Digisti-hanke

Digisti-hankkeessa uudistettiin Omaishoitajaliiton ja jäsenyhdistysten digitaalisia työvälineitä. Hankkeen aikana kilpailutettiin ja otettiin käyttöön uusi jäsenrekisteri sekä rakennettiin jäsenyhteisölle uusi verkkotoimintaympäristö. 

Digisti-hankkeessa oli tavoitteena, että jäsenyhdistykset ottavat uudet tietotekniset välineet ja ohjelmistot käyttöönsä yhdistystoimintaa helpottamaan. Nykyaikaiset välineet tukevat ja sujuvoittavat yhdistysten jäsen-, sidosryhmä-,  ja tapahtumahallintaa. Näin aikaa jää enemmän varsinaisen sisältötyön tekemiseen.

Hankkeen tuotokset

Omaishoitajaliiton ja yhdistysten käyttöön saatiin uusi jäsenrekisteri Kongressi. Kongressin käyttöönoton yhteydessä koulutettiin niin jäsenyhdistysten kuin Omaishoitajaliiton jäsenvastaavat käyttämään uutta jäsenrekisteriä. Jäsenasioita hoitaville luotiin oma sivu hankkeessa luodulle Microsoft Office 365 viestintäsivusto Yhdistysverkkoon. 

Yhdistystoimijoille rakennetussa Yhdistysverkossa yhdistystoimijat löytävät tarvitsemansa materiaalit sekä tietoa ajankohtaisista asioista.

Jos sinulla on kysyttävää päättyneeseen hankkeeseen liittyen, voit olla yhteydessä Omaishoitajaliiton työntekijöihin:

Etelä-Suomen aluevastaava
Matilda Linnavirta
matilda.linnavirta(at)omaishoitajat.fi
p. 020 7806 520

Pohjois-Suomen aluevastaava
Kirsi Vierula

kirsi.vierula(at)omaishoitajat.fi
p. 020 7806 513