Eurooppalaiset omaishoitaja-alan toimijat kokoontuivat Tanskassa

Eurocarersin vuosikokoukseen osallistui edustajia yli 20 maasta. Kuvassa vasemmalta oikealle: Sari-Minna Tervonen (Omaishoitajaliitto), Marie Lilja Jensen (Dane Age), Stecy Yghemonos (Eurocarers), Jonna Skand (Suomen omaishoidon verkosto), Marie Lenstrup (Carers Denmark), Elizabeth Hanson (Swedish Family Care Competence Centre), Kaisa Parviainen (Omaishoitajaliitto) ja Yrjö Mattila (Omaishoitajaliitto).

Noin 60 osallistujaa yli 20 maasta osallistui Eurocarersin vuosikokoukseen ja seminaariin 20.–22.5. Kööpenhaminassa.

Eurocarers päätti koota jäsentensä kanssa maakohtaista tietoa omaishoidon ja pitkäaikaishoidon tilasta kuluvan vuoden aikana. Maaprofiilit tuottavat valtioiden toimittaman tiedon rinnalle näkemyksiä käytännöistä ja alan ongelmista. Tietojen avulla vaikutetaan omaishoidon kehittämiseen niin kansallisesti kuin Euroopan parlamentissa.

Ennen Eurocarersin kokousta pohjoismaiset omaishoitoalan toimijat kokoontuivat yhteen ensimmäisen kerran. Samalla perustettiin pohjoismainen omaishoitoalan yhteistyöryhmä, joka laati kannanoton omaishoitajien palveluiden kehittämishaasteesta: huoli on yhteinen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta.

Pohjoismaista yhteistyötä jatketaan tavoitteena muun muassa kehittää tutkimusyhteistyötä.

Kansainvälinen omaishoitajapäivä suunnitteilla

Pohjoismaiset omaishoitoalan toimijat kokoontuivat yhteen ensimmäistä kertaa. Kuvassa edessä Marie Lenstrup Taskan omaishoitajaliitosta.

Eurocarers suunnittelee yhdessä jäsentensä kanssa kansainvälisen omaishoitajapäivän kampanjointia. Kampanjan toteutustavat ja ajankohta ovat vielä sopimatta. Eurocarersin jäsenet olivat yksimielisiä yhteisen asennevaikuttamisen tarpeesta.

Kokouksen isäntämaa Tanskan omaishoitajajärjestö, Carers Denmark, on aloittanut vasta vuonna 2014 ja toimii maineikkaan vanhusjärjestö Dane Agen kanssa läheisessä yhteistyössä.

Tanskalaiset eivät ole vielä hankkineet aktiivisesti jäseniä, mutta jalka on vaikuttamismielessä tiukasti oven välissä Tanskan parlamenttiin. Kokousosallistujat kuulivat myös Kööpenhaminan kaupungin omaishoitajien tukimuodoista.

Eurocarersin puheenjohtajuus Omaishoitajaliittoon

Eurocarersin puheenjohtajaksi valittiin Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen. Hallituksen jäsenen kausi voi kestää kaksi kolmen vuoden kautta. Puheenjohtaja valitaan vuosittain. Tervonen aloitti hallituksessa vuonna 2018.

Suomesta kokoukseen osallistuivat Omaishoitajaliiton edustajina myös Yrjö Mattila ja Kaisa Parviainen sekä Suomen omaishoidon verkostosta Jonna Skand. Joensuun seudun omaishoitajien edustaja Kirsi Hokkila osallistui nuorten hoivaajien verkoston työskentelyyn.

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja käsitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi kokous hyväksyi uudet jäsenet Ranskasta ja Romanista.

Eurocarersin runsaan puolen miljoonan euron talous perustuu pitkälti EU-avustuksiin ja -hankkeisiin. Palkattua henkilökuntaa on ollut vuodesta 2014 lähtien, vaikka järjestö rekisteröitiin jo vuonna 2006. Alkuvuodet toimintaa rakennettiin vapaaehtoisvoimin muun muassa Irlannin ja Hollannin vahvassa yhteistyössä.

Eurocarersiin kuuluu 67 jäsentä 25 Euroopan maasta. Jäseninä on omaishoitajajärjestöjä ja tutkimuslaitoksia. Seuraava Eurocarersin vuosikokous järjestetään Portugalissa kesäkuussa 2020.