Kuppi nurin -hanke

Kuppi nurin -hanke on omaishoitoperheille, joissa on päihteiden käyttöön liittyviä haasteita. Päihteitä voi käyttää omaishoitaja, hoidettava läheinen tai molemmat. Päihde voi olla alkoholi, lääkkeet, huumeet tai näiden yhdistelmä.

Tuula kertoo tarinansa alkoholismia sairastaneen puolisonsa omaishoitajana

Päihdeongelmat omaishoitoperheissä ovat usein vaiettuja ja näkymättömissä. Moni omaishoitaja on asian kanssa yksin, ja voi kokea syyllisyyttä ja häpeää. Videolla Tuula kertoo oman tarinansa alkoholismia sairastaneen puolisonsa omaishoitajana. Hän kuvaa omaishoidon arkea, tilanteen herättämiä tunteita ja yksin jäämistään. Muita samankaltaisessa tilanteessa olevia omaishoitajia hän rohkaisee avoimuuteen ja avun hakemiseen. 

Tietoa päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä ja avun hakemisesta löydät Päihteet omaishoitoperheissä -tietopaketista.

Tällä sivulla kerromme Kuppi nurin -hankkeesta ja sen ajankohtaisista tapahtumista.

Kuppi nurin -hankkeen tavoitteena

on, että päihdeongelmat tunnustetaan ja tunnistetaan omaishoitoperheissä, ja että perheet saavat tarpeisiinsa perustuvaa tukea. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2020.

Kuppi nurin -hankkeessa

  • kootaan ja levitetään tietoa päihteiden käytöstä ja päihdeongelmista omaishoitoperheissä
  • kehitetään omaishoitoperheitä tukevia järjestölähtöisiä toiminnan ja osallistumisen muotoja
  • vahvistetaan yhdistystoimijoiden sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista päihdeasioissa
  • lisätään puhetta päihteistä ja rohkaistaan ottamaan ne puheeksi.
Klikkaa kuva suuremmaksi

Hankkeessa kehitetään päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tueksi matalan kynnyksen toimintamalleja, jotka ovat laajasti hyödynnettävissä.

Lisäksi järjestetään koulutustilaisuuksia sekä tuotetaan opasvihkosia, työvälineitä ja muita materiaaleja sekä omaishoitoperheille että heitä kohtaaville toimijoille.

Hankkeessa pyritään herättelemään omaishoitoperheiden päihdeongelmiin liittyvää tietoisuutta levittämällä tietoa ja tuomalla asia myös julkiseen keskusteluun.

 

Ajankohtaista 


Vertaisryhmä Facebookissa

Autatko päihteitä käyttävää läheistäsi arjessa? Kaipaatko vertaistukea?

Tule mukaan Kuppi nurin -vertaisryhmään Facebookissa! Ryhmässä voi jakaa ajatuksia ja tuntemuksia, saada tietoa sekä kuulla muiden kokemuksia. Sana on vapaa, mutta ryhmässä saa olla myös hiljaa. Kerrot itsestäsi vain sen verran kuin haluat.

Liity ryhmään: www.facebook.com/groups/kuppinurin/

 

Tuotoksia ja materiaalia

Mikä on sopivasti ja mikä liikaa?

 

Monet ihmiset käyttävät alkoholia, eikä se ole aina pahasta. Videolla pohditaan, mikä on kohtuudella ja mikä liikaa sekä käydään läpi seikkoja, miksi alkoholin käytöstä on hyvä puhua myös omaishoitajuuden yhteydessä. Video sisältää myös tietoa esimerkiksi alkoholin vaikutuksista uneen ja terveyteen. Videon voi katsoa itsekseen tai osana ryhmätoimintaa tai tilaisuuksia. Lopussa on kysymyksiä pohdittavaksi. Rehellisiä hetkiä alkoholiteeman äärellä!

 

 

Tietoa tuntemattomasta aiheesta – Päihteiden käyttö ja päihdeongelmat omaishoitoperheissä

Hankkeessa on tehty kartoitus, jonka tarkoituksena oli tuottaa tietoa päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä sekä päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tilanteesta ja tuen tarpeista. Kartoitus koostui kyselystä omaishoitajille, kyselystä kotihoidon työntekijöille sekä omaishoitajien haastatteluista.

Tutustumalla kartoituksen tuloksiin saat lisätietoa ennestään melko tuntemattomasta aiheesta ja uusia näkökulmia omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Päihteiden käyttö ja päihdeongelmat omaishoitoperheissä. Tuloksia Kuppi nurin -hankkeen tekemästä kartoituksesta.

Opinnäytetöitä päihteiden käytöstä ja päihdeongelmista omaishoitoperheissä

Sairaanhoitajaopiskelijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta ovat tehneet opinnäytetöitä yhteistyössä Kuppi nurin -hankkeen kanssa. Työt käsittelevät kokemuksia päihdeongelmista omaishoitoperheen arjessa, omaishoitajuuteen liittyviä kuormittavuustekijöitä ja omaishoitajien päihteiden käyttöä sekä Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten kohtaamia päihdeongelmia omaishoitoperheissä.

Toukokuussa 2018 valmistuneet opinnäytetyöt ovat luettavissa materiaalipankissa – käy tutustumassa!

Omaishoito ja päihteet -seminaarien materiaali

Omaishoito ja päihteet -seminaarit järjestettiin Helsingissä 16.1.2018 ja Raahessa 17.5.2018 Seminaareissa heräteltiin tietoisuutta ja keskustelua päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä sekä saatiin keinoja puheeksi ottamiseen ja kohtaamiseen. Tutustu seminaarien esityksiin. 

 

Yhteistyökumppanit

Hankkeen pilottipaikkakuntia ovat Helsinki ja Raahen seutukunta.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hanketta Veikkauksen tuotoilla.

Kiinnostuitko?

Jos omaishoito ja päihteet koskettavat sinun elämääsi, toimit päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden parissa tai Kuppi nurin -hanke muutoin kiinnostaa, niin ota yhteyttä Kuppi nurin -hankkeen koordinaattoriin.