Euroopan omaishoitajien päivä 6.10. muistuttaa nuorista hoivaajista

Teksti: Älä oleta vqan kysy mitä kuuluu. Kuvassa kaksi nuorta naista.

 

Vanhemman tai muun perheenjäsenen fyysinen tai psyykkinen sairaus vaikuttavat koko perheeseen ja sen arkeen. Muutokset vanhemman, sisaruksen tai muun läheisen terveydessä tai toimintakyvyssä voivat merkitä lisääntynyttä avun ja hoivan tarvetta, joista myös lapset voivat kantaa huolta ja ottaa vastuuta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2017 toteuttaman Kouluterveyskyselyn vastaajista noin viidennes kertoi perheenjäsenen vakavasta sairastumisesta tai kuolemasta lukuvuoden aikana. Vuonna 2019 kyselyyn lisättiin kysymys nuorten läheisilleen antamasta hoivasta, ja sen tulosten perusteella Suomessa noin kolme prosenttia peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista auttaa tai hoitaa läheistään päivittäin tai lähes päivittäin. Viikoittain tai päivittäin hoivaavia nuoria oli noin kuusi prosenttia vastanneista perusopetuksen yläluokkalaisista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. luokkien opiskelijoista.

Hoivavastuilla todettiin olevan yhteyttä nuorten, ja erityisesti tyttöjen, kokemaan hyvinvointiin. Hoivatilanteestaan kertoneet olivat muita vähemmän tyytyväisiä elämäänsä ja koulu-uupumus, masennusoireet ja yksinäisyys olivat heillä muita nuoria yleisempiä. Nuorten oma työssäkäynti ja perheen heikko taloudellinen tilanne olivat hoivatilanteessa olevilla muita yleisempiä. Lue lisää täältä.

Yhteiskunnan, palvelujärjestelmän, omaishoitoyhteisön ja kaikkien aikuisten haasteena on tunnistaa nuorten läheisilleen antama hoiva ja tehdä se näkyväksi, jotta nuoret hoivaajat eivät jäisi yksin ja ilman tarvitsemaansa tukea.

Nuoren hoivaajan omin sanoin ilmaistuna:

”Nuoria hoivaajia on vaikea löytää ja tavoittaa, sillä he eivät välttämättä omaehtoisesti osaa etsiä apua.”

”Eniten ihmettelen sitä, ettei meitä lapsia ole koskaan kuultu esimerkiksi vanhemman vuosikontrollissa.”

 ”Joskus olisi voinut kutsua meidät lapset kertomaan omasta näkökulmasta, millaista siellä kotona oikeasti on.”

 

 

Euroopan omaishoitajien päivän vietto aloitettiin viime vuonna, joten nyt 6.10. on vuorossa toinen kerta. Päivän tavoitteena on parantaa eurooppalaisten tietoisuutta omaishoidon kysymyksistä. Omaishoitajien tukemisessa pidemmällä olevien maiden hyvien käytäntöjen ja esimerkkien avulla alkuvaiheessa olevat maat voivat kehittää omaa toimintaansa omaishoitajien hyväksi. Tänä vuonna huomio kohdistuu erityisesti nuoriin hoivaajiin, jotka auttavat ja hoivaavat perheenjäsentään tai muuta läheistään. Kansainvälisten tutkimusten mukaan noin 2-8 prosenttia alle 18-vuotiaista hoivaa tai kantaa huolta läheisestään tämän fyysinen tai psyykkisen sairauden, päihdeongelman tai muun terveyteen liittyvän haasteen vuoksi.

Nuori aikuinen hoivaaja on mukana Euroopan omaishoitajien päivänä järjestettävässä Omaishoitoparlamentissa, jota voit seurata verkkosivuiltamme.

Omaishoidon eurooppalainen yhteistyöjärjestö Eurocares muistuttaa tarpeesta

  • tunnistaa nuoret hoivaajat
  • kuunnella heitä
  • antaa heille tukea

 

Päivitetty 1.10.2021