Kuppi nurin -hanke

Kuppi nurin -hanke on omaishoitoperheille, joissa on päihteiden käyttöön liittyviä haasteita. Päihteitä voi käyttää omaishoitaja, hoidettava läheinen tai molemmat. Päihde voi olla alkoholi, lääkkeet, huumeet tai näiden yhdistelmä.

Tietoa päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä ja avun hakemisesta löydät Päihteet omaishoitoperheissä -tietopaketista. Tällä sivulla kerromme Kuppi nurin -hankkeesta ja sen ajankohtaisista tapahtumista sekä tuotoksista.

Kuppi nurin -hankkeen tavoitteena

on, että päihdeongelmat tunnustetaan ja tunnistetaan omaishoitoperheissä, ja että perheet saavat tarpeisiinsa perustuvaa tukea. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2021.

Kuppi nurin -hankkeessa

  • kootaan ja levitetään tietoa päihteiden käytöstä ja päihdeongelmista omaishoitoperheissä
  • kehitetään omaishoitoperheitä tukevia järjestölähtöisiä toiminnan ja osallistumisen muotoja
  • vahvistetaan yhdistystoimijoiden sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista päihdeasioissa
  • lisätään puhetta päihteistä ja rohkaistaan ottamaan ne puheeksi.

Ajankohtaista

Tilaisuuksia yhteistyössä

19.3.2021 klo 10-11 Päihteet muistiperheessä -verkkoluento

Verkkoluento on tarkoitettu muistipariskunnille sekä muille muistisairaille ja heidän läheisilleen. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Oulun Seudun Muistiyhdistyksen kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: osmy.fi/tapahtumakalenteri/

15.4.2021 klo 17-19 Ensihuoli-verkkokoulutus omaishoitajille

Tule hakemaan valmiuksia päihteiden käytöstä tai pelaamisesta syntyneen huolen puheeksi ottamiseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä EHYT ry:n ja Lakeuden Omaishoitajat ry:n kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: ehyt.fi/tapahtumat

Opinnäytetyö omaisten tukemisesta

Tampereen ammattikorkeakoulussa on valmistunut Christa Ahosen (2021) opinnäytetyö Entäs omainen. Päihteidenkäyttäjien omaisten ja päihdetyön ammattilaisten näkemyksiä omaisten tukemisesta.

Omaishoitajan päihteiden käytön puheeksi ottaminen

Hankkeessa kehitetään työkalua sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja järjestötyöntekijöiden tueksi omaishoitajien kohtaamisiin. Työkalu tukee päihteiden käytön puheeksi ottamista sekä omaishoitoperheiden tukemista silloin kun päihteet ovat haasteena. Työkalu valmistuu kevään 2021 aikana. Teemaa nostetaan esiin myös ammattilaisten kirjoittamien tarinoiden kautta.

Ammattilaisten tarinat

Onko alkoholin käyttö omaishoitajan oma valinta?

Puoliso-omaishoitajan arki voi olla toisinaan raskasta. Tässä on tarina yhden ikääntyneen puoliso-omaishoitajan arjesta. Hoitavalta taholta tulee yhteydenotto, jossa nousee huoli omaishoitajan alkoholin käytöstä. Alkoholin pelätään vaarantavan hoidettavan hoidon ja kotona pärjäämisen omaishoitajan avun turvin. Miten voin tähän ammattilaisena puuttua?

Kotikäynnillä nostan asian esille. Suora kysymys: ”Miten kuvailette alkoholin käyttöänne?” Tämän jälkeen kaikki jähmettyvät. Hoidettava, muistisairas, ei osaa vastata kysymykseen. Omaishoitaja vähättelee asiaa, toteaa joskus yhden oluen ottavansa. Ei koe siitä mitään haittaa. Omaiset puolustavat tilannetta, joskus voi ottaa rentoutuakseen. Ammattilaisena en saa kiinni vastauksesta, voin vain epäillä ongelman olevan suurempi kuin mitä ääneen puhutaan. En pysty kuin nostamaan esiin asian haittapuolet ja huolen.

Tämän jälkeen jatkuu seuranta ja pohdinta. Ollaan aika ajoin yhteydessä, kysellään kuulumisia. Mitään merkittävää ei nouse esille. Kuitenkin muilla perheen kanssa työskentelevillä nousee uudelleen huoli alkoholin käytöstä ja tyhjien tölkkien määrästä kotona.

Valistus ei auta ja kotona ei asiaa koeta ongelmana. Oma valinta, sanoo joku. Onko näin? Jäljelle jää työntekijän huoli ja vastuu. Kyvyttömyys tehdä mitään asian eteen? Seurata sivusta, kuunnella, yrittää saada omaishoitaja näkemään alkoholin rooli elämässään ja alkoholin vaikutukset omaishoidon arjessa.

Pohtiva ammattilainen

 

Vaaditaanko omaishoitajalta täysraittiutta?

Olen päihde- ja mielenterveystyön ammattilainen. Minua on pohdituttanut, kuinka omaishoidon tuen päätösten tekijät suhtautuvat alkoholin käyttöön omaishoitoperheessä.

Tiedän omaishoitajien tekevän tärkeää ympärivuorokautista työtä, josta korvaus on minimaalinen. Mikäli omaishoidettavat olisivat yhteiskunnan hoidettavina, olisivat kustannukset aivan toiset.

Tiedän esimerkkitapauksen, jossa Ikääntynyt ”Tyyne” hoitaa tunnollisesti ”Väinöä” kotona. Yhteiselo on välillä vaikeaa ja raskasta. Mutta koska on päätetty naimisiin mennä, ollaan yhdessä niin myötä- kuin vastamäessäkin. Elämä on arvokasta, ja puolison päätöstä asua kotona loppuun asti pitää kunnioittaa. Kunnioitettava päätös, jolle tulee nostaa hattua.

Alkoholi on kuvassa mukana erityisesti Väinön elämässä. Hän on kiltisti kuunnellut lääkärien varoitukset alkoholin vaaroista ja tiedostaa alkoholin mahdollisesti lyhentävän elämänkaarta. Itsemääräämisoikeuteen vedoten hän tekee päätökset alkoholin käytöstä itse ja päättää tissutella joka päivä olematta kuitenkaan näkyvästi humalassa.

Tyyne on myös nauttinut alkoholia. Hän on itse avoimesti kertonut lääkärille juovansa päivittäin kaksi snapsia. Hänellekin päihteettömyys olisi hyväksi, mutta hän tekee itse omat päätöksensä. Tämän päätöksen takia häneltä evätään omaishoidon tuki. Silti hän jatkaa ahkeraa omaishoitajan työtään, on läsnä päivin öin.

Minä mietin, että kaksi annosta päivässä ei tarkoita sitä, ettei hän olisi kykenevä hoitamaan puolisoaan. Kuka määrittää, mikä on sopiva määrä? Mikä määrä katsotaan vielä sopivaksi omaishoitajalle ilman, että menettää oikeuden omaishoidon tukeen?

Ihmettelijä

 

Voiko ammattilainen luottaa vaistoihinsa?

Omainen kertoo vanhempiensa tarinaa. Muistisairas isä, äiti omaishoitajana. Jo useamman vuoden ajan epäily molempien päihteiden käytöstä. Tätä ei kukaan ole kuitenkaan omin silmin todennut. Oletus on, että pariskunta ei halua alkoholin säännöllisen käytön vuoksi vastaanottaa vieraita eikä lähteä kyläilemään. Tästä on tullut noidankehä. Uupumuksen rajoilla kulkeva omaishoitaja kieltäytyy vastaanottamasta apua, joka rikkoisi heidän omat käytäntönsä ja mahdollisesti rajoittaisi alkoholin käyttöä.

Ammattilaisen tehtävä on kuunnella ja tehdä havaintoja, joiden avulla voi saada kiinni alkoholiongelmasta. Pariskunnalla itsellään ei ole huolta. Toisinaan heidän kotitilanteensa kriisiytyy, mikä johtuu omaishoitajan mielestä vain puolison edenneestä muistisairaudesta. Totta varmasti tämäkin.

Naapureilta kantautuva tieto pariskunnan jatkuvasta riitelystä ja toisinaan epäasiallisesta käytöksestä viestii työntekijälle muuta kuin kotikäynnillä nähty tilanne. Kotikäynnillä vastassa on rakastava, ystävällinen ja hyvin arvokkaan näköinen pariskunta. Heillä itsellään ei ole huolta mistään tälläkään tapaamisella, vaikka juuri tapaamista sovittaessa omaishoitaja oli ratketa uupumukseensa. Jälleen työntekijä miettii, miten saada pariskunta itse puhumaan asiasta. Voiko muiden puheisiin ja omiin vaistoihinsa luottaa, kun selkeää näyttöä alkoholin käytöstä ei ole? Mielestäni voi ja pitää luottaa.

Alkoholin käyttö on yksi osa monia muita haasteita, joita omaishoitoperheessä on. Sen todentaminen on vaikeaa, ja alkoholi on helppo piilottaa muiden vaikeuksien taakse. Kuinka paljon paremmin tämä pariskunta pärjäisi keskenään ilman oletettua alkoholin liikakäyttöä? Kuinka kommunikointi helpottuisi? Kuinka jaksaminen lisääntyisi? Olisivatko arjen muut haasteet paremmin kohdattavissa ilman alkoholia? Olisiko avun vastaanottaminen mielekkäämpää?

Pohtiva ammattilainen

Tuotoksia ja materiaalia

Ryhmämalli päihteiden käyttäjien omaishoitajien tukemiseen

Helppokäyttöinen ja sujuvasti etenevä ryhmämalli, jolla voi tukea omaishoitajia, joiden läheisellä on päihteiden käyttöä. Ryhmä tarjoaa tukea, tietoa ja voimaantumista omaishoitajille.

Ryhmämalli on kuuden tapaamisen kokonaisuus. Jokaisella tapaamisella on oma teemansa. Tapaamiset rakentuvat tieto-osiosta, tehtävistä, tietoisuustaitoharjoituksista sekä vertaistuesta. Mallista voi myös poimia yksittäisiä teemoja ja harjoituksia osaksi muuta toimintaa.

Ryhmämalli on tarkoitettu järjestötoimijoille ja sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat henkilöitä, jotka kantavat huolta läheisen päihteiden käytöstä.  Ohjaajan käyttöön on tehty opas ja diasarja ryhmätapaamisissa hyödynnettäviksi:

Ryhmä päihteiden käyttäjien omaishoitajille, Ohjaajan opas

Ryhmä päihteiden käyttäjien omaishoitajille, Diasarja

Ota ryhmämalli rohkeasti käyttöön monenlaisissa päihteiden käyttäjien omaisten ryhmissä. Huoli läheisen päihteiden käytöstä riittää ryhmään osallistumiseksi. Omaiset hyötyvät avustasi ja tuestasi!
Kuppi nurin -hankkeen työntekijät ovat tukenasi ryhmämallin käyttöönotossa. Otathan yhteyttä!

Suunnittelija Christa Ahonen esitteli ryhmämallia hankkeen järjestämässä Keinoja omaisten tukemiseksi -koulutuksessa 9.9.2020 (video).

Oppaat

Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi! (selattava versio)

Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi! (tulostettava pdf)

Alkoholin käytön tarkastelu kannattaa jo ennen kuin alkoholista muodostuu ongelma. Opas auttaa pohtimaan alkoholin vaikutuksia jaksamiseen ja kannustaa hyvinvointia tukevien keinojen etsintään. Jos alkoholin käyttö huolestuttaa, oppaasta löytyy apua tarjoavien tahojen yhteystietoja. Opas on tarkoitettu kaikille omaishoitajille ja omaishoitajia kohtaaville, ja se sisältää tietoa, vinkkejä ja pohdintatehtäviä.

 

 

Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö? (selattava versio)

Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö? (tulostettava pdf)

Omaishoitajan jaksaminen voi olla koetuksella läheisen päihteiden käytön vuoksi. Opas auttaa pohtimaan läheisen päihteiden käytön herättämiä tunteita ja kannustaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Oppaasta löytyy tietoa päihderiippuvuudesta ja yhteystiedot avun piiriin. Opas on tarkoitettu omaishoitajille ja omaishoitajia kohtaaville, ja se sisältää tietoa, vinkkejä ja pohdintatehtäviä.

Painettuja oppaita voi tilata posti- ja käsittelykulujen hinnalla Omaishoitajaliitosta. Ota yhteyttä: elina.koponen(at)omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 589.

 

Kuppi nurin -kortit

Kuppi nurin -kortit on suunniteltu helpoksi työvälineeksi, kun halutaan puhua alkoholista omaishoidon yhteydessä. Alkoholista puhumista on hyvä arkipäiväistää, sillä alkoholi kuuluu monen ihmisen elämään.

Kuppi nurin -kortteja voidaan käyttää omaishoitajien ryhmissä ja muissa tilaisuuksissa keskustelun herättäjänä. Kortit ovat valmiina käyttöön, kun tulostat ne A4-paperille, taitat kahtia ja kiinnität vaikkapa liimalla tai teipillä. Hyviä keskusteluhetkiä alkoholiteeman parissa!

Tulosta Kuppi nurin -kortit

 

Tuula kertoo tarinansa alkoholismia sairastaneen puolisonsa omaishoitajana

Päihdeongelmat omaishoitoperheissä ovat usein vaiettuja ja näkymättömissä. Moni omaishoitaja on asian kanssa yksin, ja voi kokea syyllisyyttä ja häpeää. Videolla Tuula kertoo oman tarinansa alkoholismia sairastaneen puolisonsa omaishoitajana. Hän kuvaa omaishoidon arkea, tilanteen herättämiä tunteita ja yksin jäämistään. Muita samankaltaisessa tilanteessa olevia omaishoitajia hän rohkaisee avoimuuteen ja avun hakemiseen.

 

 

 

Mikä on sopivasti ja mikä liikaa?

Monet ihmiset käyttävät alkoholia, eikä se ole aina pahasta. Videolla pohditaan, mikä on kohtuudella ja mikä liikaa sekä käydään läpi seikkoja, miksi alkoholin käytöstä on hyvä puhua myös omaishoitajuuden yhteydessä. Video sisältää tietoa esimerkiksi alkoholin vaikutuksista uneen ja terveyteen. Videon voi katsoa itsekseen tai osana ryhmätoimintaa tai tilaisuuksia. Lopussa on kysymyksiä pohdittavaksi. Rehellisiä hetkiä alkoholiteeman äärellä!

 

 

 

Tietoa tuntemattomasta aiheesta – Päihteiden käyttö ja päihdeongelmat omaishoitoperheissä

Hankkeessa on tehty kartoitus, jonka tarkoituksena oli tuottaa tietoa päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä sekä päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tilanteesta ja tuen tarpeista. Kartoitus koostui kyselystä omaishoitajille, kyselystä kotihoidon työntekijöille sekä omaishoitajien haastatteluista. Tutustumalla kartoituksen tuloksiin saat lisätietoa ennestään melko tuntemattomasta aiheesta ja uusia näkökulmia omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Päihteiden käyttö ja päihdeongelmat omaishoitoperheissä. Tuloksia Kuppi nurin -hankkeen tekemästä kartoituksesta.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen pilottipaikkakuntia ovat Helsinki ja Raahen seutukunta.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hanketta Veikkauksen tuotoilla.

Kiinnostuitko?

Jos omaishoito ja päihteet koskettavat sinun elämääsi, toimit omaishoitoperheiden parissa tai Kuppi nurin -hanke muutoin kiinnostaa, niin ota yhteyttä Kuppi nurin -hankkeen koordinaattoriin.