Kansalaisaloite takuutulosta perusturvan parantamiseksi

European anti poverty network EAPN Finland ja Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry ovat tehneet kansalaisaloitteen takuutulosta perusturvan parantamiseksi entisestään.

”Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen parantaisivat noin miljoonan ihmisen taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia suoriutua välttämättömistä menoistaan. Aloitteen toteutuminen auttaisi erityisesti takuueläkkellä olevia omaishoitajia”, sanoo Suomen sosiaalioikeudellisen seuran puheenjohtaja Yrjö Mattila.

Allekirjoita aloite osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2963

Lue lisää aloitteesta osoitteessa https://takuutulo.fi/