Kuppi nurin -hanke

Kuppi nurin -hanke on omaishoitoperheille, joissa on päihteiden käyttöön liittyviä haasteita ja päihteiden käyttö koetaan ongelmaksi. Päihteiden käyttöä voi olla omaishoitajalla itsellään tai hoidettavalla läheisellä tai molemmilla. Päihde voi olla alkoholi, lääkkeet tai huumeet tai näiden yhdistelmä.

Kuppi nurin -hankkeen tavoitteena

on, että päihdeongelmat tunnustetaan ja tunnistetaan omaishoitoperheissä, ja että perheet saavat tarpeisiinsa perustuvaa tukea. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2020.

Kuppi nurin -hankkeessa

  • kootaan ja levitetään tutkimus- ja kokemustietoa päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden elämäntilanteesta ja tuen tarpeista
  • kehitetään omaishoitoperheitä tukevia järjestölähtöisiä toiminnan ja osallistumisen muotoja
  • tuetaan yhdistystoimijoita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia huomaamaan omaishoitoperheet ja niiden riskit päihteiden käyttöön
  • lisätään puhetta päihteistä ja rohkaistaan ottamaan ne puheeksi
Klikkaa kuva suuremmaksi

Hankkeessa kehitetään päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tueksi matalan kynnyksen toimintamalleja, jotka ovat laajasti hyödynnettävissä.

Lisäksi järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia sekä tuotetaan opasvihkosia, työvälineitä ja muita materiaaleja sekä omaishoitoperheille että heitä kohtaaville toimijoille.

Hankkeessa pyritään herättelemään omaishoitoperheiden päihdeongelmiin liittyvää tietoisuutta levittämällä tietoa ja tuomalla asia myös julkiseen keskusteluun.

 

Ajankohtaista hankkeessa

Omaishoito ja päihteet -seminaarit 16.1.2018 Helsingissä ja 17.5.2018 Raahessa

Mitä tiedetään omaishoitoperheiden päihteiden käytöstä? Miten päihteet voi ottaa puheeksi? Mistä saa apua? Seminaareissa herätellään tietoisuutta ja keskustelua omaishoitoperheiden päihteiden käytöstä sekä saadaan keinoja tunnistamiseen ja kohtaamiseen.

Tutustu Helsingin seminaarin esityksiin. Seminaarin annista kerrotaan myös Lähellä-lehdessä 1/2018.

Raahessa 17.5.2018 järjestettävän Omaishoito ja päihteet -seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet on tapahtumakalenterissa.

 Yhteistyökumppanit

Hankkeen pilottipaikkakuntia ovat Helsinki ja Raahen seutukunta.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hanketta Veikkauksen tuotoilla.

Kiinnostuitko?

Jos omaishoito ja päihteet koskettavat sinun elämääsi, toimit päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden parissa tai Kuppi nurin -hanke muutoin kiinnostaa, niin ota yhteyttä Kuppi nurin -hankkeen koordinaattoriin.