Kampanjalla näkyvyyttä omaishoidolle

TEKSTI: MALLA HEINO
KUVAT: JOHANNES ROMPPAINEN JA RISTO MUSTA, WE ARE HERE OY

Suomen omaishoidon verkosto nostaa Monet kasvot -viestintäkampanjalla esiin omaishoidon monimuotoisuutta.

 

Omaishoitajat ovat kaikenikäisiä, naisia ja miehiä ja jopa nuoria ja lapsia, joiden elämäntilanteet ja tuen tarpeet vaihtelevat.

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Määritelmä ei mainitse hoitajan tai hoidettavan ikää, sukupuolta, ammattia, varallisuutta, hoidettavan henkilön sairauden tai vamman laatua tai muuta seikkaa.

Monet kasvot -viestintäkampanja esittelee valokuvin ja lyhyin tarinoin ihmisiä, joiden omaiselleen tai läheiselleen antama apu ja huolenpito ovat ratkaisevan tärkeitä.

Katso kuvat ja lue tarinat osoitteessa www.monetkasvot.fi. Materiaalia käytetään omaishoidon vaikuttamis-, näkyvyys- ja mielikuvakampanjoinnissa niin päättäjien kuin suuren yleisön suuntaan. Kampanjamateriaalin tuottamisesta vastasi viestintätoimisto N2Comms.

Suomen omaishoidon verkosto on 15 valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan järjestön yhdyselin, jota Omaishoitajaliitto koordinoi. Verkosto edistää omaishoidon kehittämistä ja yhteistyötä omaishoidon parhaaksi. Verkoston jäsenjärjestöihin kuuluu yhteensä yli 200 000 suomalaista. www.omaishoidonverkosto.fi

Lisätietoja verkostosta ja viestintäkampanjasta: malla.heino@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 518.