Kysely: Omaishoitajista valtaosa tyytyväisiä tuettuihin lomiin

Omaishoitajat ovat pääosin tyytyväisiä Omaishoitajaliiton toteuttamiin tuettuihin lomiin, selviä seurantakyselyn tuloksista. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli lomaan erittäin tai melko tyytyväinen.

Syksyllä 2018 toteutettuun kyselyyn vastasi 185 omaishoitajaa, jotka kävivät Omaishoitajaliiton ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n toteuttamilla lomilla vuonna 2017.

Omaishoitajaliitto toteuttaa vuosittain 20-25 lomajaksoa omaishoitajille yhteistyössä sosiaalisten lomajärjestöjen kanssa. Liitto valmistelee lomille omaishoitajien erityistarpeisiin perustuvat teemat. Teemojen mukainen ohjelma rakennetaan yhdessä lomaohjaajien kanssa.

Omaishoitajalomien seurantakyelyn tulokset kokonaisuudessaan.

Tietoa tuetuista lomista ja kuntoutuskursseista.

Kyselyyn vastanneista 85 % koki loman mahdollistaneen vertaistuen saamisen tai antamisen. Lomalla uusia ystävyyssuhteita oli solminut 55 % vastaajista. Kuva: Antti Hyvärinen