Kehittämispäällikkö Merja Kaivolainen on Omaishoitajaliiton vt. toiminnanjohtaja 19.3. alkaen

Omaishoitajaliiton hallitus päätti kokouksessaan 14.3. nimittää liiton kehittämispäällikkö Merja Kaivolaisen vt. toiminnanjohtajaksi 19.3. alkaen. Kaivolainen hoitaa toiminnanjohtajan tehtäviä siihen asti kunnes uusi toiminnanjohtaja aloittaa työssään. Päätös uudesta toiminnanjohtajasta pyritään tekemään liiton hallituksen kokouksessa 11.4.