Helsingin omaishoidon tuen myöntämisperusteet valmistellaan uudestaan

Helsingin kaupunginhallitus palautti 26.6.2017 yksimielisesti omaishoidon tuen myöntämisperusteet valmisteltavaksi uudelleen. Päätöksessä korostetaan, että Helsinki haluaa tukea omaishoitajien jaksamista ja lisätä omaishoitoa.

Kaupunginhallituksen mukaan myöntämisperusteita tulee muuttaa siten, että omaishoidon tuen euromäärät nostetaan Espoon tasolle.

Sosiaali- ja terveystoimialan tulee valmistella uusi esitys myöntämisperusteista sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Palausehdotuksen teki sosiaali- ja terveustoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa, ja kaupunginhallitus hyväksyi sen yksimielisesti.

Lisäksi tulee lieventää pisteytysrajoja ja kohtuullistaa leikkureita, joilla perheen saamaa tukea alennetaan, jos ne käyttävät jaksamista tukevia palveluita.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteita muutettiin helmikuun alussa. Niille omaishoidettaville, joiden tuki on laskenut tai lakannut uudistettujen kriteerien takia, palautetaan vanhojen sopimusten mukainen tuki, kunnes lautakunta on hyväksynyt uudet myöntämisperusteet.

Maanantaina kokouksen jälkeen kaupunginhallitus siirtyy kesätauolle. Seuraava kokous pidetään maanantaina 7. elokuuta.

Lisää aiheesta:

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansan blogi: Omaishoitajille vihdoin ratkaisu: Helsinki lisää omaishoidon tukea