KANNANOTTO: Omaishoito ei saa olla säästökohde!

Julkaistu 11.10.2018

Omaishoitajaliitto ry on huolissaan omaishoitajien yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja useissa kunnissa tehtävistä heikennyksistä omaishoitajien tukeen. Liitto korostaa, että omaishoidon kehittäminen ei saa jäädä retoriikaksi. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke on kehittänyt kiitettävästi omaishoitoa. Valitettavasti kriteerien yhdenmukaistaminen on heikentänyt omaishoitajien asemaa eri puolilla Suomea. Kun kunnat purkavat omaishoidon tuen sopimuksia, omaishoidettava jää käytännössä omaishoitajan vastuulle eikä riittäviä tukipalveluita tarjota avuksi.

Omaishoidon vaihtoehtoiskustannukset jäävät usein tarkastelematta. Selvitysten mukaan yli 20 000 omaishoidettavaa olisi pitkäaikaishoidon tarpeessa ilman omaishoitajaa. Omaishoito on merkittävä osa erityisesti ikäihmisten palvelujärjestelmää ja peittoaa inhimillisyydessään ja kustannusvaikuttavuudessaan muut palvelumuodot. Yksi pitkäaikaishoitopaikka maksaa kunnalle 3 500-9 500 euroa kuukaudessa. Omaishoidon tuen keskimääräinen palkkio on noin 460 euroa/br kuukaudessa.

Kuntien omaishoidon tukeen kohdistamat heikennykset ovat ristiriidassa julkilausuttujen omaishoidon edistämistavoitteiden kanssa. Yhteiskuntamme ei selviydy ilman merkittävää panostusta omaishoitotyöhön. Liiton syyskokous vaatii, että omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuus on poistettava. Omaishoidon tukeen ja tarvittaviin tukipalveluihin on oltava oikeus silloin, kun omaishoidon tuen edellytykset täyttyvät ja kun henkilö haluaa ryhtyä omaishoitajaksi. Kiristysten sijaan tarvitaan lisää resurssointia omaishoitoon. Tulevaisuuden riskinä on, että jatkossa ei ole riittävästi omaishoitajia.

Omaistaan tai läheistään auttaa yli miljoona suomalaista, heistä noin 350 000 on ns. pääasiallisia auttajia. Noin 46 000 omaishoitajaa on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja saa omaishoidon tukea.

Lisätietoja

Anneli Kiljunen, puheenjohtaja, puh. 050 511 3123

Sari Tervonen, toiminnanjohtaja, puh. 020 7806 514

Omaishoitajaliitto