Tunne voimavarasi -hanke

Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio voimavaraksi

Kuvassa nainen katsoo ulos ikkunasta.Tunne voimavarasi -hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, joita huolestuttaa omat tunteet, käytös ja voimavarojen väheneminen. Hankkeella edistetään naisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, järjestötyöntekijöiden ja vapaaehtoisten osaaminen kaltoinkohtelun tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi lisääntyy.

Tunne voimavarasi on Miina Sillanpään Säätiön, Omaishoitajaliiton, Maria Akatemian ja Kuntoutussäätiön yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2022. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hanketta Veikkauksen tuotoilla.

Kaltoinkohtelun mahdollisuus on meissä kaikissa

Omaishoitajan väsyminen, stressi ja torjutut tunteet saattavat kuormittavassa tilanteessa purkautua käytöksenä, joka pelottaa, loukkaa ja vahingoittaa hoidettavaa läheistä. Tällaista käytöstä kutsutaan kaltoinkohteluksi tai väkivallaksi. Kaltoinkohtelu voi olla tarkoituksellista tai tahatonta, esimerkiksi omaishoitajan tiedon puutteesta tai uupumuksesta johtuvaa laiminlyöntiä.

Väkivallan eri muotoja ovat fyysinen, henkinen, taloudellinen, seksuaalinen ja hengellinen väkivalta, sekä avun ja hoidon laiminlyönti. Väkivaltaa on myös itsensä satuttaminen.

Naisen väkivaltaisuus on yhteiskunnassamme herkkä ja heikosti tunnistettu ilmiö. Naiset saattavat helposti luopua omista tarpeistaan toisten hyväksi. Useat naiset ovat oppineet näkemään aggression kiellettynä voimana jo lapsuudessaan. Aggressio kiellettynä ja torjuttuna saa väkivallan muodon. Rajojen asettamisessa omista tarpeista huolehtimiseksi tarvitaan kuitenkin aggressiota. Nimensä mukaisesti hankkeen keskiössä on terveen aggression ymmärtäminen ikääntyvien omaishoitajanaisten voimavarana.

Hanke kehittää kaltoinkohtelua ehkäiseviä keinoja

Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön ikääntyvien omaishoitajanaisten kaltoinkohtelua ja väkivaltaa ehkäisevä interventio, joka koostuu kahdesta osasta:

  • Ikääntyville omaishoitajanaisille järjestettävät tukimuodot, jotka koostuvat yksilökeskusteluista ja ohjatuista vertaisryhmistä. Hankkeen tarjoamassa tuessa korostuu itsensä sekä omien tunteiden ja voimavarojen tutkiminen ja tunnistaminen.
  • Omaishoitajia kohtaaville ammattilaisille ja vapaaehtoisille järjestettävät työpajat ja webinaarit.

Hankkeen esite (pdf)

TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajille -kirjanen

Tutustu hankkeen nettisivuihin: www.tunnevoimavarasi.fi

Ota yhteyttä:

Elina Koponen
suunnittelija, Omaishoitajaliitto ry
puh. 020 7806 589
elina.koponen(at)omaishoitajat.fi

Päivikki Paakkanen
hankekoordinaattori, Miina Sillanpään Säätiö sr
puh. 044 7060 176
paivikki.paakkanen(at)miinasillanpaa.fi

Henriikka Laurola
projektityöntekijä, Maria Akatemia ry
puh. 040 5544 619
henriikka.laurola(at)maria-akatemia.fi

 

Päivitetty 22.6.2021