Kuppi nurin -hanke

Kuppi nurin -hanke on omaishoitoperheille, joissa on päihteiden käyttöön liittyviä haasteita ja päihteiden käyttö koetaan ongelmaksi. Päihteiden käyttöä voi olla omaishoitajalla itsellään tai hoidettavalla läheisellä tai molemmilla. Päihde voi olla alkoholi, lääkkeet tai huumeet tai näiden yhdistelmä.

Kuppi nurin -hankkeen tavoitteena

on, että päihdeongelmat tunnustetaan ja tunnistetaan omaishoitoperheissä, ja että perheet saavat tarpeisiinsa perustuvaa tukea. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2020.

Kuppi nurin -hankkeessa

  • kootaan ja levitetään tutkimus- ja kokemustietoa päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden elämäntilanteesta ja tuen tarpeista
  • kehitetään omaishoitoperheitä tukevia järjestölähtöisiä toiminnan ja osallistumisen muotoja
  • tuetaan yhdistystoimijoita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia huomaamaan omaishoitoperheet ja niiden riskit päihteiden käyttöön
  • lisätään puhetta päihteistä ja rohkaistaan ottamaan ne puheeksi
Klikkaa kuva suuremmaksi

Hankkeessa kehitetään päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tueksi matalan kynnyksen toimintamalleja, jotka ovat laajasti hyödynnettävissä.

Lisäksi järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia sekä tuotetaan opasvihkosia, työvälineitä ja muita materiaaleja sekä omaishoitoperheille että heitä kohtaaville toimijoille.

Hankkeessa pyritään herättelemään omaishoitoperheiden päihdeongelmiin liittyvää tietoisuutta levittämällä tietoa ja tuomalla asia myös julkiseen keskusteluun.

 

Ajankohtaista hankkeessa

Opinnäytetöitä päihteiden käytöstä ja päihdeongelmista omaishoitoperheissä

Sairaanhoitajaopiskelijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta ovat tehneet opinnäytetöitä yhteistyössä Kuppi nurin -hankkeen kanssa. Työt käsittelevät kokemuksia päihdeongelmista omaishoitoperheen arjessa, omaishoitajuuteen liittyviä kuormittavuustekijöitä ja omaishoitajien päihteiden käyttöä sekä Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten kohtaamia päihdeongelmia omaishoitoperheissä.

Toukokuussa 2018 valmistuneet opinnäytetyöt ovat luettavissa materiaalipankissa – käy tutustumassa!

Omaishoito ja päihteet -seminaarien materiaali

Omaishoito ja päihteet -seminaarit järjestettiin Helsingissä 16.1. ja Raahessa 17.5. Seminaareissa heräteltiin tietoisuutta ja keskustelua päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä sekä saatiin keinoja puheeksi ottamiseen ja kohtaamiseen. Tutustu seminaarien esityksiin. 

 

Yhteistyökumppanit

Hankkeen pilottipaikkakuntia ovat Helsinki ja Raahen seutukunta.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hanketta Veikkauksen tuotoilla.

Kiinnostuitko?

Jos omaishoito ja päihteet koskettavat sinun elämääsi, toimit päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden parissa tai Kuppi nurin -hanke muutoin kiinnostaa, niin ota yhteyttä Kuppi nurin -hankkeen koordinaattoriin.