Kuppi nurin -hanke

Kuppi nurin -hankkeen logo.Kuppi nurin -hanke on omaishoitoperheille, joissa on päihteiden käyttöön liittyviä haasteita. Päihteitä voi käyttää omaishoitaja, hoidettava läheinen tai molemmat. Päihde voi olla alkoholi, lääkkeet, huumeet tai näiden yhdistelmä.

Ota päihteet puheeksi omaishoitajan kanssa – Uusi työkalu ammattilaisille

Alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin on hyvä jutella ihan jokaisen omaishoitajan kanssa, sillä kohtuutta runsaampi päihteiden käyttö lisää haasteita omaishoitotilanteessa. Monet ammattilaiset kokevat aiheen äärellä kuitenkin epävarmuutta ja neuvottomuutta.

Uusi Ota päihteet puheeksi -työkalu on tehty ammattilaisten tueksi tilanteisiin, joissa omaishoitajan mahdollinen päihteiden käyttö huolettaa. Tiivis työkalu sisältää helposti lähestyttäviä vinkkejä aiheen puheeksi ottamiseen, ennaltaehkäiseviin keskusteluihin ja omaishoitoperheen tukemiseen muutoksessa. Työkalun voi ladata pdf-muodossa tästä alta:

Ammattilainen, ota päihteet puheeksi omaishoitajan kanssa

Yrkesperson, för rusmedel på tal med närståendevårdaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietoa päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä ja avun hakemisesta löydät Päihteet omaishoitoperheissä -tietopaketista. Tällä sivulla kerromme Kuppi nurin -hankkeesta ja sen ajankohtaisista tapahtumista sekä tuotoksista.

Kuppi nurin -hankkeen tavoitteena

on, että päihdeongelmat tunnustetaan ja tunnistetaan omaishoitoperheissä, ja että perheet saavat tarpeisiinsa perustuvaa tukea. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2021.

Kuppi nurin -hankkeessa

  • kootaan ja levitetään tietoa päihteiden käytöstä ja päihdeongelmista omaishoitoperheissä
  • kehitetään omaishoitoperheitä tukevia järjestölähtöisiä toiminnan ja osallistumisen muotoja
  • vahvistetaan yhdistystoimijoiden sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista päihdeasioissa
  • lisätään puhetta päihteistä ja rohkaistaan ottamaan ne puheeksi.

Ajankohtaista

Tilaa Ota päihteet puheeksi -etäinfo!

Tilaa meiltä lyhyt etäinfo esimerkiksi työyhteisöllesi tai verkostollesi. Lyhyessä etäinfossa kerromme, miksi päihteiden käytöstä kannattaa keskustella omaishoitajien kanssa ja esittelemme hankkeessa kehitetyn puheeksi oton työkalun. Lisäksi on mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Etäinfoja on saatavilla rajatusti.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: Elina Koponen, koordinaattori, elina.koponen(at)omaishoitajat.fi, puh. 020 7806 589.

Opinnäytetyö omaisten tukemisesta

Tampereen ammattikorkeakoulussa on valmistunut Christa Ahosen (2021) opinnäytetyö Entäs omainen. Päihteidenkäyttäjien omaisten ja päihdetyön ammattilaisten näkemyksiä omaisten tukemisesta.

Tuotoksia ja materiaalia

Ryhmämalli päihteiden käyttäjien omaishoitajien tukemiseen

Helppokäyttöinen ja sujuvasti etenevä ryhmämalli, jolla voi tukea omaishoitajia, joiden läheisellä on päihteiden käyttöä. Ryhmä tarjoaa tukea, tietoa ja voimaantumista omaishoitajille.

Ryhmämalli on kuuden tapaamisen kokonaisuus. Jokaisella tapaamisella on oma teemansa. Tapaamiset rakentuvat tieto-osiosta, tehtävistä, tietoisuustaitoharjoituksista sekä vertaistuesta. Mallista voi myös poimia yksittäisiä teemoja ja harjoituksia osaksi muuta toimintaa.

Ryhmämalli on tarkoitettu järjestötoimijoille ja sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat henkilöitä, jotka kantavat huolta läheisen päihteiden käytöstä.  Ohjaajan käyttöön on tehty opas ja diasarja ryhmätapaamisissa hyödynnettäviksi.

Ryhmä päihteiden käyttäjien omaishoitajille, Ohjaajan opas

Ryhmä päihteiden käyttäjien omaishoitajille, Diasarja

Ota ryhmämalli rohkeasti käyttöön monenlaisissa päihteiden käyttäjien omaisten ryhmissä. Huoli läheisen päihteiden käytöstä riittää ryhmään osallistumiseksi. Omaiset hyötyvät avustasi ja tuestasi!
Kuppi nurin -hankkeen työntekijät ovat tukenasi ryhmämallin käyttöönotossa. Otathan yhteyttä!

Suunnittelija Christa Ahonen esitteli ryhmämallia hankkeen järjestämässä Keinoja omaisten tukemiseksi -koulutuksessa 9.9.2020 (video).

Oppaat

Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi! (selattava versio)

Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi! (tulostettava pdf)

Alkoholin käytön tarkastelu kannattaa jo ennen kuin alkoholista muodostuu ongelma. Opas auttaa pohtimaan alkoholin vaikutuksia jaksamiseen ja kannustaa hyvinvointia tukevien keinojen etsintään. Jos alkoholin käyttö huolestuttaa, oppaasta löytyy apua tarjoavien tahojen yhteystietoja. Opas on tarkoitettu kaikille omaishoitajille ja omaishoitajia kohtaaville, ja se sisältää tietoa, vinkkejä ja pohdintatehtäviä.

 

 

Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö? (selattava versio)

Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö? (tulostettava pdf)

Omaishoitajan jaksaminen voi olla koetuksella läheisen päihteiden käytön vuoksi. Opas auttaa pohtimaan läheisen päihteiden käytön herättämiä tunteita ja kannustaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Oppaasta löytyy tietoa päihderiippuvuudesta ja yhteystiedot avun piiriin. Opas on tarkoitettu omaishoitajille ja omaishoitajia kohtaaville, ja se sisältää tietoa, vinkkejä ja pohdintatehtäviä.

Painettuja oppaita voi tilata posti- ja käsittelykulujen hinnalla Omaishoitajaliitosta. Ota yhteyttä: elina.koponen(at)omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 589.

 

Kuppi nurin -kortit

Kuppi nurin -kortit on suunniteltu helpoksi työvälineeksi, kun halutaan puhua alkoholista omaishoidon yhteydessä. Alkoholista puhumista on hyvä arkipäiväistää, sillä alkoholi kuuluu monen ihmisen elämään.

Kuppi nurin -kortteja voidaan käyttää omaishoitajien ryhmissä ja muissa tilaisuuksissa keskustelun herättäjänä. Kortit ovat valmiina käyttöön, kun tulostat ne A4-paperille, taitat kahtia ja kiinnität vaikkapa liimalla tai teipillä. Hyviä keskusteluhetkiä alkoholiteeman parissa!

Tulosta Kuppi nurin -kortit

 

Tuula kertoo tarinansa alkoholismia sairastaneen puolisonsa omaishoitajana

Päihdeongelmat omaishoitoperheissä ovat usein vaiettuja ja näkymättömissä. Moni omaishoitaja on asian kanssa yksin. Videolla Tuula kertoo oman tarinansa alkoholismia sairastaneen puolisonsa omaishoitajana. Hän kuvaa omaishoidon arkea, tilanteen herättämiä tunteita ja yksin jäämistään. Muita samankaltaisessa tilanteessa olevia omaishoitajia hän rohkaisee avoimuuteen ja avun hakemiseen.

 

 

 

Mikä on sopivasti ja mikä liikaa?

Monet ihmiset käyttävät alkoholia, eikä se ole aina pahasta. Videolla pohditaan, mikä on kohtuudella ja mikä liikaa sekä käydään läpi seikkoja, miksi alkoholin käytöstä on hyvä puhua myös omaishoitajuuden yhteydessä. Video sisältää tietoa esimerkiksi alkoholin vaikutuksista uneen ja terveyteen. Videon voi katsoa itsekseen tai osana ryhmätoimintaa tai tilaisuuksia. Lopussa on kysymyksiä pohdittavaksi. Rehellisiä hetkiä alkoholiteeman äärellä!

 

 

 

Tietoa tuntemattomasta aiheesta – Päihteiden käyttö ja päihdeongelmat omaishoitoperheissä

Hankkeessa on tehty kartoitus, jonka tarkoituksena oli tuottaa tietoa päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä sekä päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tilanteesta ja tuen tarpeista. Kartoitus koostui kyselystä omaishoitajille, kyselystä kotihoidon työntekijöille sekä omaishoitajien haastatteluista. Tutustumalla kartoituksen tuloksiin saat lisätietoa ennestään melko tuntemattomasta aiheesta ja uusia näkökulmia omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Päihteiden käyttö ja päihdeongelmat omaishoitoperheissä. Tuloksia Kuppi nurin -hankkeen tekemästä kartoituksesta.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen pilottipaikkakuntia ovat Helsinki ja Raahen seutukunta.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hanketta Veikkauksen tuotoilla.

Kiinnostuitko?

Jos omaishoito ja päihteet koskettavat sinun elämääsi, toimit omaishoitoperheiden parissa tai Kuppi nurin -hanke muutoin kiinnostaa, niin ota yhteyttä Kuppi nurin -hankkeen koordinaattoriin.