Kevät Omaishoitajaliitossa

Miten Omaishoitajaliitto tukee omaishoitajia? Mitä Omaishoitajaliitossa tapahtuu? Alla katsausta Omaishoitajaliiton kevääseen 2022.

Edistämässä omaishoitoystävällistä työelämää

Uusi Työ ja omaishoito -tietopankki antaa konkreettisia ohjeita ja neuvoja omaishoitajaystävällisen työpaikan kehittämiseksi.

Sosiaalisen median #ruuhkavuodet kampanja nosti esiin työikäisten omaishoitajien kysymyksiä. Kampanjan videot kertovat työnantajien näkökulmaa siihen, miten tärkeää on joustaa omaishoitotilanteissa. Tavoitteena oli edistää työikäisten omaishoitajien tilanteiden ja tarpeiden puheeksi ottamista työpaikoilla ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarvitsemme muutoksia työpaikoilla ja lainsäädännössä. Työikäisten omaishoitajien asioihin tarttuivat myös mediat mm. MTV3 Uutisaamu ja Radio Suomi.

Rahkeet riittämään – suuntia omaishoidon ja työelämän yhteensovittamiseen -seminaarissa keskeiset päättäjät, virkamiehet sekä asiantuntijat linjasivat omaishoidon kehittämistä ja lainsäädännön uudistustarpeita. Tilaisuudessa esiintyi useita ministereitä, ja tallenne seminaarista löytyy tapahtuman uutisesta. Omaishoitajaliitto haluaa varmistaa, että omaishoidon kehittäminen näkyy vahvasti seuraavassa hallitusohjelmassa ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen.

Elokuussa astuu voimaan uusi perhevapaauudistus, jossa on mukana mm. työssäkäyvän omaishoitajan oikeus viiteen palkattomaan vapaaseen vuodessa. Tämän edistämistä jatkamme niin, että lainsäädäntöön saataisiin korvauksellinen työntekijän omaishoitovapaa. Lisäksi peräänkuulutamme omaishoitajien arkea tukevia palveluita, jotta omaishoidon ja asniotyön yhdistäminen on mahdollista. Omaishoitovapaasta voi lukea lisää työsopimuslaista.

Vaikuttamistyötä omaishoidon kehittämiseksi

Tulossa on kaksi suurta uudistusta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä koskien vammaisia ja ikääntyneitä hekilöitä, joihin Omaishoitajaliitto antoi lausuntonsa. Liitto korostaa toimivien palveluiden tärkeyttä omaisten jaksamisessa. Lausunnoissa Omaishoitajaliito painottaa, että seuraavaksi on kehitettävä omaishoitoa kokonaisvaltaisesti.

Keskeinen vaikuttamiskanava kansallisella tasolla on eduskunnan omaishoidon tukiryhmä, johon kuuluu tällä hetkellä yhdeksän kansanedustajaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää omaishoidon tuen valtakunnallisia kriteereitä. Myös Omaishoitajaliitto on ollut mukana hankkeen ohjausryhmässä. Työryhmän odotetaan syksyllä julkaisevan ehdotuksia kansallisiksi kriteereiksi. Alkuvuonna 2022 OMAKARI-hanke on luonnostellut kunnista, järjestöiltä sekä tutkimuksista ja eri rekistereistä saatujen tietojen pohjalta tuen myöntämisen kriteeriluokitusta.

Jäsenjärjestöjen tukena

Omaishoitajaliiton jäsenyhdistykset järjestävät monipuolisesti toimintaa ja tukea läheistään hoitaville ja auttaville ympäri Suomea. Omaishoitajaliitto tukee omaishoitajayhdistyksiä mm.  järjestöavustuksilla, kouluttamalla yhdistystoimijoilta sekä tuottamalla materiaaleja. Erityisesti hyvinvointialueilla vaikuttamien on keskeisenä aiheena, josta on koottu työvälieitä ja tietoa yhdistysten käyttöön. Tammikuisissa aluevaaleissa Omaishoitajaliitto nosti esille omaishoidon kehittämisen tarpeita puolueille, ehdokkaille ja päättäjille. Vaalitavoitteitamme esiteltiin somessa videolla ja verkkosivuilla. Liitto tuki kahta paikallisyhdistystä kannanottojen tekemisestä omaishoitajien tilanteista Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla.

Upeana asiana tänä vuonna on K-kauppiasliiton antama 110 000 euron lahjoitus, jonka avulla yhdistykset voivat järjestää virkistystapahtumia ikääntyneille omaishoitajille eri puolilla Suomea. Liitto organisoi lahjoituksen jakamisen alueittain. Jäsenyhdistykset tiedottavat itse omista virkistystapahtumistaan.

Omaishoitajaliiton neuvontaan on tullut satoja puheluita ja chat-yhteydenottoja. Liitto tarjoaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille, heidän läheisilleen, ammattihenkilöille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Lisäksi liitto tukee jäsenyhdistysten toimijoita heidän omassa neuvontatyössään.

Taloudellisesta tuesta annettiin tietoa kaikille avoimessa Kuinka lakia luetaan –webinaarissa, jossa alustivat Kelan, Kuntaliiton ja Takuusäätiön asiantuntijat. Tapahtuman materiaalit ovat luettavissa seminaarimateriaaleista.

 

Hankkeilla pureudutaan kipeisiin aiheisiin

Jangsterit- nuoret hoivaajat -hankkeessa valmistui 10–15-vuotiaille suunnattu sarjakuvavihkonen Meillä olis asiaa! Opas lapselle ja nuorelle, joka auttaa läheistään. Opas kertoo millaisia tilanteita ja tunteita nuori hoivaaja saattaa arjessaan kohdata ja antaa myös vinkkejä, mistä löytää lisää tietoa. Vaikuttamistyötä on tehty erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suuntaan hoivakysymyksen sisällyttämiseksi seuraavaan Kouluterveyskyselyyn vuonna 2023.

Tunne voimavarasi -hankkeessa tarjottiin yksilö- ja vertaistukea omista tunteistaan, käytöksestään ja voimavarojensa vähenemisestä huolestuneille ikääntyville omaishoitajanaisille. Ohjattuja vertaistukiryhmiä järjestettiin yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten kanssa. Hankkeessa kehitetty ja toteutettu vertaisryhmämalli julkaistaan syksyllä 2022, ja se on vapaasti käyttöönotettavissa ja hyödynnettävissä. Lisätietoa hankkeen sivuilta tunnevoimavarasi.fi

Miten jaksat omaishoitaja? -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kuntien omaishoidon asiakasohjaajien mielenterveysosaamista ja kehittää välineitä mielen hyvinvoinnin puheeksi ottamiseen. Vuonna 2022 hankkeessa järjestetään kaksi avointa koulutusta kaikille kuntien omaishoidon työntekijöille. Koulutuksissa osallistujat ovat mukana kehittämässä hankkeen sisältöjä kuten puheeksi ottamisen työkalua ja itsehoitomateriaaleja, jotka julkaistaan loppuvuodesta 2022.

Suomen omaishoidon verkosto tuo yhteen järjestöjä ja säätiöitä omaishoidon äärelle, jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä omaisten tukemisesta. Tänä keväänä verkoston liittyi 24:nneksi jäseneksi Leijonaemot ry.

Liikkumalla ja webinaareilla hyvinvointia

Syty liikkumaan! oli kevään liiton, yhdistystoimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa toteutettu valtakunnallinen kampanja. Kampanjassa kannustettiin omaishoitajia vahvistamaan omaa hyvinvointia liikkumalla ja etsittiin arjesta mahdollisuuksia lisätä liikuntaa. Liikuntahetkistä ja liikuntahaasteesta saa lisätietoa omaishoitajat.fi/syty-liikkumaan/

Kevään suosituissa hyvinvointiwebinaareissa on jaettu ajatuksia mm. parisuhteesta ja seksuaalisuudesta, hoitovastuusta luopumisen herättämistä tunteista ja omista rajoista jaksamisen tukena. Yhdistykset ovat kutsuneet omaishoitajia tiloihinsa katsomaan webinaarin ja keskustelemaan eri teemoista.  Mielen hyvinvoinnin tietopankista löytyy myös tietoa ja vinkkejä oman hyvinvoinnin tueksi.

 

Syksyä kohti

Kiitos kaikille jäsenillemme, yhdistyksillemme ja omaishoitajille ympäri Suomea. Kesän jälkeen syksyllä on luvassa suuret Omaishoitajaliiton järjestöpäivät Hämeenlinnassa Aulagon maisemissa. Tiivis vaikuttaminen jatkuu niin hyvinvointialueilla kuin kansallisestikin.

 

Päivitetty 14.6.2022