Koronaepidemian takia töistä pois jääville lasten omaishoitajille rahallista tukea

Sanna Marinin hallitus esittää lisätalousarviossaan, että koronaepidemian takia palkatta töistä poissa olevat lasten vanhemmat voivat hakea väliaikaista rahallista tukea.

Tuki koskee vanhempia, joiden lapsi on oikeutettu varhaiskasvatukseen tai lähiopetukseen koulussa. Koronarajoitusten aikana lähiopetukseen ovat oikeutettuja 1.–3. luokilla olevat oppilaat sekä lapset, joilla on päätös erityisen tuen tarpeesta.

Käytännössä tuki koskee 3.-luokkalaisten ja sitä nuorempien lasten vanhempia sekä monia erityislasten vanhempia. Tukeen on oikeutettu, jos saa työnantajan kanssa sovittua palkattomasta poissaolosta koronaepidemian takia ja saa siitä työnantajan todistuksen.

 

Tukea reilu 700 euroa kuussa

Esityksen mukaan tuki on samansuuruinen kuin vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha eli 28,94 euroa arkipäivältä, mistä tulee 723,50 euroa kuukaudessa.

Tukea on tarkoitus maksaa 16.3. lähtien koronaviruksen takia tehtyjen rajoitustoimien ajan. Tukea voi hakea takautuvasti ja tuen tarkemmasta toimeenpanosta tiedottaa Kela.

Kaikkiaan tukeen on esitetty varattavaksi 94 miljoonaa euroa. Eduskunta käsittelee lisätalousarvion pääsiäisen jälkeen.

 

Päätös erityisen tuen tarpeesta

Oppilaan erityisopetuksen ja muu tuen tarpeen määrittelystä säädetään perusopetuslain pykälässä 17.

Päätöksen erityisestä tuesta antaa opetuksen järjestäjän nimeämä viranomainen, joka on usein koulun rehtori tai kunnan sivistystoimenjohtaja.

Erityisen tuen tarpeesta päätöksen saaneista lapsista moni on erityislapsi. Lue lisää erityisen tuen päätöksestä Opetushallituksen verkkosivuilta.

 

Julkaistu 9.4.2020