Liiton organisaatio

Liiton hallitus hyväksyi syksyllä 2015 kokouksessaan liiton uuden organisaation. Liiton päätösvaltaa käyttävät paikallisyhdistykset liiton vuosikokouksissa. Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa liiton hallitus, joka valitaan syyskokouksessa. Operatiivisesta johtamisesta vastaa toiminnanjohtaja johtoryhmän tukemana.

Kaksi toiminnallista yksikköä

Uudessa organisaatiossa on kaksi yksikköä: Järjestöyhteistyö ja Omaishoitajien hyvinvointi.

Järjestöyhteistyö -yksikköön kuuluu liiton aluetyö, Suomen omaishoidon verkosto, Jangsterit-hanke. Yksikön vastuuhenkilö on järjestöpäällikkö Merja Purhonen.

Omaishoitajien hyvinvointi-yksikön tehtäviin kuuluu OmaisOiva-toiminta, erityisryhmien lomien suunnittelu ja toteutus sekä Kuppi nurin -hanke (2017-2020). Yksikön toiminnasta vastaa vt. kehittämispäällikkö Kaisa Parviainen.

Kaksi läpileikkaavaa tehtäväaluetta

Viestinnän tehtävänä on sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen ja toteutus, Lähellä-lehti sekä materiaalintuotanto yhteistyössä yksiköiden kanssa. Vastuuhenkilö on viestintäpäällikkö Tiina Kokko.

Talous ja hallinto vastaa mm. liiton taloudesta, laskutuksesta, jäsenrekisteristä, tilaisuuksien järjestelyistä, tilauksista ja puhelinvaihteesta. Vastuuhenkilö on talouspäällikkö Tiina Lehtinen.

Vaikuttaminen on osa kaikkien työtä

Toiminnanjohtaja Sari Tervosen vastuulla ovat liiton edunvalvonta ja vaikuttamistyö, varainhankinta sekä kansallinen liittojen välinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Vaikuttamistyön vuosisuunnitelma laaditaan johtoryhmässä. Vaikuttaminen on osa kaikkien työntekijöiden työtehtäviä. Varainhankintaa tekevät tehtävään erikseen nimetyt henkilöt toiminnanjohtajan johdolla.

Kehittämistä yhteistyössä

Liiton kehittämistyö on monimuotoista ja sisältää mm. omaishoitoon liittyvän tutkimuksen seurantaa ja sen hyödyntämistä vaikuttamistyössä sekä uusien hankkeiden ideointia. Kehittämistoimintaa tehdään yksiköiden ja läpileikkaavien tehtäväalueiden yhteistyönä. Vastuuhenkilö on vt. kehittämispäällikkö Kaisa Parviainen.