Digisti-hanke

Digisti on Omaishoitajaliiton ja jäsenyhdistysten yhteinen hanke, jossa uudistetaan käytössämme olevia digitaalisia työvälineitä. Hankkeessa uudistetaan jäsenrekisteri ja yhdistysverkko.

Digisti-hankkeessa on tavoitteena, että jäsenyhdistykset ottavat uudet tietotekniset välineet ja ohjelmistot käyttöönsä yhdistystoimintaa helpottamaan. Nykyaikaiset välineet tukevat ja sujuvoittavat yhdistysten jäsen-, sidosryhmä-,  ja tapahtumahallintaa. Näin aikaa jää enemmän varsinaisen sisältötyön tekemiseen.

Mitä Digisti-hankkeessa tehdään?

Hankkeessa uudistetaan Omaishoitajaliitossa ja sen jäsenyhdistyksissä käytössä oleva jäsenrekisteriohjelma. Uusi jäsenrekisteriohjelma tulee olemaan monipuolisempi sekä sujuvampi käyttää. 

Jäsenyhdistyksille tehdään Microsoft Office 365 viestintäsivustona Yhdistysverkko yhteisen työskentelyn alustaksi. Yhdistysverkosta yhdistykset löytävät tarvitsemansa materiaalit sekä tietoa ajankohtaisista asioista.

Aikataulu

Digisti hanke käynnistyi helmikuussa 2020 ja päättyy maaliskuussa 2021. Jäsenrekisterihankinnan hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 30.4.2020. Osallistumishakemusten jättöaika päättyi 9.6.2020 klo 12 ja lopullisten tarjousten jättämisen määräaika on 25.9.2020 klo 12.  Kilpailutuksen perusteella tehdään sopimus valitun palveluntarjoajan kanssa ja siirretään tiedot nykyisestä rekisteristä uuteen. Loppuvuodesta 2020 ja alkuvuodesta 2021 digivalmentajat järjestävät uudistetun rekisterin käyttöönottokoulutuksia jäsenyhdistyksille.

Yhdistysverkko otettiin käyttöön keväällä 2020 ja yhdistystoimijat voivat tilata sivustolle käyttöoikeudet. 

Ajankohtaista

Yhdistysverkko avattiin yhdistystoimijoille 28.5.2020. Ohjeet käyttöoikeuden saamiseksi lähetettiin Yhdistystiedotteessa 6/2020. Kesäkuun tiedotteessa kerrottiin tarkemmin Yhdistysverkosta ja sen käytöstä.

Tiedotamme yhdistyksille hankkeen etenemisestä yhdistystiedotteissa. Voit myös olla yhteydessä hankkeen työntekijöihin.

 

Ota yhteyttä:

 

 

 

 

 

Digivalmentaja Matilda Linnavirta
matilda.linnavirta(at)omaishoitajat.fi
p. 020 7806 520

 

Digivalmentaja Kirsi Vierula
kirsi.vierula(at)omaishoitajat.fi
p. 020 7806 513