Pääkirjoitus: Omaishoitajan hyvinvointi on kaiken a ja o

Marja Tuomi on Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja ja Lähellä-lehden päätoimittaja

Omaishoitajien työn haastavuus on yleisesti tiedossa. Hoivatyön lisäksi omaishoitaja usein hoitaa myös kaikki arkeen liittyvät juoksevat asiat, esimerkiksi yhteydenpidon viranomaisiin. Kun huoli läheisen hyvinvoinnista painaa, omaishoitaja usein unohtaa itsestään huolehtimisen. Sekä hoidettavan läheisen että omaishoitajan itsensä kannalta on kuitenkin tärkeää, että omaishoitaja voi hyvin. Lähellä-lehden 1/2018 jutussa sivulla 16 omaishoitaja Veli-Matti Kuha kertoo, että häneltä vei kuusi vuotta ennen kuin hän ymmärsi, miten tärkeää on huolehtia myös omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

Omais- ja perhehoitolakien vaikutuksia selvitetään

Vuoden 2016 omaishoitolain muutosten tavoitteena oli omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Sama tavoite asetettiin Suomen hallituksen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeelle. Vapaapäiväoikeutta laajennettiin ja kärkihankkeessa kehitetään vapaapäivien aikaisen hoivan muotoja. Myös ilman omaishoitosopimusta oleville omaishoitajille tuli mahdollisuus vapaaseen. Valitettavasti toistaiseksi liittoon on tullut melko vähän tietoa näiden lakimuutosten myönteisistä vaikutuksista omaishoitoperheiden arkeen. Sen sijaan päinvastaisia, huolestuneita viestejä, on tullut eri puolilta maata.

Välitimme omaishoitajien huolen tilanteesta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle marraskuun alkupuolella. Ministeri lupasi selvittää tilannetta ja joulukuun lopulla sosiaali- ja terveysministeriö tiedottikin, että omais- ja perhehoitolakien muutosten vaikutuksia selvitetään vuoden 2018 aikana. Liitto toivoo, että selvitys ei jää ainutkertaiseksi vaan, että se toistetaan säännöllisesti ja että lakien toimeenpanijat velvoitetaan keräämään tietoa omaishoidon toteutumisesta. Odotamme mielenkiinnolla selvityksen tuloksia.

Omaishoitajille valmennusta yhdistysten ja kuntien yhteistyönä

Omaishoitajien jaksamista voidaan tukea valmennuksilla. Liiton kehittämää Ovet-valmennusta® on vuosien ajan järjestetty hyvässä yhteistyössä kuntien ja liiton paikallisyhdistysten kanssa. Kuluvan vuoden alusta valmennusten järjestäminen omaishoitosopimuksen tehneille omaishoitajille siirtyi kuntien vastuulle. Liitossa kannettiin huolta siitä, miten Ovet-valmennukselle® käy. Iloksemme olemme kuulleet, että monissa kunnissa yhteistyö paikallisyhdistysten kanssa jatkuu. Hyviä toimintatapoja on syytäkin suojella ja jatkaa aikana, jolloin kaikki näyttää olevan muutoksessa.

Työn ja omaishoidon yhteensovittamista tuettava

Omaishoitotilanteet ovat hyvin erilaisia. Suomessa arvioidaan olevan jopa 700 000 työssäkäyvää henkilöä, jotka työn ohessa huolehtivat läheisestään. Myös työnantajat voivat monin eri tavoin tukea omaishoitajia. Tukeminen edellyttää työilmapiiriä, jossa voi vapaasti kertoa elämäntilanteestaan. Omaishoidon uskotaan lisääntyvän tulevaisuudessa, joten työn ja omaishoidon yhteensovittaminen tulee entistä ajankohtaisemmaksi ja koskettaa entistä useampaa. Hyviä toimintatapoja työn ja omaishoidon yhteensovittamiseen on jo olemassa (kts. Lähellä-lehti 1/2018 s. 18) ja niistä on hyvä kertoa, jotta tieto toimivista malleista leviää.

Tätä kirjoittaessani keskustelu työttömyysturvan aktiivimallista käy kuumimmillaan. Jälleen kerran päättäjillä on erinomainen mahdollisuus osoittaa, että he haluavat tukea omaishoitoa ja omaishoitajien jaksamista. Hyväksymällä omaishoitajan vapaanaikainen hoidettavan sijaishoito niin sanotuksi aktivointitoimeksi, voitaisiin varmistaa monen omaishoitajan vapaiden toteutuminen. Toivomme viisautta ja kaukokatseisuutta päättäjiltä. Antakaa tukenne omaishoidolle.