Kuppi nurin -oppaat työvälineeksi omaishoitajien tukemiseen

Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hankkeessa on tehty kaksi uutta opasta päihdekysymysten käsittelyyn.

 

Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi!Kuppi nurin -hankkeen tuottama Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi! -opas -opas

Alkoholin käytön tarkastelu kannattaa jo ennen kuin alkoholista muodostuu ongelma. Opas auttaa pohtimaan alkoholin vaikutuksia jaksamiseen ja kannustaa hyvinvointia tukevien keinojen etsintään.

Jos alkoholin käyttö huolestuttaa, oppaasta löytyy apua tarjoavien tahojen yhteystietoja. Opas on tarkoitettu kaikille omaishoitajille ja omaishoitajia kohtaaville, ja se sisältää tietoa, vinkkejä ja pohdintatehtäviä.

 

Kuppi nurin -hankkeen tuottama Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö? -opasOmaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö? -opas

Omaishoitajan jaksaminen voi olla koetuksella hoidettavan läheisen päihteiden käytön vuoksi. Opas auttaa pohtimaan läheisen päihteiden käytön herättämiä tunteita ja kannustaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Oppaasta löytyy tietoa päihderiippuvuudesta ja yhteystiedot avun piiriin. Opas on tarkoitettu omaishoitajille ja omaishoitajia kohtaaville, ja se sisältää tietoa, vinkkejä ja pohdintatehtäviä.

 

Oppaita voi hyödyntää työvälineenä omaishoitoperheiden ohjaamisessa ja tukemisessa. Ota rohkeasti käyttöön, päihteiden käyttö ei aina näy ulospäin!

Oppaat löytyvät sähköisessä muodossa hankkeen nettisivuilta www.omaishoitajat.fi/kuppi-nurin, josta ne voi myös tulostaa. Painettuja oppaita voi tilata posti- ja käsittelykulujen hinnalla Omaishoitajaliitosta.