Suomen omaishoidon verkosto

 

 

 

 

Suomen omaishoidon verkosto on vuonna 2005 perustettu omaishoidon alalla toimivien valtakunnallisten järjestöjen, säätiöiden ja alan tutkimuslaitosten avoin yhteistyöverkosto.

 

Verkoston toiminta-ajatuksena on

  • edistää omaishoidon kehittämistä
  • vahvistaa eri tahojen yhteistyötä
  • vaikuttaa eri tavoin omaishoidon parhaaksi

Verkosto toimii omaishoidon kentällä niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Verkosto kerää, tuottaa ja jakaa omaishoitoa koskevaa tietoa. Samalla verkosto tuo näkyväksi omaishoitajien ja hoidettavien tilannetta ja tarpeita. Lisäksi verkosto seuraa lainsäädäntötyötä, ottaa siihen kantaa sekä antaa lausuntoja.

Yhdessä ääni kuuluu
Alueelliset työryhmät. Klikkaa karttaa suuremmaksi.

Suomen omaishoidon verkoston alueelliset työryhmät toimivat itsenäisesti, paikallisista omaishoidon tarpeista lähtien. Työryhmät järjestävät erilaista toimintaa omaishoitajille sekä tarjoavat ammattilaisille ja vapaaehtoisille mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja oppimiseen. Suomen omaishoidon verkoston suunnittelija koordinoi ja tukee alueellisten työryhmien toimintaa.

Kansallisen toiminnan ytimessä on on vaikuttamistyö omaishoitajien aseman parantamiseksi. Omaishoitajien tuen tarpeen välittyvät verkoston jäsenjärjestöjen kautta ja verkosto kokoaa ja välittää yhteisen näkemyksen eteenpäin päättäjille tiedoksi lausuntojen ja kannanottojen avulla.

Omaishoito yhdistää toimijat myös yli kansallisten rajojen. Suomen omaishoidon verkosto on eurooppalaisen yhteistyöverkoston EuroCarersin jäsen.

Monipuolista omaishoidon asiantuntijuutta

Suomen omaishoidon verkoston jäsenet 2018

Verkostoon voivat kuulua jäsenyhteisöinä valtakunnalliset omaishoitoon tai siihen läheisesti liittyvällä alueella toimivat järjestöt, säätiöt ja alan tutkimuslaitokset.

Toiminnan hallinnosta ja koordinoinnista vastaa Omaishoitajaliitto.

Lisätietoa:

Suomen omaishoidon verkoston omat www-sivut
Jennamaria Lehtola, Suomen omaishoidon verkoston suunnittelija
puh. 020 7806 590
jennamaria.lehtola@omaishoitajat.fi