Päättyneet hankkeet

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:ssä on omaishoitajien asiaa viety eteenpäin erilaisten kehittämishankkeiden eli projektien kautta. Kehittämistyön tuloksena on syntynyt monia työmuotoja, joita toteutetaan edelleen osana liiton perustoimintaa.

Kehittämishankkeet 1992–2012

Alla mainitut projektit on toteutettu RAY:n tuella, lukuun ottamatta Sairaan Hyvät -projektia, joka rahoitettiin Yhteisvastuukeräys 2001:n tuotoilla. Projekteista on tehty erilliset raportit joita saa liitosta.

2010-2012 Ovet-omaishoitajavalmennushanke

2007-2010 Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projekti (Careri)
2006–2008 Voimaantuva omaishoitaja: polkuja takaisin työelämään omaishoitajille -projekti (Voimapolku)
2003–2007 Hyvä ja laadukas palvelukokonaisuus tukemassa omaishoitoa -projekti
2002–2005 Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen -projekti
2001–2004 Vertaisohjaajat omaishoitajien tukena -projekti
2001–2003 Sairaan Hyvät -projekti
1992–2002 Tukihenkilöitä jaksamisen tueksi vaikeisiin omaishoitotilanteisiin -projekti (JATU-projekti)
1998–2001 Erityisryhmät ja kriisit omaishoidossa -projekti
1997–2000 Asiantuntijoita omaishoitajien tueksi -projekti
1996–1998 Äkillisesti sairastuneen tai kuolevan henkilön lyhytaikaisen omaishoidon koulutus- ja kehittämisprojekti (LYKO-projekti)
1996–1998 Omaishoitajien tukimallien sisällöllinen kehittäminen -projekti
1995–1997 Omaishoitajille vapaa-aikaa palvelusetelin avulla -projekti
1994–1996 Omaistoiminnan kouluttajaprojekti
1993–1995 Kotimiestoimintaprojekti
1992–1994 Vanhusten omaisten tukemisen projekti

Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Työpaikkatason ratkaisumalleja työssäkäyvien omaishoitajien tueksi (2010–2011)
Krimin omaishoitajien tukeminen -hanke (2006–2007)