Lausunto: Mielenterveyden häiriöt huomioon entistä paremmin

Omaishoitajaliittoa on pyydetty lausumaan kansallisen mielenterveysstrategian luonnoksesta.

Liiton mukaan omaishoitotilanteiden tunnistaminen perheissä on tärkeää. Omaishoidon tuen kriteerit eivät yleisellä tasolla ota riittävästi huomioon mielenterveyden häiriötä omaishoidon tarvetekijänä. Tämä näkökulma tulisi ottaa huomioon myös kansallisessa mielenterveysstrategiassa.

Liiton lausunto kokonaisuudessaan