Liiton yhteistyökumppanit

Liitolla on laajaa yhteistyötä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Liiton tärkeimpiä järjestöyhteistyökumppaneita ovat Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöt.

Suomen omaishoidon verkosto

 

Lisäksi liitto tekee yhteistyötä mm. seuraavien järjestöjen, keskusjärjestöjen ja oppilaitosten kanssa:

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Yhteiset koulutuspäivät, Suomen omaishoidon verkosto.

Kehitysvammaisten palvelusäätiö
Ikäperhetoiminta, Suomen omaishoidon verkosto, sijaishoitokysymykset.

Kehitysvammaliitto ry
Selkokeskuksen neuvottelukunta.

Reumaliitto ry
Kokemuskoulutuksesta pysyvää -hanke.

Väestöliitto ry
Monikulttuurisuus- ja koulutusyhteistyö.

Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry
Liitto on jäsen.

Perhehoitoliitto ry
Erityisryhmien perhehoito, sijaishoito, hankeyhteistyö.

Kuurojen liitto ry
Koulutus- ja lomayhteistyö.

Neurologiset vammaisjärjestöt
Koulutusyhteistyö, toimitilayhteistyö.

Lomajärjestöt
Omaishoitajalomat: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry  ja Hyvinvointilomat ry.

Opintokeskus Sivis
Opintokeskus Sivksen hallituksen varajäsenyys.

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry (ml. sen paikallisyhdistykset) on Opintokeskus Siviksen jäsen.
Opintokeskus Sivis tukee jäsenjärjestöjensä toteuttamia opintojaksoja ja vertaisopintoryhmiä taloudellisesti ja pedagogisesti.
Liitolla ja sen paikallisyhdistyksillä on siis oikeus hakea Opintokeskus Siviksen opintotukea järjestämiinsä tilaisuuksiin.

Suomen Mielenterveysseura ry
Asiantuntijayhteistyö.

EETU ry:hyn kuuluvat eläkeläisjärjestöt
Koulutus ja tiedotus, vaikuttaminen, vapaaehtoistyö.

  • SOSTE ry
  • Eurocarers-verkosto (jäsenjärjestö, yhteysjärjestö)
  • Oppilaitokset; harjoittelija- ja koulutusyhteistyötä mm. Diak, Metropolia, Arcada, Omnia, Samk, yliopistot