Aluetyö

Aluetyö on omaishoitajan asialla

Omaishoitajaliiton aluetyö luo edellytyksiä liiton paikallisyhdistysten toiminnalle, tekee omaishoitoa näkyväksi sekä kehittää omaishoitoperheiden tukimuotoja yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

 

Vaikuttaa paikallisesti ja alueellisesti

Aluetyö toteutuu vaikuttamistoiminnan, tiedotuksen, neuvonnan ja koulutuksen kautta. Seminaarit ja tapahtumat ovat tärkeä osa alueellista edunvalvontaa.

Aluevastaava on omaishoitoasioiden asiantuntija alueellaan. Aluetyötä tehdään mm. järjestöjen, kuntien, seurakuntien, oppilaitosten, sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen kanssa. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi koulutukset, työryhmät ja neuvontatilaisuudet.

Aluetyössä toimii kolme aluevastaavaa, aluekoordinaattori (Länsi-Suomen aluevastaava), vapaaehtoistoiminnan vastaava (50% aluetyö ja 50% OmaisOiva) ja järjestöpäällikkö. Itä-Suomen aluetoimisto sijaitsee Kuopiossa, Länsi-Suomen aluetoimisto Tampereella, Pohjois-Suomen aluetoimisto Raahessa ja Etelä-Suomen aluetoimisto on Salossa.

Liiton aluetyön keskeisimmät tehtävät ovat:

  • omaishoitajayhdistysten tukeminen (koulutus, tiedotus, ohjaus ja omaistoiminnan kehittäminen) sekä
  • paikallinen ja alueellinen vaikuttamistoiminta

Aluetyö painottuu paikallisyhdistysten järjestöllisten valmiuksien kouluttamiseen, tiimi- ja verkostotyöhön sekä yhdistysten ohjaukseen toimintamuotojen kehittämisessä. Alueellinen vaikuttamistoiminta omaishoitoperheiden tukemiseksi sisältää etujen valvontaa, tiedotusta, ohjausta ja koulutusta.

 

Tukee ja kouluttaa paikallisyhdistyksiä

Aluetyö vahvistaa liiton paikallisyhdistysten osaamista yhdistystoiminnan, hanketyön ja omaishoidon kysymyksissä. Keinoina ovat mm. yhdistysten koulutus, ohjaus, neuvonta ja niihin liittyvät aineistot.  Koulutuksissa levitetään ajankohtaista tietoa ja hyväksi koettuja käytäntöjä joustavasti ja tehokkaasti. Koulutusten sisällöt käsittelevät omaishoitoa ja yhdistystoimintaa ja ne vahvistetaan vuosittain. Vuoden 2018-2019  teema on Näe, huomaa kuule. Teema huomioidaan vuoden koulutuksissa, tapahtumissa ja toiminnassa.

AlueAvain-koulutus

AlueAvain-koulutus tukee liiton paikallisyhdistysten kaikkia toimijoita. Samalla osallistujat saavat tärkeää vertaistukea.Koulutus sisältää aina teema- ja ajankohtaisosion sekä työnohjauksellisen tai toiminnallisen työskentelyn. Vuosittain AlueAvain-koulutuksia järjestetään noin 20. Osa niistä on alueiden yhteisiä. Myös Suomen omaishoidon verkoston jäsenyhdistykset ovat tervetulleita AlueAvaimiin.

 

Aluevastaavalla on monta roolia

Viestinviejä

Välittää tietoa liiton ja sen paikallisyhdistysten sekä muiden toimijoiden välillä ja nostaa esiin ajankohtaisia aiheita, tekee katvealuetyötä ja huomioi omaishoitajien erityisryhmät.

Kouluttaja

Järjestää mm. AlueAvain-koulutuksia ja omaishoitoseminaareja, luennoi omaishoitoasioista.

Ohjaaja

Neuvoo liiton paikallisyhdistyksiä yhdistystoiminnan kysymyksissä ja kehittää omaistoimintaa yhdistysten kanssa. Auttaa uusia yhdistyksiä alkuun ja tukee vanhojen toimintaa. Neuvoo ja ohjaa omaishoitajia ja omaishoitajien parissa toimivia henkilöitä.

 Verkonkutoja

Saattaa yhteen yhdistyksiä ja muita omaistoimijoita, rohkaisee ja kannustaa kumppanuuteen.

 

Aluetyö kattaa koko maan

Etelä-Suomen aluetoimisto: Annankatu 8, 24240 Salo

Aluevastaava Matti Mäkelä, puh. 020 7806 568

matti.makela@omaishoitajat.fi

Itä-Suomen aluetoimisto: Kuninkaankatu 23, 70100 Kuopio

Aluevastaava Kukka-Maaria Lepistö, puh. 020 7806 588

kukka-maaria.lepisto@omaishoitajat.fi

Länsi-Suomen aluetoimisto: c/o Toimistohotelli Eka, Hämeenkatu 5 a, 4. krs., 33100 Tampere

Aluekoordinaattori Pia Järnstedt, puh. 020 7806 581

pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi

Vapaaehtoistoiminnan vastaava Marjo Lehtinen, puh. 020 7806 541

marjo.lehtinen@omaishoitajat.fi

Pohjois-Suomen aluetoimisto: Sovionkatu 4-6, 92100 Raahe

Aluevastaava Sari Havela-Hiitola, puh. 020 7806 572

sari.havela-hiitola@omaishoitajat.fi

Keskustoimisto: Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki

Järjestöpäällikkö Merja Purhonen, puh. 020 7806 522

merja.purhonen@omaishoitajat.fi