Kutsu hoivan kustannuksia koskevaan tutkimukseen

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa konsortiossa Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable) etsii osallistuja hoivan kustannuksia koskevaan kysely- ja haastattelututkimukseen.

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, millaisia kustannuksia hoivaa tarvitsevat ikääntyneet ja heidän läheisensä määrittävät hoivan tarpeen aikaansaamiksi. Esimerkiksi apuvälineet, kodin muutostyöt, erityisruoat tai vaikka siivouspalvelu ja kampaajan tilaaminen kotiin voivat olla hoivan tarpeen synnyttämiä kustannuksia. Tavoitteena on selvittää, millaisia kuluja hoivasta syntyy, kenelle ja miten niitä katetaan ja mitä tehdään, ellei niitä saada katettua.

Sovellut hyvin tutkimuksen osallistujaksi, mikäli

● Olet yli 65-vuotias, ja tarvitset sairauden, vamman tai iän vuoksi tukea, apua ja hoivaa jokapäiväiseen elämään (esim. liikkumiseen, kodinhoitoon)

TAI

● Toimit tällä hetkellä tai olet toiminut viimeisen vuoden aikana omaishoitajana yli 65-vuotiaalle läheisellesi, jolla on hoivatarpeita. Sinun ei tarvitse olla omaishoidon tuen saaja.

TAI

● Sinulla on yli 65-vuotias läheinen, jolla on hoivatarpeita. Osallistut tällä hetkellä tai olet osallistunut viimeisen vuoden aikana hänen hoivaansa, mutta et toimi tai ole toiminut hänelle omaishoitajana.

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan SustAgeablen verkkosivujen kautta.

Julkaistu 20.6.2022