Euroopan parlamentin myöntämä Euroopan kansalaisen palkinto SámiSoster ry:lle

SámiSoster ry on yksi 50 voittajasta, joille Euroopan parlamentti myöntää Euroopan kansalaisen palkinnon tänä vuonna. Palkinto luovutetaan SámiSosterille 30.6. Helsingissä.

 Vuodesta 2008 lähtien myönnetty palkinto annetaan kansalaisille tai järjestöille, jotka ovat edistäneet kansalaisten parempaa keskinäistä ymmärrystä ja lähentymistä tai helpottaneet rajat ylittävää tai valtioiden välistä yhteistyötä Euroopan unionissa.

SámiSoster ry on valtakunnallinen saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Järjestö on perustettu vuonna 1997.

Palkinnon myöntämisen perusteissa mainitaan erityisesti SámiSosterin Muittohallat-projekti, jonka tavoitteena on tukea Alzheimerin tautiin tai dementiaan sairastuneita ja edistää saamelaisten muistisairaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä ja vireyttä. Projektissa huomioidaan erityisesti kulttuurilliset ja kielelliset tarpeet ja hyödynnetään musiikkia, käsitöitä ja luontoa innovatiivisesti. SámiSosterin työn katsotaan tukevan erityisesti EU:n perusoikeuksien toteutumista.

SámiSoster ry:n toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga iloitsee Euroopan kansalainen -palkinnosta.

”Tämä merkitsee järjestöllemme paljon. Näen tässä laajemman merkityksen, nimenomaan sen, että Euroopan unionin tasolla huomataan saamelaiset ja meidän tarpeemme. Nythän järjestöllämme on juhlavuosi. SámiSoster ry on kaksikymmentä vuotta tehnyt töitä nostaakseen esille saamelaisten sosiaali- ja terveysalan tarpeita. Tämä on mukava kiitos näiden vuosien työstä”, sanoo Magga.

Euroopan kansalaisen palkinto luovutetaan SámiSoster ry:lle Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimistolla (Malminkatu 16, Helsinki) perjantaina 30.6. klo 9:30. Pressikahvien yhteydessä järjestettävään tilaisuuteen osallistuvat parlamentin jäsenet Sirpa Pietikäinen (kok., EPP), Henna Virkkunen (kok., EPP) ja Heidi Hautala (vihr., Greens/EFA). Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Voittajat kutsutaan yhteiseen päätapahtumaan, joka järjestetään Brysselissä 11.-12.10.2017.

Euroopan kansalaisen palkinto

Euroopan kansalaisen palkinto on jaettu vuodesta 2008 lähtien projekteille ja aloitteille, joilla edistetään rajat ylittävää yhteistyötä sekä kansojen välistä yhteisymmärrystä EU:n sisällä.

Jokaisella mepillä on oikeus ehdottaa yhtä ehdokasta, joka voi olla henkilö, ryhmä tai järjestö. Kansalliset tuomaristot, joihin kuuluu vähintään kolme meppiä, laittavat ehdokkaat järjestykseen ja tekevät suosituksen palkinnon saajista.

Lisätietoja:
Lehdistötiedottaja Niina Saloranta
Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto
Puh. 040 720 5025
niina.saloranta@europarl.europa.eu