Kuppi nurin -hanke

Kuppi nurin -hankkeen logo.Kuppi nurin oli Omaishoitajaliiton hanke päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tukemiseksi. Hanke toteutettiin vuosina 2017-2021.

Kuppi nurin -hankkeen tavoitteena oli, että

  • päihdeongelmat omaishoitoperheissä tunnustetaan ja tunnistetaan
  • perheet saavat tarpeisiinsa vastaavaa tukea.

Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat A-klinikkasäätiö, EHYT ry, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Raahen Psyyke ry sekä SuPer ja pilottipaikkakuntia Helsinki ja Raahen seutukunta. Sosiaali- ja terveysministeriö tuki hanketta Veikkauksen tuotoilla.

Kuppi nurin -hankkeessa

  • kerättiin tietoa päihteiden käytöstä ja päihdeongelmista omaishoitoperheissä
  • kehitettiin tukimuotoja päihdeongelman kohdanneille omaishoitoperheille
  • vahvistettiin ammattilaisten ja yhdistystoimijoiden osaamista päihdeasioissa
  • lisättiin puhetta päihteistä ja rohkaistiin ottamaan ne puheeksi.

Hankkeen keskeisestä annista ja opeista voit lukea ”Kuppi nurin -hanke löysi uusia keinoja alkoholinkäytön puheeksiottoon omaishoitajien kanssa” -verkkoartikkelista.

Tuotoksia ja materiaalia

Ota päihteet puheeksi -työkalu ammattilaisille

Työkalun kansikuva.Alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin on hyvä jutella ihan jokaisen omaishoitajan kanssa, sillä kohtuutta runsaampi päihteiden käyttö lisää haasteita omaishoitotilanteessa.

Ota päihteet puheeksi -työkalu on tehty ammattilaisten tueksi tilanteisiin, joissa omaishoitajan mahdollinen päihteiden käyttö huolettaa. Tiivis työkalu sisältää vinkkejä aiheen puheeksi ottamiseen, ennaltaehkäiseviin keskusteluihin ja omaishoitoperheen tukemiseen muutoksessa. Työkalun voi ladata pdf-muodossa tästä alta:

Ammattilainen, ota päihteet puheeksi omaishoitajan kanssa

Yrkesperson, för rusmedel på tal med närståendevårdaren

 

Oppaat

Oppaan kansikuva.

Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi! (selattava versio)

Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi! (tulostettava pdf)

Alkoholin käytön tarkastelu kannattaa jo ennen kuin alkoholista muodostuu ongelma. Opas auttaa pohtimaan alkoholin vaikutuksia jaksamiseen ja kannustaa hyvinvointia tukevien keinojen etsintään. Jos alkoholin käyttö huolestuttaa, oppaasta löytyy apua tarjoavien tahojen yhteystietoja. Opas on tarkoitettu kaikille omaishoitajille ja omaishoitajia kohtaaville, ja se sisältää tietoa, vinkkejä ja pohdintatehtäviä.

 

 

Oppaan kansikuva.

Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö? (selattava versio)

Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö? (tulostettava pdf)

Omaishoitajan jaksaminen voi olla koetuksella läheisen päihteiden käytön vuoksi. Opas auttaa pohtimaan läheisen päihteiden käytön herättämiä tunteita ja kannustaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Oppaasta löytyy tietoa päihderiippuvuudesta ja yhteystiedot avun piiriin. Opas on tarkoitettu omaishoitajille ja omaishoitajia kohtaaville, ja se sisältää tietoa, vinkkejä ja pohdintatehtäviä.

Painettuja oppaita voi tilata posti- ja käsittelykulujen hinnalla toimisto@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

Kuppi nurin -kortit

Esimerkki Kuppi nurin -kortista.

 

Kuppi nurin -kortteja voi käyttää omaishoitajien ryhmissä ja muissa tilaisuuksissa keskustelun herättäjänä. Alkoholista puhumista on hyvä arkipäiväistää, sillä alkoholi kuuluu monen ihmisen elämään.

Kortit ovat valmiina käyttöön, kun tulostat ne A4-paperille, taitat kahtia ja kiinnität vaikkapa liimalla tai teipillä. Hyviä keskusteluhetkiä alkoholiteeman parissa!

Tulosta Kuppi nurin -kortit

 

Ryhmämalli päihteiden käyttäjien omaishoitajien tukemiseen

Ryhmän ohjaajan oppaan kansikuva.Helppokäyttöinen ja sujuvasti etenevä ryhmämalli, jolla voi tukea omaishoitajia, joiden läheisellä on päihteiden käyttöä. Ryhmä tarjoaa tukea, tietoa ja voimaantumista omaishoitajille.

Ryhmämalli on kuuden tapaamisen kokonaisuus. Jokaisella tapaamisella on oma teemansa. Tapaamiset rakentuvat tieto-osiosta, tehtävistä, tietoisuustaitoharjoituksista sekä vertaistuesta. Mallista voi myös poimia yksittäisiä teemoja ja harjoituksia osaksi muuta toimintaa.

Ryhmämalli on tarkoitettu järjestötoimijoille ja sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat henkilöitä, jotka kantavat huolta läheisen päihteiden käytöstä.  Ohjaajan käyttöön on tehty opas ja diasarja ryhmätapaamisissa hyödynnettäviksi.

Ryhmä päihteiden käyttäjien omaishoitajille, Ohjaajan opas

Ryhmä päihteiden käyttäjien omaishoitajille, Diasarja

Ota ryhmämalli rohkeasti käyttöön monenlaisissa päihteiden käyttäjien omaisten ryhmissä. Huoli läheisen päihteiden käytöstä riittää ryhmään osallistumiseksi.

Suunnittelija Christa Ahonen esitteli ryhmämallia hankkeen järjestämässä Keinoja omaisten tukemiseksi -koulutuksessa 9.9.2020 (video).

Tuula kertoo tarinansa alkoholismia sairastaneen puolisonsa omaishoitajana

Päihdeongelmat omaishoitoperheissä ovat usein vaiettuja ja näkymättömissä. Moni omaishoitaja on asian kanssa yksin. Videolla Tuula kertoo oman tarinansa alkoholismia sairastaneen puolisonsa omaishoitajana. Hän kuvaa omaishoidon arkea, tilanteen herättämiä tunteita ja yksin jäämistään. Muita samankaltaisessa tilanteessa olevia omaishoitajia hän rohkaisee avoimuuteen ja avun hakemiseen.

 

 

 

Mikä on sopivasti ja mikä liikaa?

Monet ihmiset käyttävät alkoholia, eikä se ole aina pahasta. Videolla pohditaan, mikä on kohtuudella ja mikä liikaa sekä käydään läpi seikkoja, miksi alkoholin käytöstä on hyvä puhua myös omaishoitajuuden yhteydessä. Video sisältää tietoa esimerkiksi alkoholin vaikutuksista uneen ja terveyteen. Videon voi katsoa itsekseen tai osana ryhmätoimintaa tai tilaisuuksia. Lopussa on kysymyksiä pohdittavaksi. Rehellisiä hetkiä alkoholiteeman äärellä!

 

 

 

Tietoa tuntemattomasta aiheesta – Päihteiden käyttö ja päihdeongelmat omaishoitoperheissä

Hankkeessa on tehty kartoitus, jonka tarkoituksena oli tuottaa tietoa päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä sekä päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tilanteesta ja tuen tarpeista. Kartoitus koostui kyselystä omaishoitajille, kyselystä kotihoidon työntekijöille sekä omaishoitajien haastatteluista. Tutustumalla kartoituksen tuloksiin saat lisätietoa ennestään melko tuntemattomasta aiheesta ja uusia näkökulmia omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Päihteiden käyttö ja päihdeongelmat omaishoitoperheissä. Tuloksia Kuppi nurin -hankkeen tekemästä kartoituksesta.

Kiinnostuitko?

Kuppi nurin -hanke on päättynyt, mutta sen keskeiset sisällöt ja opit ovat osa Omaishoitajaliiton OmaisOiva-toimintaa.

Jos omaishoito ja päihteet koskettavat sinun elämääsi, toimit omaishoitoperheiden parissa tai aihe muutoin kiinnostaa, niin ota yhteyttä OmaisOivan työntekijöihin.