JULKILAUSUMA: Putoaako omaishoitaja sote-uudistuksesta?

Julkaistu 26.10.2017

Valtakunnallisilla järjestöpäivillään Tampereella 26.10.2017 Omaishoitajaliitto ja sen paikallisyhdistykset ilmaisivat suuren huolensa siitä, että tässä Suomen 100-vuotisen historian suurimmassa uudistuksessa omaishoitajat ovat vaarassa unohtua. Omaishoitajat ovat huolissaan siitä, että uudistuksen myötä heidän tilanteensa heikkenee entisestään.

Sote-uudistuksessa keskitytään terveydenhuollon järjestämiseen ja sosiaalihuollon kysymykset ovat jääneet taka-alalle. Omaishoidon tuki on merkittävä omaishoitoperheille myönnettävä sosiaalipalvelu. Omaishoitoa tukemalla yhteiskunta säästää noin kolme miljardia euroa vuosittain. Omaishoitoa tulee kehittää edelleen ja omaishoitoperheille on osoitettava selkeä polku tuen saamiseen.

Määrärahasidonnaisuus ei saa ohjata omaishoidon tuen saatavuutta. Maakuntien on varattava riittävästi varoja omaishoitoperheiden tukemiseen siten, että omaishoitoperheille tarjotaan yksilöllisesti räätälöityä tukea lähipalveluna yhtenäisin valtakunnallisin perustein.

Omaishoito on mahdollista vain, jos omaishoitajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan.

Lisätietoja

Anneli Kiljunen, puheenjohtaja, puh. 050 511 3123
Marja Tuomi, toiminnanjohtaja, puh. 050 367 3443

 

 

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

Tallenna