Suomen omaishoidon verkosto

 

 

 

 

Suomen omaishoidon verkosto on vuonna 2005 perustettu omaishoidon parissa toimivien järjestöjen avoin yhteistyöverkosto.

Verkoston toiminta-ajatuksena on

  • edistää omaishoidon kehittämistä
  • vahvistaa eri tahojen yhteistyötä
  • vaikuttaa eri tavoin omaishoidon parhaaksi.

Verkosto toimii omaishoidon kentällä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkosto kerää, tuottaa ja jakaa omaishoitoa koskevaa tietoa. Samalla verkosto tuo näkyväksi omaishoitajien ja hoidettavien tilannetta ja tarpeita. Lisäksi verkosto seuraa lainsäädäntötyötä, ottaa siihen kantaa sekä antaa lausuntoja.

Yhdessä ääni kuuluu

Suomen omaishoidon verkoston alueelliset työryhmät toimivat itsenäisesti, paikallisista omaishoidon tarpeista lähtien. Työryhmät järjestävät erilaista toimintaa omaishoitajille sekä tarjoavat ammattilaisille ja vapaaehtoisille mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja oppimiseen. Suomen omaishoidon verkoston koordinaattori tukee alueellisten työryhmien toimintaa.

Kansallisen toiminnan ytimessä on vaikuttamistyö omaishoitajien aseman parantamiseksi. Omaishoitajien tuen tarpeen välittyvät verkoston jäsenjärjestöjen kautta ja verkosto kokoaa ja välittää yhteisen näkemyksen eteenpäin päättäjille tiedoksi lausuntojen ja kannanottojen avulla.

Omaishoito yhdistää toimijat myös yli kansallisten rajojen. Suomen omaishoidon verkosto on eurooppalaisen yhteistyöverkoston Eurocarersin jäsen.

Monipuolista omaishoidon asiantuntijuutta

Suomen omaishoidon verkoston jäsenet 2020

Verkoston jäseneksi voivat liittyä valtakunnalliset omaishoidon parissa toimivat järjestöt, säätiöt ja alan tutkimuslaitokset. Alueellisiin työryhmiin ovat tervetulleita mukaan järjestöt, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja omaishoitajat.

Toiminnan koordinoinnista vastaa Omaishoitajaliitto.

Lisätietoa:

Suomen omaishoidon verkoston omat www-sivut

Pilvi Nummelin, koordinaattori
(vanhempainvapaalla)

Yhteydenotot
Merja Purhonen, järjestöpäällikkö
puh. 020 7806 522
merja.purhonen(at)omaishoitajat.fi

Päivitetty 22.9.2020