Rahkeet riittämään -hanke

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Rahkeet riittämään -hankkeelle avustusta vuosiksi 2020-2022.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten omaishoitajien toimijuutta, kehittää paikallisyhdistysten osaamista työikäisten omaishoitajien tukemisessa sekä löytää yhteiskunnallisia ratkaisuja työikäisten omaishoitajien tueksi.

Apua tarvitsevien ikääntyvien henkilöiden määrä kasvaa, mutta virallisen hoivan tarjonta ei kasva samassa suhteessa hoivan tarpeen kasvun kanssa. Työikäisten hoivataakan on ennustettu kasvavan. Työikäiset omaishoitajat jäävät usein ilman tietoa ja tukea, koska suurin osa työikäisistä omaishoitajista ei kuulu omaishoidon tuen palveluiden piiriin. Tarvitsemme myös uudenlaisia järjestötoiminnan keinoja kohderyhmän tavoittamiseen ja tukemiseen.

Hankkeen kohderyhmänä on ikääntyvistä aikuista läheisistään, kuten omista vanhemmistaan tai appivanhemmistaan, sitovassa vastuussa olevat tai sellaiseen tilanteeseen todennäköisesti päätyvät työikäiset omaishoitajat. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös liiton paikallisyhdistykset sekä muut sidosryhmät.

Hankkeen aikana tehdään mm. selvityksiä kehittämistyön pohjalle. Hankkeessa kehitetään järjestölähtöisiä ryhmätoiminnan malleja työikäisten omaishoitajien tukemiseksi yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Omaishoitajaystävällisten työmarkkina- ja työvoimapolitiikan ratkaisujen aikaansaamiseksi hankkeessa on sidosryhmätyöskentelyä ja edunvalvontaa. Erilainen materiaalintuottaminen (esim. selvitys, verkkomateriaalit, ryhmämalli) on keskeinen osa hankkeen toimintaa.

Kampanjaviikko 21.11-28.11.2021 Ruuhkavuodet. Aina käynnissä.

Ruuhkavuodet eivät lopu pikkulapsiaikaan. Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työssäkäyvä hoitaa läheistään ansiotyön ohessa. Hoivatilanne voi olla hyvin kuormittava. Silloin jaksamisen tueksi tarvitaan järjestelyitä sekä yksityiselämässä että työpaikalla.

Täältä kampanjasivuille

Materiaalit

Opasvihoissa käsitellään mielen hyvinvointiin liittyviä aiheita. Opasvihot antavat vinkkejä ja pohdittavaa lukijalle sekä sisältäen erilaisia tehtäviä mielen hyvinvoinnin tueksi. Maksuttomia oppaita voi tilata postitus- ja käsittelykulujen hinnalla toimisto@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

 

Näe ja opi vahvuutesi! Ajatuksia ja keinoja ajanhallintaan. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Ajatuksia ja keinoja ajanhallintaan. Tulostettava pdf

Opasvihko 1 käsittelee ajanhallintaan liittyviä kysymyksiä ja haasteita.

 

 

Näe ja opi vahvuutesi! Selätä stressi. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Selätä stressi. Tulostettava pdf

Opasvihko 2 tuo esille stressin vaikutuksia mieleen sekä kehoon ja keinoja hallita koettua stressiä.

 

 

Näe ja opi vahvuutesi! Itsemyötätunnosta voimaa. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Itsemyötatunnosta voimaa. Tulostettava versio

Opasvihko 3 pohtii miksi itsemyötätunto on tärkeä palapeli mielen hyvinvointia rakennettaessa.

 

 

Näe ja opi vahvuutesi! Tunteiden ristiaallokossa. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Tunteiden ristiaallokossa. Tulostettava pdf

Opasvihko 4 käsittelee omaishoidon tunteiden moninaisuutta muuttuvissa elämäntilanteissa.