Rahkeet riittämään -hanke

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Rahkeet riittämään -hankkeelle avustusta vuosiksi 2020-2022.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten omaishoitajien toimijuutta, kehittää paikallisyhdistysten osaamista työikäisten omaishoitajien tukemisessa sekä löytää yhteiskunnallisia ratkaisuja työikäisten omaishoitajien tueksi.

Apua tarvitsevien ikääntyvien henkilöiden määrä kasvaa, mutta virallisen hoivan tarjonta ei kasva samassa suhteessa hoivan tarpeen kasvun kanssa. Työikäisten hoivataakan on ennustettu kasvavan. Työikäiset omaishoitajat jäävät usein ilman tietoa ja tukea, koska suurin osa työikäisistä omaishoitajista ei kuulu omaishoidon tuen palveluiden piiriin. Tarvitsemme myös uudenlaisia järjestötoiminnan keinoja kohderyhmän tavoittamiseen ja tukemiseen.

Hankkeen kohderyhmänä on ikääntyvistä aikuista läheisistään, kuten omista vanhemmistaan tai appivanhemmistaan, sitovassa vastuussa olevat tai sellaiseen tilanteeseen todennäköisesti päätyvät työikäiset omaishoitajat. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös liiton paikallisyhdistykset sekä muut sidosryhmät.

Hankkeen aikana tehdään mm. selvityksiä kehittämistyön pohjalle. Hankkeessa kehitetään järjestölähtöisiä ryhmätoiminnan malleja työikäisten omaishoitajien tukemiseksi yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Omaishoitajaystävällisten työmarkkina- ja työvoimapolitiikan ratkaisujen aikaansaamiseksi hankkeessa on sidosryhmätyöskentelyä ja edunvalvontaa. Erilainen materiaalintuottaminen (esim. selvitys, verkkomateriaalit, ryhmämalli) on keskeinen osa hankkeen toimintaa.

Materiaalit

 

Näe ja opi vahvuutesi! Ajatuksia ja keinoja ajanhallintaan. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Ajatuksia ja keinoja ajanhallintaan. Tulostettava pdf

Opasvihko 1 käsittelee ajanhallintaan liittyviä kysymyksiä ja haasteita.

 

 

Näe ja opi vahvuutesi! Selätä stressi. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Selätä stressi. Tulostettava pdf

Opasvihko 2 tuo esille stressin vaikutuksia mieleen sekä kehoon ja keinoja hallita koettua stressiä.