Apurahoja haettavana

Haettavana apurahaa omaishoitajien tukemiseksi

Omaishoitajaliitto myöntää apurahoja eri alojen kehittämishankkeisiin tai tutkimuksiin, jotka

  • hyödyttävät laajasti omaishoitajia erilaisissa arkisissa omaishoitotilanteissa ja/tai
  • osoittavat ratkaisuvaihtoehtoja omaishoitajien kohtaamiin ongelmiin.

Rahastosta Omaishoitajaliitto voi myös palkita kehittämishankkeita tai tutkimuksia, jotka ovat ansiokkaasti kehittäneet omaishoitoa. Rahastosta ei myönnetä tukea yksittäisille omaishoitotilanteessa oleville henkilöille tai perheille. Rahastosta ei myönnetä tukea sellaiseen tarkoitukseen, joka ei vastaa rahaston em. käyttötarkoitusta. Mikäli hanke voi saada tukea muista rahoituslähteistä, apurahan tarvetta arvioidaan myös tästä näkökulmasta.

Apurahat jaetaan liiton saamasta Wihurin yhteisöpalkinto -rahastosta. Jenni ja Antti Wihurin rahasto myönsi yhteisöpalkintona 100 000 euroa Omaishoitajaliitolle 9.10.2019. Liitto perusti lahjoituksesta rahaston, josta apurahoja jaetaan. Tutustu myönnettyihin apurahoihin

Apurahojen hakeminen

Apurahaa haetaan oheisella hakemuslomakkeella. Noudata oheisia hakuohjeita.

Omaishoitajaliitto käsittelee hakemuksia luottamusjohdon kokousaikataulujen mukaisesti noin 6–8 kertaa vuodessa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla.

Tarvittaessa lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen, sari.tervonen@omaishoitajat.fi.

Wihurin yhteisöpalkinto -apurahan hakulomake
Wihurin yhteisöpalkinto -apurahan hakuohje