Hyvinvointialueilla uudistuvat omaishoidon käytännöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille 2023 vuoden alusta. Hyvinvointialueet ovat erilaisissa vaiheissa omaishoidon yhteneväisten käytäntöjen luomisessa.

Läheiset vastaavat suurimmasta osasta hoivaa Suomessa. Omaishoitajaliitto vaikuttaa sen puolesta, että omaishoito huomioitaisiin hoivan kokonaisuudessa. Taloudellisen tuen ja palveluiden tulee olla suhteessa omaisen antaman hoivan vastuuseen ja sitovuuteen. Omaishoitajaliiton periaatteet omaishoidon järjestämisestä löytyvät Hyvinvointialueilla vaikuttaminen -sivuilla.

Miten kriteerien muutos tapahtuu?suomen kartalle piirretty ihmishahmoja, vieressä oamishotiosopimus paperi.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu. Yksittäistapauksessa tuen myöntäminen perustuu hyvinvointialueen harkintaan. Hyvinvointialueilla on oikeus määritellä lakia tarkemmin, millaisin ehdoin omaishoitoa kunnassa toteutetaan.

Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätäntävaltaa, ja hyvinvointialueelle on myös aluehallitukset.

Muutos omaishoidon käytännöissä näkyy sopimuksen tehneille omaishoitajille ilmoituksena kunnalta tai hyvinvointialueelta. Osassa hyvinvointialueita vanhat sopimukset irtisanotaan ja uusitaan uusien kriteerien mukaisesti. Osa hyvinvointialueista käsittelee esimerkiksi sopimusluokka kerrallaan. Joillain hyvinvointialueilla on jo muodostettu aikaisemmassa vaiheessa yhtenäiset käytännöt kuten Siun soten alueella, jolloin sopimuksia ei tarkasteta tässä kohtaa.

Miten omaishoitoyhteisö vaikuttaa

Omaishoitajaliiton yhdistykset tekevät alueellisesti yhteistyötä toimijoiden kanssa. Yhdistykset ovat mm. perustaneet vaikuttamistyöryhmiä, olleet yhteydessä aluevaltuutettuihin, järjestäneet info-iltoja omaishoidosta, antaneet lausuntoja omaishoidon toimintaohjeista ja sääntökirjoista. Yhdistyksillä vaikuttamistyötä tehdään yhdessä alueen yhdistysten kanssa. Yhdistykset voivat olla mukaa myös muissa hyvinvointialueen työryhmissä, kuten lapsiperheiden palveluiden työryhmässä, jossa käsitellää omaishoitajien asioita.

Omaishoitajaliitto on mukana yhtenä tahona valtakunnallisia omaishoidon kriteerien suosituksia muodostavassa OMAKARI-hankkeessa puhumassa omaishoidon kehittämisen puolesta. Aiheesta lisää tietoa THL:n sivuilta ja Lähellä-lehdessä.

Miten voit vaikuttaa ja saada lisätietoa

Seuraa alueesi tilannetta, ole tarvittaessa yhteydessä aluevaltuutettuihin ja jäsenyhdistyksiimme.

Uusista omaishoidon kriteereistä saattaa löytyä hyvinvointialueen sivuilta lisää tietoa Omaishoidon sääntökirja tai toimintaohje nimellä.

Tutustu omaan hyvivointialueeseesi esimerkiksi Sote-uudistus sivun kautta.

Muista, että vaikka omaishoidon sopimusta ei nyt saisi, voi tukea haket uudestaan erityisesti jos omaisen terveydentilassa tapahtuu muutoksia. Myös ilman sopimusta olevalle omaishoitajalle voidaan tarjota mm. vapaapäiviä. Lue lisää tuesta omaishoitotilanteisiin.

 

Päivitetty 11.5.2022