JHL: Henkilökohtaiset avustajat saavat oman ammatillisen koulutuksen – Apu turvaa sujuvan arjen vammaisille

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n tiedote 22.11.2017

Opetushallitus on tehnyt historiallisen päätöksen uudesta henkilökohtaisten avustajien ammatillisesta koulutuksesta.

Henkilökohtainen apu mahdollistaa usealle vammaiselle tai vammautuneelle sujuvan arjen. Oikeus henkilökohtaiseen apuun perustuu vammaispalvelulakiin.

Avustaja toimii autettavan käsinä ja jalkoina, silminä ja korvina. Suomessa työskentelee noin 25 000 henkilökohtaista avustajaa, joilla ei aikaisemmin ole ollut omaa ammatillista koulutusta.

Uusi henkilökohtaisen avustajan tutkintonimike kuuluu uudessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa kotityöpalvelujen osaamisalaan. Tutkinto tulee voimaan vuoden 2018 alusta alkaen. Tämän jälkeen henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike, jota voivat käyttää vain tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Henkilökohtaisen avustajan työnkuvaan ei lähtökohtaisesti kuulu hoitoa tai hoivaa. Työtehtävät voivat kuitenkin sisältää hoito- ja hoivatehtäviä esimerkiksi hengityshalvauspotilaan tai ALS-potilaan avustamisessa.

Henkilökohtaisen avustajan tutkinnon suorittaja voi jatkossa ottaa tutkintoonsa osia myös muista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon lähihoitajan perustutkinnosta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on useiden vuosien ajan esittänyt, että henkilökohtaisille avustajille tulisi saada oma koulutus. Vihdoin aloite eteni, ja henkilökohtaisten avustajien koulutus saatiin Suomen viralliseen koulutusjärjestelmään. Tämä varmistaa koulutuksessa tarvittavan rahoituksen.

– Oma tutkinto antaa hyvät lähtökohdat avustajan työlle ja vie ammattialaa eteenpäin. Henkilökohtaiset avustajat ovat ansainneet oman tutkinnon, iloitsee JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

Lisätietoja

JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen, puh. 040 770 6577, teija.asara-laaksonen@jhl.fi

Koulutuksen toimialueen päällikkö Anne Karjalainen puh. 050 3410 749, anne.karjalainen@jhl.fi

Sopimustoimitsija Veikko Lehtonen puh. 050 318 3598, veikko.lehtonen@jhl.fi