Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea vaati Suomelta toimia omaishoitajien yhdenmukaiseen kohteluun

Omaishoitajaliitto kanteli omaishoitajien epätasa-arvoisesta kohtelusta ja palveluasumismaksuista Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle vuonna 2011. Viimeksi tammikuussa 2019 komitea kiinnitti huomiota siihen, että järjestöjen tekemät kantelut eivät ole johtaneet riittäviin viranomaistoimiin. Komitea pitää Suomen kuntien harkintavaltaa ja selkeän velvollisuuden puuttumista omaishoidon tukien maksamisessa edelleen ongelmallisena.

Viime viikkoina esiin nousset epäkohdat ja sopimuksen vastaiset toiminnot hoivapalveluissa kuormittamat monia omaishoitajia. Omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään usein esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa. Omaishoitajaliitto peräänkuuluttaa inhimillistä kohtelua, jossa tärkeässä roolissa ovat riittävät ja laadukkaat hoivapalvelut.

Komitea arvioi, että palveluasumisen asiakaspalvelumaksuja ei ole säädelty riittävästi eikä palveluasumisen tarjonta vastaa kysyntää. Asiakasmaksulaista on vihdoin olemassa korjattu lakiluonnos, jossa palveluasumisen asiakasmaksuihin saataisiin yhdenmukainen linja. Nykyisin maksukäytännöt ovat hyvin vaihtelevia eri puolilla Suomea. Niin ikään Suomen valvontaviranomaiset ovat raportoineet hoivapalveluiden laaduissa mittavia ongelmia. Palveluiden saatavuudessa on myös haasteita.

Omaishoidon tuen kuntakohtaisuus on yhä ongelma, eikä siihen ole vielä esitetty lakimuutoksia. Vaikka sote- ja maakuntauudistus toisi omaishoidon tukeen yhdenmukaisuutta, jäisi eroja maakuntien välille. Omaishoitajaliitto esittääkin yhtenä eduskuntavaalitavoitteenaan yhdenmukaisia omaishoidon tuen kriteerejä koko maahan.

Komitea odottaa Suomen raportoivan toimenpiteistä lokakuussa 2019. Lue aiheesta lisää Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilta.