Aluetyö

Aluetyö on omaishoitajan asialla

Kuvassa Suomen kartta, jossa Omaishoitajaliiton aluetyöntekijöiden kuvat
Omaishoitajaliiton aluejako ja alueen työntekijöiden kuvat

Omaishoitajaliiton aluetyö luo edellytyksiä liiton paikallisyhdistysten toiminnalle, tekee omaishoitoa näkyväksi sekä kehittää omaishoitoperheiden tukimuotoja yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Vaikuttaa paikallisesti ja alueellisesti

Liiton aluetyön keskeisimmät tehtävät ovat:

  • jäsenyhdistysten tukeminen (koulutus, tiedotus, ohjaus ja omaistoiminnan kehittäminen) sekä
  • paikallinen ja alueellinen vaikuttamistoiminta

Aluetyö painottuu jäsenyhdistysten järjestöllisten valmiuksien kouluttamiseen, tiimi- ja verkostotyöhön sekä yhdistysten ohjaukseen toimintamuotojen kehittämisessä. Alueellinen vaikuttamistoiminta omaishoitoperheiden tukemiseksi sisältää etujen valvontaa, tiedotusta, ohjausta ja koulutusta.

Aluetyössä toimii kolme aluevastaavaa, aluekoordinaattori (Länsi-Suomen aluevastaava), suunnittelija (50% aluetyö ja 50% Suomen omaishoidon verkosto) ja järjestöpäällikkö. Itä-Suomen aluetoimisto sijaitsee Kuopiossa, Länsi-Suomen aluetoimisto Tampereella, Pohjois-Suomen aluetoimisto Oulussa ja Etelä-Suomen aluetoimisto on Salossa.

Aluevastaava on omaishoitoasioiden asiantuntija alueellaan. Aluetyötä tehdään mm. järjestöjen, kuntien, seurakuntien, oppilaitosten, sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen kanssa. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi koulutukset, työryhmät ja neuvontatilaisuudet.

Tukee ja kouluttaa paikallisyhdistyksiä

Aluetyö vahvistaa liiton jäsenyhdistysten osaamista yhdistystoiminnan, hanketyön ja omaishoidon kysymyksissä. Keinoina ovat mm. yhdistysten koulutus, ohjaus, neuvonta ja niihin liittyvät aineistot.  Koulutuksissa levitetään ajankohtaista tietoa ja hyväksi koettuja käytäntöjä joustavasti ja tehokkaasti. Koulutusten sisällöt käsittelevät omaishoitoa ja yhdistystoimintaa ja ne vahvistetaan vuosittain. Vuosien 2020-2021 teema on Omaishoito koskettaa jokaista. Teema huomioidaan koulutuksissa, tapahtumissa ja toiminnassa.

AlueAvain-koulutus

AlueAvain-koulutus tukee liiton jäsenyhdistysten kaikkia toimijoita. Samalla osallistujat saavat tärkeää vertaistukea.Koulutus sisältää aina teema- ja ajankohtaisosion sekä työnohjauksellisen tai toiminnallisen työskentelyn. Vuosittain AlueAvain-koulutuksia järjestetään noin 10. Osa niistä on alueiden yhteisiä. Myös Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöjen edustajat ovat tervetulleita AlueAvaimiin.

Aluevastaavalla on monta roolia

Viestinviejä

Välittää tietoa liiton ja sen jäsenyhdistysten sekä muiden toimijoiden välillä ja nostaa esiin ajankohtaisia aiheita, tekee katvealuetyötä ja huomioi omaishoitajien erityisryhmät.

Kouluttaja

Järjestää mm. AlueAvain-koulutuksia ja omaishoitoseminaareja, luennoi omaishoitoasioista.

Ohjaaja

Neuvoo liiton jäsenyhdistyksiä yhdistystoiminnan kysymyksissä ja kehittää omaistoimintaa yhdistysten kanssa. Auttaa uusia yhdistyksiä alkuun ja tukee kaikkien yhdistysten toimintaa. Neuvoo ja ohjaa omaishoitajia ja omaishoitajien parissa toimivia henkilöitä.

 Verkonkutoja

Saattaa yhteen yhdistyksiä ja muita omaistoimijoita, rohkaisee ja kannustaa kumppanuuteen.

Aluetyö kattaa koko maan

Etelä-Suomen aluetoimisto: Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki

Matilda Linnavirta, puh. 020 7806 520

matilda.linnavirta@omaishoitajat.fi

Itä-Suomen aluetoimisto: Kuninkaankatu 23, 70100 Kuopio

Aluevastaava Kukka-Maaria Maunula, puh. 020 7806 588

kukka-maaria.maunula@omaishoitajat.fi

Länsi-Suomen aluetoimisto: c/o Toimistohotelli Eka, Hämeenkatu 5 a, 4. krs., 33100 Tampere

Aluekoordinaattori Pia Järnstedt, puh. 020 7806 581

pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi

Pohjois-Suomen aluetoimisto: Kansankatu 53, 90100 Oulu

Aluevastaava Kirsi Vierula, puh. 020 7806 513 (Toimipiste Helsingin keskustoimisto)

kirsi.vierula@omaishoitajat.fi

Keskustoimisto: Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki

Suunnittelija Pilvi Nummelin, puh 020 7806 590

pilvi.nummelin@omaishoitajat.fi

Järjestöpäällikkö Merja Purhonen, puh. 020 7806 522

merja.purhonen@omaishoitajat.fi

Päivitetty 1.9.2021