Kuppi nurin -hanke

Kuppi nurin -hankkeen tavoitteena

on, että päihdeongelmien kanssa elävät omaishoitoperheet tunnustetaan ja tunnistetaan, ja että he saavat erityistarpeisiinsa perustuvaa tukea. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2020 Veikkauksen tuella.

Kuppi nurin -hankkeessa

  • kootaan ja levitetään tutkimus- ja kokemustietoa päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden elämäntilanteesta ja tuen tarpeista
  • kehitetään perheitä tukevia järjestölähtöisiä toiminnan ja osallistumisen muotoja
  • tuetaan perheitä kohtaavia toimijoita, kuten yhdistysten työntekijöitä ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia mm. koulutusten, materiaalien ja työvälineiden avulla
Klikkaa kuva suuremmaksi

Hankkeessa kehitetään päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tueksi matalan kynnyksen toimintamalleja, jotka ovat laajasti hyödynnettävissä.

Lisäksi järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia sekä tuotetaan opasvihkosia, materiaaleja ja työvälineitä sekä omaishoitoperheille että heitä kohtaaville toimijoille.

Hankkeessa pyritään herättelemään omaishoitoperheiden päihdeongelmiin liittyvää tietoisuutta levittämällä tietoa ja tuomalla asia myös julkiseen keskusteluun.

 

Ajankohtaista hankkeessa

Kuppi nurin -kysely omaishoitajille

Kyselyssä kerätään tietoa päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä. Vastaamalla kyselyyn annatte aiheesta tärkeää tietoa omaishoitoperheen näkökulmasta ja arvokkaan panoksenne kehittämistyöhön päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tukemiseksi. Näkemyksenne ja kokemuksenne ovat erittäin tärkeitä riippumatta siitä, käytetäänkö perheessänne päihteitä vai ei.

Kerättävät tiedot ovat luottamuksellisia. Teidän ei tarvitse antaa henkilötietojanne tai muita sellaisia tietoja, joista teidät voitaisiin tunnistaa.

Vastaa kyselyyn tästä.

Vastaa kyselyyn 13.10.2017 mennessä.

 

Omaishoito ja päihteet -seminaari 16.1.2018 Helsingissä

Mitä tiedetään omaishoitoperheiden päihteidenkäytöstä? Miten päihteet voi ottaa puheeksi? Mistä saa apua? Seminaarissa herätellään tietoisuutta ja keskustelua omaishoitoperheiden päihdeongelmista sekä saadaan keinoja tunnistamiseen ja kohtaamiseen.

Seminaarin ohjelma ja paikka sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät tapahtumakalenterista.

 

  Yhteistyökumppanit

Kiinnostuitko?

Jos omaishoito ja päihdeongelmat koskettavat sinun elämääsi, toimit päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden parissa tai Kuppi nurin -hanke muutoin kiinnostaa, niin ota yhteyttä Kuppi nurin -hankkeen koordinaattoriin.