Kuppi nurin -hanke

Kuppi nurin -hankkeen tavoitteena

on, että päihdeongelmien kanssa elävät omaishoitoperheet tunnustetaan ja tunnistetaan, ja että he saavat erityistarpeisiinsa perustuvaa tukea. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2020.

Kuppi nurin -hankkeessa

  • kootaan ja levitetään tutkimus- ja kokemustietoa päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden elämäntilanteesta ja tuen tarpeista
  • kehitetään perheitä tukevia järjestölähtöisiä toiminnan ja osallistumisen muotoja
  • tuetaan perheitä kohtaavia toimijoita, kuten yhdistysten työntekijöitä ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia mm. koulutusten, materiaalien ja työvälineiden avulla
Klikkaa kuva suuremmaksi

Hankkeessa kehitetään päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tueksi matalan kynnyksen toimintamalleja, jotka ovat laajasti hyödynnettävissä.

Lisäksi järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia sekä tuotetaan opasvihkosia, materiaaleja ja työvälineitä sekä omaishoitoperheille että heitä kohtaaville toimijoille.

Hankkeessa pyritään herättelemään omaishoitoperheiden päihdeongelmiin liittyvää tietoisuutta levittämällä tietoa ja tuomalla asia myös julkiseen keskusteluun.

 

Ajankohtaista hankkeessa

Kuppi nurin -kysely omaishoitajille

Kiitos kaikille Kuppi nurin -kyselyn vastanneille! Vastausaika päättyi 13.10.2017. Saimme lähes 1000 vastausta ja paljon arvokasta tietoa päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä. Tuloksia hyödynnetään hankkeessa tehtävässä kehittämistyössä  päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tukemiseksi.

Kyselyn tuloksista voit lukea Lähellä -lehdestä 1/2018 ja täällä nettisivuilla julkaistavasta raportista kevään 2018 aikana.

Omaishoito ja päihteet -seminaarit 16.1.2018 Helsingissä ja 17.5.2018 Raahessa

Mitä tiedetään omaishoitoperheiden päihteiden käytöstä? Miten päihteet voi ottaa puheeksi? Mistä saa apua? Seminaareissa herätellään tietoisuutta ja keskustelua omaishoitoperheiden päihdeongelmista sekä saadaan keinoja tunnistamiseen ja kohtaamiseen.

Tutustu Helsingin seminaarin esityksiin. Seminaarin annista kerrotaan myös Lähellä-lehdessä 1/2018.

Raahessa 17.5.2018 järjestettävän Omaishoito ja päihteet -seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet on tapahtumakalenterissa.

 Yhteistyökumppanit

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hanketta Veikkauksen tuotoilla.

Kiinnostuitko?

Jos omaishoito ja päihdeongelmat koskettavat sinun elämääsi, toimit päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden parissa tai Kuppi nurin -hanke muutoin kiinnostaa, niin ota yhteyttä Kuppi nurin -hankkeen koordinaattoriin.