Koronaepidemia leviää – miten voimme auttaa omaishoitajia? 

Omaishoitajaliiton sydänsiipi-logoOmaishoitajaliitosta ja eri puolilla maata toimivista omaishoitajayhdistyksistä kysytään neuvoja, miten selvitä koronaepidemian kanssa.

Omaishoitajia huolestuttaa arjen turvallinen sujuminen riskiryhmään kuuluvan hoidettavan läheisen kanssa. Iso osa iäkkäistä omaishoitajista kuuluu myös itse riskiryhmään. Omaishoitajat pelkäävät itse sairastuvansa ja tartuttavansa läheisensä.

 

Työnantajilta toivotaan joustoja omaishoitajille

Työpaikoilla ja matkalla työpaikalle tapahtuvat lähikontaktit aiheuttavat tartuntariskin. Siksi osa omaishoitajista pohtii mahdollisuuksiaan välttää tätä riskiä.

Työn joustot, kuten etätyömahdollisuudet, työaikojen liukumat ja työstä poissaolot, ovat nyt tarpeen. Työpaikoilla tulee aktiivisesti etsiä ratkaisuja omaishoidon ja työn yhteensovittamiseen. Työnantajien vastaantulo kaikin mahdollisin keinoin auttaa omaishoitajia huolehtimaan turvallisesti läheisestään.

Omaishoitajien elämäntilanteet vaihtelevat: on työntekijöitä, yrittäjiä, työttömiä, kotiäitejä ja -isiä, eläkeläisiä. Osalla omaishoitoperheistä on edessään myös toimeentulohaasteita enemmin tai myöhemmin koronaepidemian vaikutusten vuoksi. Silti pitää jatkossakin huolehtia läheisestään.

 

Arjessa tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon apua ja tukea

Hoidettavien läheisten perussairaudet vaativat hoitoa, välillä akuutistikin. Omaishoitajilla on huolta myös hoidettavan läheisensä perussairauksien asianmukaisesta hoidosta, koska terveydenhuollon kapasiteettia perustellusti siirretään koronan vuoksi hoitoa vaativille potilaille. Myös lääketurvallisuus voi olla uhattuna globaalin tilanteen vuoksi.

Kotipalveluhenkilöstöltä omaishoitajat toivovat turvallisia ja yhdessä omaishoitoperheiden kanssa suunniteltuja ratkaisuja arkiselviytymiseensä. Raskas omaishoitovastuu edellyttää koronaepidemiankin aikana vaihtoehtoisia tapoja järjestää omaishoitajalle vapaata.

Monet omaishoitajista vastaavat hoidosta ympärivuorokautisesti seitsemänä päivänä viikossa. Ilman vapaata ja riittävää apua voimavarat ehtyvät, mikä aiheuttaa pahimmillaan terveysongelmia omaishoitajille.

 

Pidetään huolta omaishoitajista

Epidemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi omaishoitoperheet voivat jäädä entistä enemmän yksin. Omaishoitotilanteissa yksinäisyys usein lisääntyy ja sosiaaliset suhteet kaventuvat jo muutoinkin.

Omaishoitoyhteisö toivoo apua omaishoitoperheille lähellä olevilta henkilöiltä. Paljon voi tehdä ilman lähikontakteja: käydä kaupassa ja apteekissa tai vaikka vain soittaa. Huolia voi jakaa esimerkiksi myös yhteisellä ulkolenkillä, kun etäisyys muistetaan. Keinoja varmasti löytyy.

Omaishoitajayhdistykset ovat lisänneet auttamistaan verkossa ja puhelimitse. Yhdistykset panostavat myös henkiseen tukemiseen ja verkostoituvat auttamisorganisaatioiden kanssa.

 

Autetaan yhdessä omaishoitajia!

Sari Raassina, Omaishoitajaliiton puheenjohtaja

Sari-Minna Tervonen, Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja

 

Omaishoitajayhdistysten yhteystiedot

Omaishoitajaliiton neuvonta ja chat

Suomessa on 350 000 eri ikäistä henkilöä, jotka ovat pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään. Vaativassa ja sitovassa omaishoitovastuussa on 60 000 henkilöä. Omaishoitotilanteet ovat monimuotoisia; omaishoitajat vastaavat vakavasti pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen, puolisonsa tai vanhempansa tai jonkun muun läheisensä huolenpidosta, avusta ja hoivasta. Jotkut hoitavat samanaikaisesti useampaa henkilöä esimerkiksi erityislastaan ja iäkästä läheistään. www.omaishoitajat.fi