Tunne voimavarasi -hanke

Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio voimavaraksi

Auttavan puhelimen ja chatin ilmoitus, jossa kuvana kahdet ryppyiset kädet ja tekstinä: Tunne voimavarasi. Omaishoitaja: Pelottavatko omat tunteet ja käytös? Huolestuttaako jaksaminen? Auttava puhelin 044 2711 188 ma & to klo 12-14. Chat tunnevoimavarasi.fi ke & pe klo 9-11. Tukea ikääntyville omaishoitajanaisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Yhteistyössä: Miina Sillanpään Säätiö, Kuntoutussäätiö, Maria Akatemia ja Omaishoitajaliitto.
Tunne voimavarasi. Omaishoitaja: Pelottavatko omat tunteet ja käytös? Huolestuttaako jaksaminen? Auttava puhelin 044 2711 188 ma & to klo 12-14. Chat tunnevoimavarasi.fi ke & pe klo 9-11. Tukea ikääntyville omaishoitajanaisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Yhteistyössä: Miina Sillanpään Säätiö, Kuntoutussäätiö, Maria Akatemia ja Omaishoitajaliitto.

Tunne voimavarasi -hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeella edistetään naisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja puheeksi ottamiseksi lisääntyvät.

Tunne voimavarasi on STEA:n tukema kehittämishanke vuosille 2020-2022. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hanke perustuu järjestökumppaneiden väliseen yhteiskehittämiseen sekä tutkimukselliseen kehittämisotteeseen, jossa jokainen toimija tuo oman asiantuntemuksensa hanketoimintaan.

Omaishoitotilanteissa on väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Omaishoitajissa ja -hoidettavissa kuitenkin painottuvat yli 65-vuotiaat henkilöt. Omaishoitotilanteissa on useita väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä. Omaishoitaja voi esimerkiksi uupua hoitotehtäväänsä ja unohtaa huolehtia omista tarpeistaan. Ikääntyviä omaishoitajia kuormittavat myös hoitotilanteen ulkopuoliset tekijät, kuten taloudelliset ongelmat ja psyykkiset tai fyysiset sairaudet. Omaistaan hoitava henkilö voi myös kokea väkivaltaa hoidettavan läheisensä taholta. Kaltoinkohtelu voi olla tahallista tai tahatonta, esimerkiksi omaishoitajan tietojen ja taitojen puutteesta johtuvaa. Väkivallan muotoja on monia, mutta kaikki niistä vaarantavat ihmisen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden.

Naisen väkivaltaisuus on yhteiskunnassamme herkkä ja heikosti tunnistettu ilmiö, sillä hoivaaminen ja syvä empatiakyky ovat kulttuurissamme naiseuden ydintä. Naiset saattavat helposti luopua omista tarpeistaan toisten hyväksi. Useat naiset ovat oppineet näkemään aggression kiellettynä voimana jo lapsuudessaan. Aggressio kiellettynä ja torjuttuna saa väkivallan muodon. Rajojen asettamisessa omista tarpeista huolehtimiseksi tarvitaan kuitenkin aggressiota. Nimensä mukaisesti hankkeen keskiössä on terveen aggression ymmärtäminen ikääntyvien omaishoitajanaisten voimavarana.

Hanke kehittää väkivaltaa ehkäiseviä keinoja

Hankkeessa kehitetään, toteutetaan ja otetaan käyttöön ikääntyvien omaishoitajanaisten väkivaltaa ehkäisevä interventio, joka koostuu kahdesta osasta:

  • Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten ammattilaisille, vapaaehtoisille ja muille kohderyhmää kohtaaville toimijoille järjestettävät infotilaisuudet ja työpajat
  • Ikääntyville omaishoitajanaisille järjestettävät interventiot, jotka koostuvat kasvokkain ja verkossa tapahtuvista yksilö- ja ryhmätapaamisista

Tutustu hankkeen nettisivuihin: www.tunnevoimavarasi.fi

Ota yhteyttä:

Elina Koponen
Tunne voimavarasi -hankkeen suunnittelija, Omaishoitajaliitto ry
Puh. 020 7806 589
elina.koponen(at)omaishoitajat.fi

Päivikki Paakkanen
Tunne voimavarasi -hankkeen hankekoordinaattori, Miina Sillanpään Säätiö sr
Puh. 044 7060 176
paivikki.paakkanen(at)miinasillanpaa.fi

Henriikka Laurola
Tunne voimavarasi -hankkeen projektityöntekijä, Maria Akatemia ry
Puh. 040 5544 619
henriikka.laurola(at)maria-akatemia.fi

 

Päivitetty 29.5.2020