Rahkeet riittämään -hanke

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Rahkeet riittämään -hankkeelle avustusta vuosiksi 2020-2022.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten omaishoitajien toimijuutta, kehittää paikallisyhdistysten osaamista työikäisten omaishoitajien tukemisessa sekä löytää yhteiskunnallisia ratkaisuja työikäisten omaishoitajien tueksi.

Apua tarvitsevien ikääntyvien henkilöiden määrä kasvaa, mutta virallisen hoivan tarjonta ei kasva samassa suhteessa hoivan tarpeen kasvun kanssa. Työikäisten hoivataakan on ennustettu kasvavan. Työikäiset omaishoitajat jäävät usein ilman tietoa ja tukea, koska suurin osa työikäisistä omaishoitajista ei kuulu omaishoidon tuen palveluiden piiriin. Tarvitsemme myös uudenlaisia järjestötoiminnan keinoja kohderyhmän tavoittamiseen ja tukemiseen.

Hankkeen kohderyhmänä on ikääntyvistä aikuista läheisistään, kuten omista vanhemmistaan tai appivanhemmistaan, sitovassa vastuussa olevat tai sellaiseen tilanteeseen todennäköisesti päätyvät työikäiset omaishoitajat. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös liiton paikallisyhdistykset sekä muut sidosryhmät.

Hankkeen aikana tehdään mm. selvityksiä kehittämistyön pohjalle. Hankkeessa kehitetään järjestölähtöisiä ryhmätoiminnan malleja työikäisten omaishoitajien tukemiseksi yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Omaishoitajaystävällisten työmarkkina- ja työvoimapolitiikan ratkaisujen aikaansaamiseksi hankkeessa on sidosryhmätyöskentelyä ja edunvalvontaa. Erilainen materiaalintuottaminen (esim. selvitys, verkkomateriaalit, ryhmämalli) on keskeinen osa hankkeen toimintaa.

 Ruuhkavuodet. Aina käynnissä. #ruuhkavuodet

Ruuhkavuodet eivät lopu pikkulapsiaikaan. Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työssäkäyvä hoitaa läheistään ansiotyön ohessa. Hoivatilanne voi olla hyvin kuormittava. Silloin jaksamisen tueksi tarvitaan järjestelyitä sekä yksityiselämässä että työpaikalla.

Miten sovittaa yhteen työ ja huolenpito läheisestä? Miten huolehtia omasta jaksamisesta? Millaisia hyviä käytäntöjä työpaikoilla voidaan luoda omaistaan hoitavan tueksi? Näihin kysymyksiin esitämme ja etsimme ratkaisuja.

Keväästä 2022 alkaen viemme viestiä erityisesti työnantajille. Edelläkävijäyrityksissä hyviä periaatteita luodaan jo. Valveutuneet työnantajat ovat selvittäneet työntekijöidensä tilannetta ja kehittäneet uusia tapoja sujuvoittaa heidän arkeaan. Tehdään tästä maan tapa!

Olet tervetullut mukaan viemään tärkeää viestiä eteenpäin.

Täältä kampanjasivuille

 

Rahkeet riittämään – suuntia omaishoidon ja työelämän yhteensovittamisen -verkkoseminaari

18.3.2022

Keskeiset päättäjät, virkamiehet sekä asiantuntijat linjasivat omaishoidon kehittämistä. Ohjelman juonsi toimittaja Tiina Merikanto. Puhujina oli mm. ministeri Aki Linden, STM ja valtiosihteeri Maria Kaisa Aula, VM sekä professori Laura Kalliomaa-Puha, Tampereen yliopisto.

Ohjelmassa oli myös otteita tumman huumorin sävyttämästä Susanna Helken ohjaamasta Armotonta menoa – Hoivantyön lauluja -lauluelokuvasta, joka avaa myös omaishoitajien kokemuksia. Elokuva palkittiin DocPoint-festivaalilla parhaana kotimaisena dokumenttina.

Katso seminaarin tallenne:

 

Työ ja omaishoito -tietopankki on avattu omaishoitajaliiton nettisivuille osoitteessa: https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/tyo-ja-omaishoito/

Materiaalit

Opasvihoissa käsitellään mielen hyvinvointiin liittyviä aiheita. Opasvihot antavat vinkkejä ja pohdittavaa lukijalle sekä sisältäen erilaisia tehtäviä mielen hyvinvoinnin tueksi. Maksuttomia oppaita voi tilata postitus- ja käsittelykulujen hinnalla toimisto@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

 

Näe ja opi vahvuutesi! Ajatuksia ja keinoja ajanhallintaan. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Ajatuksia ja keinoja ajanhallintaan. Tulostettava pdf

Opasvihko 1 käsittelee ajanhallintaan liittyviä kysymyksiä ja haasteita.

 

 

Näe ja opi vahvuutesi! Selätä stressi. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Selätä stressi. Tulostettava pdf

Opasvihko 2 tuo esille stressin vaikutuksia mieleen sekä kehoon ja keinoja hallita koettua stressiä.

 

 

Näe ja opi vahvuutesi! Itsemyötätunnosta voimaa. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Itsemyötatunnosta voimaa. Tulostettava versio

Opasvihko 3 pohtii miksi itsemyötätunto on tärkeä palapeli mielen hyvinvointia rakennettaessa.

 

 

Näe ja opi vahvuutesi! Tunteiden ristiaallokossa. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Tunteiden ristiaallokossa. Tulostettava pdf

Opasvihko 4 käsittelee omaishoidon tunteiden moninaisuutta muuttuvissa elämäntilanteissa.

 

Ota yhteyttä:

Matti Mäkelä                                                         Johanna Sottinen

projektipäällikkö                                                  suunnittelija

puh. 020 7806 568                                               puh. 020 7806 526

matti.makela(at)omaishoitajat.fi                 johanna.sottinen(at)omaishoitajat.fi