekä hallituksen varajäsen.

Oppilaitokset
Harjoittelija- ja koulutusyhteistyötä mm. Diak, Metropolia, Arcada, Omnia, SAMK ja yliopistot.

Orion Oyj
Viestinnällistä yhteistyötä ja Välittämö100.

Perhehoitoliitto ry
Erityisryhmien perhehoito, sijaishoito ja hankeyhteistyö.

Reumaliitto ry
Kokemustoimintaverkoston jäsen.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Liitto on jäsen.

Suomen Mielenterveysseura ry
Asiantuntijayhteistyö.

Väestöliitto ry
Monikulttuurisuus- ja koulutusyhteistyö.