Kirjallinen kysymys omaishoidon tuesta ja sen myöntämisen kriteereistä

”Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. Tavoitteena on mm. lisätä tuettua omaishoitoa ja huolehtia omaishoitajien riittävästä tukemisesta. Samaan aikaan eri puolilla Suomea kuntayhtymät ovat alkaneet yhdenmukaistaa omaishoidon kriteereitä, mikä on sinänsä myönteinen asia. Tässä kehityksessä piilee kuitenkin vaara omaishoitajien aseman heikkenemisestä.”

Omaishoitajaliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Anneli Kiljunen sekä kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen ja Maria Guzenina ovat tehneet kirjallisen kysymyksen, kuinka maan hallitus huolehtii siitä, ettei omaishoitajien asema heikkene eri puolilla Suomea, kun kunnat yhtenäistävät omaishoidon kriteereitään.

Kirjallinen kysymys 25.9.2018 omaishoidon tuesta