Suomen omaishoidon verkosto

Suomen omaishoidon verkoston logo.

 

 

 

 

 

Suomen omaishoidon verkosto on vuonna 2005 perustettu omaishoidon parissa toimivien järjestöjen avoin yhteistyöverkosto.

Verkoston toiminta-ajatuksena on

  • edistää omaishoidon kehittämistä
  • vahvistaa eri tahojen yhteistyötä
  • vaikuttaa eri tavoin omaishoidon parhaaksi.

Verkosto toimii omaishoidon kentällä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkosto voimavarana on valtakunnallinen laajuus ja omaishoidon moninaisuuden asiantuntemus. Verkosto kerää, tuottaa ja jakaa omaishoitoa koskevaa tietoa, järjestää seminaareja ja työpajoja erityisesti eri verkoston järjestöjen ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamisen ja vaikuttamistyön kehittämiseksi. Verkosto tuo näkyväksi omaishoitajien ja hoidettavien tilannetta ja tarpeita.

Monipuolista omaishoidon asiantuntijuutta

Verkostolla on valtakunnallisen verkoston virallisia jäseniä sekä alueellisesti itsenäisesti toimivia alueellisia työryhmiä. Verkoston jäseneksi voivat liittyä valtakunnalliset omaishoidon parissa toimivat järjestöt, säätiöt ja alan tutkimuslaitokset. Alueellisiin työryhmiin ovat tervetulleita mukaan järjestöt, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja omaishoitajat.

Toiminnan koordinoinnista vastaa Omaishoitajaliitto.

Suomen omaishoidon verkoston jäsenet 2022

 

Yhdessä ääni kuuluu

Suomen omaishoidon verkoston alueelliset työryhmät toimivat itsenäisesti, paikallisista omaishoidon tarpeista lähtien. Työryhmät järjestävät erilaista toimintaa omaishoitajille sekä tarjoavat ammattilaisille ja vapaaehtoisille mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja oppimiseen. Suomen omaishoidon verkoston koordinaattori tukee tarvittaessa alueellisten työryhmien toimintaa ja tukee uusien alueellisten verkostoryhmien perustamista.

Omaishoito yhdistää toimijat myös yli kansallisten rajojen. Suomen omaishoidon verkosto on eurooppalaisen yhteistyöverkoston Eurocarersin jäsen.

Lisätietoa:

Suomen omaishoidon verkoston omat www-sivut

Suomen omaishoidon Facebook-sivut

Pilvi Nummelin, koordinaattori
puh. 020 7806 590
pilvi.nummelin(at)omaishoitajat.fi

Päivitetty 19.5.2022