Hallitus lupaa kehittää omaishoitoa

Hallituksen ohjelma julkaistiin maanantaina Helsingin keskustakirjasto Oodissa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Mukana olivat hallituspuolueiden puheenjohtajat Pekka Haavisto, Juha Sipilä, Antti Rinne, Li Andersson ja Anna-Maja Henriksson. Kuva: Antti Hyvärinen

Antti Rinteen hallitus linjaa kehittävänsä Suomesta entistä ikäystävällisemmän maan. Omaishoito on yksi tämän kehityksen työkalu.

”Suurin osa ikäihmisistä asuu kotona. Ympärivuorokautisen hoivan rinnalla vahvistetaan kotihoidon resursseja ja laatua. Kehitetään omaishoitoa”, hallitusohjelmaan on kirjattu.

Hallitus lupaa ottaa huomioon vanhuspalvelujen tuottajakentän monimuotoisuuden.

”Kehitetään erilaisten hoivapalveluiden tuottamistapoja, kuten perhehoitoa ja muita välimuotoisia ratkaisuja”, ohjelmassa linjataan.

Kotihoidon vahvistamiseen ja omaishoidon kehittämiseen hallitus varautuu 45 miljoonan euron vuosittaisella lisäpanostuksella.

Omaishoito kirjattu ohuesti ohjelmaan

Omaishoitajien valtakunnallinen yhdenvertaisuus oli vaalien alla lähes kaikkien puolueiden asialistalla. Tästä ei ole kirjauksia hallituksen ohjelmassa. Omaishoitajaliitto jatkaa vaikuttamistyötään tämän tavoitteen toteutumiseksi.

Omaishoidon kysymykset joka tapauksessa linkittyvät hallitusohjelman keskeisiin tavoitteisiin kuten sote-, perhe- ja työelämäuudistuksiin.

Li Anderssonin johtama vasemmistoliitto saa sosiaali- ja terveysministerin salkun. Andersson itse kertoi olevansa kiinnostunut opetusministerin pestistä. Kuva: Antti Hyvärinen

”Iso osa ikääntyviä läheisiään hoitavista omaishoitajista on työssäkäyviä henkilöitä. Siksi omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittamiseen tarvitaan monenlaisia keinoja ja lainsäädännöllisiä ratkaisuja”, toteaa Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen.

Hallitusohjelmassa viitataan myös EU:ssa huhtikuussa hyväksyttyyn työelämän tasapainodirektiiviin.

”Vaikka tässä yhteydessä ohjelmassa ei tuoda esiin omaishoitajia, on muistettava, että tuo work life balance -direktiivi määrittää omaishoitajien viiden päivän vapaasta ja joustavista työajoista”, Tervonen muistuttaa.

Hallitusohjelman mukaan sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.

”Tulevaisuudessa yhä useampi meistä on jossakin vaiheessa elämäänsä sitovassa auttamisvastuussa läheisestään, mikä voi edellyttää joustoja työssäkäyntiin ja toimeentulon turvaamista pienituloisilla ja köyhyysriskissä elävillä henkilöillä. Tämän vuoksi omaishoidon ulottuvuus on otettava huomioon myös sosiaaliturvauudistuksessa”, Tervonen painottaa.

Sote-järjestöt luovat hyvinvointia

Omaishoitajaliitto katsoo, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta on hallitusohjelmassa otettu hyvin huomioon.

”Vahvistetaan sote-järjestöjen toiminnan edellytyksiä sekä tuetaan järjestölähtöisen työn uudistamista ja monimuotoisuutta”, ohjelmaan on kirjattu.

Hallitus myös tunnistaa, että järjestöjen työ luo hyvinvointia.

”Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan”, hallitus linjaa.

”Järjestöjä koskevat kirjaukset ovat samalla arvostuksen osoitus järjestöjen työn merkityksestä, myös omaishoitajayhdistyksissämme. Tästä on hyvä jatkaa”, Tervonen arvioi.

Hallitusohjelman julkaisutilaisuutta seurasi iso joukko yleisöä sekä median edustajia. Kuva: Antti Hyvärinen