Kouluterveyskysely: Läheisen hoivaaminen on monen nuoren arkea

Kouluterveyskyselyn tuloksia esiteltiin Hyvinvointiareenalla. Puhumassa ovat Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen (vasemmalla) ja THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta. Kuva: Malla Heino

Uusin kouluterveyskysely kertoo, että perheenjäsenen tai muun läheisen ihmisen auttaminen ja hoivaaminen ovat arkea tuhansille suomalaisille nuorille.

Kyselyssä oli ensimmäistä kertaa mukana kysymys ”Autatko tai hoidatko perheenjäsentäsi tai muuta läheistä ihmistä, jolla on esimerkiksi vakava sairaus, vamma tai joka on hyvin vanha?”.

Aihe lisättiin kyselyyn Omaishoitajaliiton Jangsterit-hankkeen aloitteesta.

”On hienoa, että kysymys on otettu mukaan”, kiittää hankkeen koordinaattori Malla Heino.

Tuhannet hoivaavat päivittäin

Peruskoulun 8.–9. -luokkalaisista 3,0 prosenttia kertoi hoivaavansa päivittäin tai lähes päivittäin. Näillä luokilla vastaajia oli lähes 82 800, eli päivittäisiä hoivaajia  oli noin 2 500. Vähintään viikoittain kertoi hoivaavansa 6,3 prosenttia vastaajista, eli noin 5 200 nuorta.

Peruskoulun 4.–5. -luokkalaisista 4,5 prosenttia hoitaa päivittäin tai lähes päivittäin perheenjäsentä tai muuta läheistä ihmistä. Viikoittaisesta läheisen auttamisesta ja hoitamisesta kertoi 6,3 prosenttia. Kyselyyn vastasi noin 94 300 nelos- ja viitosluokkalaista.

Päivittäin läheisiä hoivaavien prosenttiosuus on ammattioppilaitosten ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla on 2,8 sekä lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla 1,7.

Kaikkiaan kyselyssä noin 8 100 nuorta kertoi auttavansa ja hoivaavansa läheistä päivittäin. Vastaavasti noin 16 400 kertoi vähintään viikoittaisesta hoivasta.

Suomi ei poikkea kansainvälisessä vertailussa

Nuoret hoivaajat -asiantuntijaverkoston esittelypisteellä syntyi ruuhkaa, kun koulutuksen ammattilaiset hakivat tietoa nuorista hoivaajista. Kuva: Malla Heino

Malla Heino kertoo, että tulokset ovat linjassa muissa teollisuusmaissa tehtyjen tutkimusten kanssa.

”Kyseessä ei ole marginaalinen ryhmä. Toivoisi, että tämän perusteella asiaa nostettaisiin entistä enemmän esiin ja aiheesta saataisiin lisää tutkimusta ja yhteiskunnallista keskustelua. On tärkeää, että aloitettua työtä nuorten hoivaajien hyväksi jatketaan”, Heino sanoo.

Kouluterveyskyselyn tuloksia esiteltiin Helsingissä Messukeskuksessa järjestetyssä Hyvinvointiareena-tapahtumassa 17.-18. syyskuuta. Kuuden järjestötoimijan Nuoret hoivaajat -asiantuntijaverkoston esittelypiste keräsi huomiota ruuhkaksi saakka, kun opettajat, koulukuraattorit ja terveydenhoitajat hakivat asiasta tietoa.

Asiantuntijaverkostossa ovat mukana Omaishoitajaliiton Jangsterit-hanke, Muistiliiton työikäistoiminta, FinFami, Kehitysvammaisten tukiliiton Erityinen sisaruus -hanke, Folkhälsan sekä Joensuun seudun omaishoitajat ry:n Alisa-hanke.

Kouluterveyskyselyn toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Hyvinvointiareenaa järjestämässä oli THL:n lisäksi Opetushallitus. Lisää tietoa kouluterveyskyselystä