Kohti omaishoitoystävällisempää yhteiskuntaa

Omaishoitajaliitto vaatii poliittisia toimia, jotta omaishoitajat selviytyisivät tehtävässään, hoidettavat saisivat hyvää hoivaa ja yhteiskunta pyörisi.

Omaishoidolla on merkitystä. Suomessa pääasiallisessa auttamisvastuussa on 350 000 henkilöä. Kunnan kanssa omaishoitosopimuksen on tehnyt 50 000 henkilöä. Ilman omaishoitoa yhteiskunnan kantokyky romahtaisi.

Kumppanuudella koti- ja laitoshoidon rinnalla, yhteistyössä työnantajien kanssa sekä myönteisillä muutoksilla omaishoitajat ovat osaltaan myös ratkaisu hoivan haasteisiin. Omaishoito on inhimillistä ja lisäksi yhteiskunnalle taloudellista.

Omaishoitajaliitto luovutti tänään eduskunnalle julkilausuman, jossa muun muassa vaaditaan lisäämään ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisen keinoja. Esimerkiksi tekeillä olevassa perhevapaauudistuksessa tarvitaan vahvempia toimia omaishoitajuuden edistämiseksi ansiotyön ohessa.

Julkilausumaa eduskunnan portailla oli vastaanottamassa kaikkien eduskuntaryhmien kansanedustajat.

Eduskunnan omaishoidon tukiryhmän puheenjohtaja Anneli Kiljunen totesi, että omaishoitajien työelämään liittyvä sosiaaliturva tulisi saada yhdenvertaiseksi muiden kansalaisten kanssa. Tämä tulisi korjata mitä pikemmin eikä jäädä odottamaan sosiaaliturvauudistusta.

Liitto vaatii myös, että kansallinen omaishoidon strategia ja toimeenpanosuunnitelma päivitetään 2020-luvulle. Viimeisin strategia on vuodelta 2014.

Kansanedustaja Kiljunen totesi, että omaishoidon asema ja rooli on muuttumassa osana sote- ja hyvinvointialueuudistusta.

– Nyt on ehdottoman tärkeää, että strategia uudistetaan ja tuodaan koko omaishoidon kenttä, sekä sopimusomaishoitajat että omaishoitajat, joilla ei ole sopimusta tukemaan yhteiskunnan hoiva ja hoitopalvelukokonaisuutta.

Lue julkilausuma