Hae Kelan järjestämille omaishoitajien kuntoutuskursseille

Kela järjestää omaishoitajielle kuntoutuskursseja sekä yksilökursseina omaishoitajille että parikursseina omaishoitajille ja hoidettaville. Kuntoutuskurssit on tarkoitettu omaishoitajina päivittäin toimiville henkilöille, jotka jonkin sairauden ja/tai mahdollisten uupumusoireiden perusteella tarvitsevat kuntoutusta. Edellytyksenä on, että omaishoitajan toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Omaishoitajat voivat olla eri-ikäisiä eikä omaishoidon tuen saaminen ole edellytys valinnalle.

Lue lisää kursseista ja kursseille hakemisesta Omaishoitajien kuntoutuskurssit -sivulta.