Yhdistystoiminta

Paikallisyhdistykset ovat omaishoitajia varten

Liiton jäsenyhdistyksillä on monimuotoista omaishoitajia tukevaa toimintaa. Yhdistykset toimivat yhteistyössä kuntien, seurakuntien, oppilaitosten ja muiden järjestöjen kanssa.

Paikallisyhdistysten toimintaan voivat osallistua kaikki omaistaan hoitavat ja omaishoidosta kiinnostuneet.

Paikallisyhdistykset järjestävät mm:

  • vertaistukea keskustelu- ja toimintaryhmissä
  • virkistystä, tapahtumia, retkiä jne.
  • koulutusta, ohjausta, neuvontaa, Ovet-valmennusta®

Paikallisyhdistykset kehittävät ja toteuttavat omaishoitoperheitä tukevia toimintamuotoja  vapaaehtoispohjalta ja STEA:n jakamien avustusten tuella (erilaisia hankkeita ja OmaisOiva-toiminta osassa yhdistyksiä)

Sinua lähinnä olevan paikallisyhdistyksen löydät
paikallisyhdistykset -sivulta.

Jäseneksi voit liittyä täällä.

Vertaistukea

Paikallisyhdistykset järjestävät omaishoitajille vertaisryhmiä, joista osa on tarkoitettu kaikille omaishoitajille ja osa on suunnattu esimerkiksi erityislasten vanhemmille tai omaishoitajille, joiden omaishoitotilanne on päättynyt hoidettavan läheisen kuolemaan tai muuttanut muotoaan hoidettavan läheisen siirryttyä pitkäaikaishoitoon.

Samankaltaisten elämänkokemusten jakaminen ryhmässä voimaannuttaa ja vuorovaikutus tukee jaksamista. Ymmärtämiseen ei vertaisten kesken tarvita aina edes sanoja.

Erityislapsiperheille Metkoja menetelmiä (Hyvinvoiva perhe -sivut) on koonnut Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry.

Vaikuttamisen mahdollisuuksia

Yhdistykset kokoavat ja välittävät omaishoitajien näkemyksiä ja toiveita päätöksentekijöille. Osallistumalla toimintaan olet myös mukana vaikuttamassa omaishoitoon liittyviin asioihin.

Tukea ja ohjausta

Paikallisyhdistykset tarjoavat omaishoitajille ohjausta ja neuvontaa omaishoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Mentorointia

Mentoroinnissa omaishoitajilla on mahdollisuus jakaa omaishoitajuuteen liittyviä kokemuksiaan ja tunteitaan kahdenkeskisissä mentorointitapaamisissa. Mentoreina toimivat eläkkeellä olevat sairaanhoitajat. Mukaan tulevalta omaishoitajalta odotetaan halua jakaa kokemuksiaan ja pohtia omaa tilannettaan omaishoitajana sekä mahdollisuutta hetkeksi irrottautua omaishoidosta ja osallistua mentorointitapaamisiin kerran kuukaudessa (8 tapaamiskertaa).

Mentorointia tällä hetkellä toteuttavat liiton paikallisyhdistykset

OmaisOiva-toiminta tukee omaishoitajan jaksamista

OmaisOiva-toimintaa toteuttavat paikallisyhdistykset järjestävät omaishoitajien tueksi monia erilaisia toimintamuotoja. OmaisOiva-toiminta tarjoaa tietoa, ohjausta ja vertaistukea mahdollisimman lähellä kotia.

OmaisOiva-kioskeissa ja -kahviloissa saat tietoa omaishoidosta. Voit myös vaihtaa kokemuksia toisten omaishoitajien kanssa ja kuulla omaishoitajien paikallisyhdistyksen toiminnasta. Ilmoittautumatta ja sitoutumatta. Kioskit ja kahvilat palvelevat sekä omaishoitajia että muita omaishoidosta kiinnostuneita.

OmaisOiva-ryhmissä voit jakaa ajatuksia ja tunteita toisten omaishoitajien kanssa. Ovet-valmennuksesta saat tietoja, taitoja ja tukea omaishoitajana toimimiseen. OivaHetki antaa mahdollisuuden yksilölliseen kohtaamiseen.

OmaisOiva-toimintaa toteuttavat paikallisyhdistykset löydät täältä.

Päivitetty 16.12.2019