Euroopan parlamentin omaishoidon intressiryhmä vaatii Euroopan unionin jäsenmaita tukemaan nuoria hoivaajia

Sussexin yliopiston professori Saul Becker (kuvassa seisomassa) kertoi Euroopan parlamentin omaishoidon intressiryhmän kokouksessa, että Britanniassa alle 18-vuotiaiden nuorten hoivaajien määrä on lisääntynyt 19 prosentilla vuosien 2001–2011 välisenä aikana. Beckerin vieressä oikealla puheenvuoroa odottaa kokemusasiantuntija Kirsi Hokkila. Kuva: Eurocarers.

Euroopan parlamentin omaishoidon intressiryhmän kokouksessa Brysselissä 6.3. kokemusasiantuntijoina toimivat entiset ja nykyiset nuoret hoivaajat kertoivat europarlamentaarikoille omista kokemuksistaan nuorina antamastaan hoivasta. Tilaisuudessa kuultiin myös tuoreinta tutkimustietoa nuorista hoivaajista.

”Alle 18-vuotiailla nuorilla hoivaajilla voi olla perheissään raskaitakin hoivatehtäviä ja he voivat kantaa vastuita, jotka yleensä kuuluvat aikuisuuteen”, kertoi eräs kokemusasiantuntija.

Intressiryhmän kokoukseen osallistuneet olivat yksimielisiä siitä, että vaikka nuoret hoivaajat tunnistetaan useissa Euroopan maissa, silti edelleen liian moni nuori hoivaaja jää tunnistamatta ja tuetta. Kokouksessa mukana olleiden europarlamentaarikoiden mielestä sekä Euroopan unionin että unionin jäsenmaiden tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota nuoriin hoivaajiin ja tarjota heille tukea.

Intressiryhmässä kokousta johti europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja yhden kokemuspuheenvuoroista käytti projektipäällikkö Kirsi Hokkila Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä.

Lue intressiryhmän kokouksen lehdistötiedote 7.3.2018