Aluetyö

Edellytyksiä järjestötoiminnalle ja alueellista vaikuttamista

Kuvassa Suomen kartta, jossa Omaishoitajaliiton aluetyöntekijöiden kuvat
Omaishoitajaliiton aluejako ja alueen työntekijöiden kuvat

Omaishoitajaliiton aluetyö luo edellytyksiä liiton jäsenyhdistysten toiminnalle esimerkiksi koulutuksen, ohjauksen ja viestinnän keinoin. Lisäksi tavoitteena on tehdä omaishoitoa näkyväksi hyvinvointialueilla ja kehittää omaishoitoperheiden tukimuotoja yhteistyössä alueellisten  yhteistyötahojen kanssa.

Tukea ja koulutusta järjestötoiminnasta ja omaishoidosta

Aluetyötä tehdään laajasti yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin, seurakuntien, oppilaitosten jne. kanssa. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi koulutukset, työryhmät ja neuvontatilaisuudet.

Aluetyö vahvistaa liiton jäsenyhdistysten osaamista yhdistystoiminnan, hanketyön ja omaishoidon kysymyksissä. Koulutuksissa levitetään ajankohtaista tietoa ja hyväksi koettuja käytäntöjä joustavasti ja tehokkaasti. Koulutusten sisällöt käsittelevät omaishoitoa ja yhdistystoimintaa ja ne vahvistetaan vuosittain.

AlueAvain-koulutus tukee liiton jäsenyhdistysten toimijoita. Myös Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöjen edustajat ovat tervetulleita AlueAvaimiin. Koulutuksia toteutetaan sekä verkossa että lähitapaamisina.

Liitossa toimii neljä aluevastaavaa, järjestösuunnittelija (50% aluetyö ja 50% Suomen omaishoidon verkosto) sekä järjestöpäällikkö. Länsi-Suomen aluevastaava toimii aluekoordinaattorina. Aluetoimistot sijaitsevat Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Salossa.

Aluetoimistojen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluetoimisto: Annankatu 8, 24240 Salo

Aluevastaavana Matilda Linnavirta, puh. 020 7806 520, ( Helsingin keskustoimisto v. 2022 loppuun)

matilda.linnavirta@omaishoitajat.fi

Itä-Suomen aluetoimisto: Kuninkaankatu 23, 70100 Kuopio

Aluevastaava Kukka-Maaria Maunula, puh. 020 7806 588

kukka-maaria.maunula@omaishoitajat.fi

Länsi-Suomen aluetoimisto: c/o Toimistohotelli Eka, Hämeenkatu 5 a, 4. krs., 33100 Tampere

Aluekoordinaattori Pia Järnstedt, puh. 020 7806 581

pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi

Pohjois-Suomen aluetoimisto: Kansankatu 53, 90100 Oulu

Aluevastaava Kirsi Vierula, puh. 020 7806 513 (Helsingin keskustoimisto v. 2022 loppuun)

kirsi.vierula@omaishoitajat.fi

Keskustoimisto: Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki

Suunnittelija Pilvi Nummelin, puh 020 7806 590

pilvi.nummelin@omaishoitajat.fi

Järjestöpäällikkö Merja Purhonen, puh. 020 7806 522

merja.purhonen@omaishoitajat.fi

Päivitetty 13.1.2022