Yhdistystoiminta

Jäsenyhdistykset ovat omaishoitajia varten

Liiton 69 jäsenyhdistyksellä on monimuotoista omaishoitajia tukevaa toimintaa. Jäsenyhdistysten toimintaan voivat osallistua kaikki omaistaan hoitavat ja omaishoidosta kiinnostuneet.

Jäsenyhdistykset järjestävät mm:

  • vertaistukea keskustelu- ja toimintaryhmissä
  • virkistystä, tapahtumia, retkiä jne.
  • koulutusta, ohjausta, neuvontaa, Ovet-valmennusta®

Jäsenyhdistykset kehittävät ja toteuttavat omaishoitoperheitä tukevia toimintamuotoja  vapaaehtoispohjalta ja STEA:n jakamien avustusten tuella. Yhdistykset toimivat yhteistyössä kuntien, seurakuntien, oppilaitosten ja muiden järjestöjen kanssa. Osalla yhdistyksiä on erilaisia hankkeita ja OmaisOiva-toimintaa.

Sinua lähinnä olevan jäsenyhdistyksen löydät: paikallisyhdistykset -sivulta.

Jäseneksi voit liittyä täällä.

Tukea ja ohjausta

Jäsenyhdistykset tarjoavat omaishoitajille ohjausta ja neuvontaa omaishoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Vertaistukea  ja virkistystä

Jäsenyhdistykset järjestävät omaishoitajille vertaisryhmiä, joista osa on tarkoitettu kaikille omaishoitajille ja osa on suunnattu esimerkiksi erityislasten vanhemmille tai omaishoitajille, joiden omaishoitotilanne on päättynyt hoidettavan läheisen kuolemaan tai muuttanut muotoaan hoidettavan läheisen siirryttyä pitkäaikaishoitoon.

Samankaltaisten elämänkokemusten jakaminen ryhmässä voimaannuttaa ja vuorovaikutus tukee jaksamista. Ymmärtämiseen ei vertaisten kesken tarvita aina edes sanoja.

Erilaiset yhdistyksen toteuttamat tilaisuudet tuovat omaishoitoperheille virkistystä ja vaihtelua sekä samalla vastaavassa tilanteessa olevien kohtaamisia ja uusia tuttavuuksia.

Vaikuttamisen mahdollisuuksia

Yhdistykset kokoavat ja välittävät omaishoitajien näkemyksiä ja toiveita päätöksentekijöille. Osallistumalla toimintaan olet myös mukana vaikuttamassa omaishoitoon liittyviin asioihin omalla asuinseudullasi.

OmaisOiva-toiminta tukee omaishoitajan jaksamista

Osa jäsenyhdistyksistä toteuttaa OmaisOiva-toimintaa. OmaisOiva-toiminta tarjoaa tietoa, ohjausta ja vertaistukea mahdollisimman lähellä kotia.

OmaisOiva-kioskeissa ja -kahviloissa saat tietoa omaishoidosta. Voit myös vaihtaa kokemuksia toisten omaishoitajien kanssa ja kuulla omaishoitajien paikallisyhdistyksen toiminnasta. Ilmoittautumatta ja sitoutumatta. Kioskit ja kahvilat palvelevat sekä omaishoitajia että muita omaishoidosta kiinnostuneita.

OmaisOiva-ryhmissä voit jakaa ajatuksia ja tunteita toisten omaishoitajien kanssa. Ovet-valmennuksesta saat tietoja, taitoja ja tukea omaishoitajana toimimiseen. OivaHetki antaa mahdollisuuden yksilölliseen kohtaamiseen.

OmaisOiva-toimintaa toteuttavat paikallisyhdistykset löydät täältä.

 

Päivitetty 3.6.2021