Keski-Uudellamaalla kartoitettiin omaishoitajien tuen tarpeita

Minua kuullaan -hanke, Keski-Uudenmaan Omaishoitajat, Hyvinkään seudun Omaishoitajat ja Omaishoitajaliitto toteuttivat yhdessä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) kanssa kyselyn erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhemmille sekä muille omaistaan tai läheistään hoitaville. Kyselyssä kartoitettiin palveluita, tuen tarpeita sekä kokemuksia korona-ajan poikkeusoloista. Kysely toteutettiin kesällä 2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 376 omaishoitajaa. Vastaajista suurimmalla osalla oli omaishoitosopimus kuntayhtymän kanssa.

Vastauksissa korostuivat palveluiden, erityisesti toimivien vapaajärjestelyjen, tarve poikkeusaikoina, toiveet yksilöllisempiin tuen muotoihin ja perhekeskeisyyden huomioiminen. Useilla omaishoitajilla voimavarat olivat hyvin vähissä ja henkinen jaksaminen äärirajoilla. Omaishoidon kehittämiseen toivottiin mm. yhteistä omaishoidon toimijoiden tiedotussuunnitelmaa.

Kyselyn tulosten pohjalta käynnistyi Keusoten koordinoima omaishoidon kehittämistyöryhmä, jossa järjestökumppanit ovat mukana.

Erityislasten vanhempien kyselyn tulokset tiivistettynä.
Muille omaistaan tai läheistään hoitaville suunnatun kyselyn tulokset.

Lisätietoa kyselystä:
Miina Weckroth, hankepäällikkö, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry miina.weckroth@jaatinen.info
Matti Mäkelä, aluevastaava, Omaishoitajaliitto ry matti.makela@omaishoitajat.fi

 

Julkaistu 22.12.2020