Kannanotto omaishoitoon kohdistuviin toimenpiteisiin Keski-Uudellamaalla

Omaishoitajaliitto, Lasten omaishoitajat ry sekä Keski-Uudenmaan omaishoitajayhdistykset ovat erittäin huolissaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitukselle esitetyistä suunnitelmista heikentää omaishoidon tukemista ja siten saattaa vaativaan hoivatyöhönsä sitoutuneet omaishoitajat kohtuuttomaan tilanteeseen.

Yhtymähallitukselle toimitetun esityksen mukaan KU-sotessa esitetään uusia omaishoidon tuen myöntämisen kriteerejä. Jos ehdotus menee läpi, tietää se alueen omaishoitajille entistä kovempia aikoja. Vaikutusarvioiden mukaan arviolta 17 prosenttia nykyisistä tuen saajista tipahtaisi tuen ulkopuolelle, lapsiperheistä jopa joka neljäs.

Omaishoitajaliitto, Lasten omaishoitajat ja Keski-Uudellamaalla toimivat omaishoitajayhdistykset vaativat, että KU-sote turvaa kaikkien nykyisten omaishoitosopimusten jatkumisen.

Lue koko kannanotto tästä: Kannanotto omaishoitoon kohdistuviin toimenpiteisiin Keski-Uudellamaalla 24.9.2018

Yhtymähallitus päätti 25.9.2018, että omaishoidon uudet linjaukset palautetaan uudelleen valmisteltaviksi.