OmaisOiva -toiminta

OmaisOiva-toiminta on Omaishoitajaliiton ja sen paikallisyhdistysten yhteinen omaishoitajien voimavaroja tukeva toimintamuoto. Omaishoitajien jaksamista tuetaan tarjoamalla tietoa, ohjausta ja vertaistukea mahdollisimman lähellä kotia.

Katso OmaisOiva -toiminnasta kertova video

Videolla OmaisOiva -toiminnan koordinaattori Juha Timoskainen kertoo, minkälaista toimintaa omaishoitajille on tarjolla eri puolella Suomea.

OmaisOivassa tuetaan omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia

Toiminnan tarkoituksena on tuoda omaishoitajien elämään enemmän voimavaroja ja mahdollisuuksia tunteiden käsittelyyn, lisää osaamista, motivaatiota ja kykenemistä, sekä ennen kaikkea uusien näkökulmien ja vaihtoehtojen löytämistä.

OmaisOiva-toimintaa toteuttaa eri puolella Suomea 31 Omaishoitajaliiton paikallisyhdistystä (v.2019). Omaishoitajan jaksamista tuetaan tarjoamalla tietoa, ohjausta, vertaistukea ja Ovet-valmennusta® mahdollisimman lähellä omaishoitoperheitä. OmaisOiva-toimintaa toteuttavat yhdistykset löytyvät paikallisyhdistysten yhteystiedoista.

OmaisOivan toimintamuodot

OmaisOiva -toiminnassa omaishoitajia tuetaan viiden eri toimintamuodon kautta. Toimintamuodot ovat kioski, kahvila, ryhmä, Ovet-valmennus® sekä Oiva -hetki.

OmaisOiva -kioskeissa annetaan tietoa ja tukea siellä, missä ihmiset liikkuvat esimerkiksi kauppakeskuksissa ja toreilla.

OmaisOiva -kahvilat ovat avoimia tilaisuuksia, joissa voi kysyä omaishoidosta, tutustua omaishoitajiin ja paikallisyhdistyksen toimintaan.

OmaisOiva -ryhmät ovat säännöllisesti kokontuvia omaishoitajien ryhmiä, jotka sopivat kaikille, jotka kaipaavat pysyvämpää vertaistukea.

Ovet-valmennus® on ryhmämuotoista toimintaa, joka avaa ovia omaishoitajuuteen, yhteiskunnan palveluihin, hoivatyöhän ja avustamiseen sekä omaishoitajan voimavaroihin.

Oiva-hetki tarjoaa omaishoitajalle henkilökohtaista keskustelutukea, kuuntelemista ja yhdessä olemista.

Katso 5 hyvää syytä osallistua oivalliseen OmaisOiva-toimintaan

OmaisOiva-toiminta liitossa

Omaishoitajaliitto koordinoi ja ohjaa OmaisOiva-toimintaa. Liitto tukee OmaisOivan-toimintamuotojen toteuttamista järjestämällä koulutuksia, tuottamalla materiaaleja sekä kehittämällä toiminnan seurantaa ja arviointia.

eOvet-kurssit omaishoitajille

Omaishoitajaliitto järjestää omaishoitajille valmennusta verkossa. eOvet -kursseilla tutustutaan erilaisiin palveluihin, avustamiseen sekä löydetään voimavaroja oman jaksamisen tueksi. eOvet -kursseja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Kaksi kursseista on suunnattu erityistä tukea tavitsevien lasten vanhemmille, yksi etäomaishoitajille ja yksi on kaikille omaishoitajille avoin. Lisätietoa kursseista löydät tapahtumasivulta.

Kysy lisää liiton OmaisOivan työntekijöiltä

OmaisOiva -logo

Sivu päivitetty 6.11.2019