Kuppi nurin -hanke

Kuppi nurin -hankkeen tavoitteena

on, että päihdeongelmien kanssa elävät omaishoitoperheet tunnustetaan ja tunnistetaan, ja että he saavat erityistarpeisiinsa perustuvaa tukea. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2020 Veikkauksen tuella.

 

 

Kuppi nurin -hankkeessa

  • kootaan ja levitetään tutkimus- ja kokemustietoa päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden elämäntilanteesta ja tuen tarpeista
  • kehitetään perheitä tukevia järjestölähtöisiä toiminnan ja osallistumisen muotoja
  • tuetaan perheitä kohtaavia toimijoita, kuten yhdistysten työntekijöitä ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia mm. koulutusten, materiaalien ja työvälineiden avulla
Klikkaa kuva suuremmaksi

Hankkeessa kehitetään päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tueksi matalan kynnyksen toimintamalleja, jotka ovat laajasti hyödynnettävissä.

Lisäksi järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia sekä tuotetaan opasvihkosia, materiaaleja ja työvälineitä sekä omaishoitoperheille että heitä kohtaaville toimijoille.

Hankkeessa pyritään herättelemään omaishoitoperheiden päihdeongelmiin liittyvää tietoisuutta levittämällä tietoa ja tuomalla asia myös julkiseen keskusteluun.

 

 

 Yhteistyökumppanit

Kiinnostuitko?

Jos omaishoito ja päihdeongelmat koskettavat sinun elämääsi, toimit päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden parissa tai Kuppi nurin -hanke muutoin kiinnostaa, niin ota yhteyttä Kuppi nurin -hankkeen koordinaattoriin.

Hanke toteutetaan vuosina 2017-2020 Veikkauksen tuella