Omaishoitajien erityisryhmien tukeminen

Omaishoitotilanne voi tulla osaksi elämää missä elämänkaaren vaiheessa tahansa. Omaishoidon tarvetta aiheuttava sairaus tai vamma, omaishoitajan ja hoidettavan välinen suhde, omaishoitajan ikä ja terveys sekä perheen elämäntilanne vaikuttavat kokemukseen omaishoitotilanteesta. Omaishoitotilanteet ovat myös muuttuvia sekä kestoltaan eripituisia lyhytaikaisesta saattohoitotilanteesta vuosikymmenien omaishoitoon.

Erilaisissa omaishoitotilanteissa on omat erityiskysymyksensä ja -haasteensa. Omaishoitajilla on tarve käsitellä ja jakaa kokemuksiaan sekä saada tietoa ja tukea selviytymisensä tueksi samantapaisessa elämäntilanteessa olevilta. Omaishoitajia kohtaavat vapaaehtoiset ja ammattilaiset tarvitsevat koulutusta ja materiaalia kyetäkseen vastaamaan tähän tarpeeseen.

Tavoitteet

Erityistilanteessa olevan omaishoitajan tukeminen

 • Omaishoitajalla on mahdollisuus saada vertaistukea
 • Omaishoitaja löytää välineitä ja keinoja oman jaksamisensa tueksi
 • Omaishoitaja saa tietoa erityistilanteista ja niihin liittyvistä tukimahdollisuuksista

Omaishoitoperheitä kohtaavien toimijoiden tukeminen

 • Toimijat saavat välineitä erityistilanteissa olevien omaishoitajien kohtaamisen tueksi
 • Toimijoiden ymmärrys erilaisiin omaishoitotilanteisiin liittyviin asioihin lisääntyy
 • Toimijat saavat käyttöönsä hyviä toimintamalleja erityistilanteissa olevien omaishoitajien tueksi
Erityistilanteessa olevan omaishoitajan tukeminen

Omaishoitajaliitto toteuttaa vuosittain 20-25 lomajaksoa omaishoitajille yhteistyössä sosiaalisten lomajärjestöjen kanssa. Liitto valmistelee lomille omaishoitajien erityistarpeisiin perustuvan teeman ja teeman mukaisen ohjelman.  Lomajärjestöjen omia, esimerkiksi liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä teemoja hyödynnetään suunnittelussa mahdollisimman paljon. Lomien sisältöjä kehitetään jatkuvasti vastaamaan erilaisten omaishoitajaryhmien ja –tilanteiden tarpeita.

Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Omaishoitajien teemalomien lähtökohtana voi olla:

 • Omaishoitotilanne; Perhe- ja ihmissuhteen huomioiminen hoivasuhteen rinnalla tukee omaishoitoperhettä.
 • Omaishoitajan elämänhallinnan tukeminen; Omaishoitajalle jaksamista tukevia ”välineitä” kotiin ja loman jälkeiseen arkeen vietäväksi.
 • Omaishoitoon liittyvät muutostilanteet; Katse huomiseen -lomilla syvennytään muutosten kohtaamiseen; tulevaisuuteen katsominen ja uuden etsiminen on lomien keskeisenä sisältönä.
Omaishoitoperheitä kohtaavien toimijoiden tukeminen

Järjestetään seminaareja, joissa nostetaan esille erilaisten omaishoitotilanteiden vaikutuksia perheiden arkeen tai joissa käsitellään omaishoitotilanteeseen liittyvää sosiaaliturvaa ja lainsäädäntöä. Seminaarit toteutetaan yhteistyössä liiton aluetyön kanssa.

Lomaohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia lomaohjaajana liiton omaishoitajalomilla sekä paikallisyhdistysten itse järjestämillä omaishoitajalomilla. Lomaohjaajille järjestetään syventäviä teemapäiviä, jotka toimivat myös työnohjauksellisina tapaamisina sekä täydentävänä koulutuksena Katse huomiseen – ja Oma elämä omaishoitajan elämä -teemalomien ohjaamiseen pätevöittävää koulutusta.

Tuotetaan omaishoitajien erityisryhmien tukemiseen liittyvää materiaalia.

 • loma- ja kuntoutuskurssiopas vuosittain
 • lomaohjaajan kansio ja muut lomaohjausta tukevat materiaalit

Lomaohjaajat

Liiton omaishoitajalomilla ohjaajina toimivat lomaohjaajat ovat käyneet liiton lomaohjaajakoulutuksen.

Lomaohjaajaverkko on lomaohjaajien sisäinen verkkoympäristö, joka toimii materiaalipankkina ja jossa lomaohjaajat voivat keskustella ja vaihtaa ajatuksiaan. Käyttäjätunnuksen lomaohjaajaverkkoon voivat saada sellaiset lomaohjaajat, jotka ovat aktiivisesti toiminnassa mukana, eli toimivat lomilla ohjaajina ja / tai osallistuvat lomaohjaajien teemapäiviin.