Eurocarersin vuosikokous korosti yhteisen vaikuttamistyön merkitystä

Eurooppalaisten omaishoitajajärjestöjen ja tutkimusorganisaatioiden muodostama Eurocarers selvitti koronapandemian vaikutuksia omaishoitajien tilanteeseen omaishoitajille suunnatun kyselytutkimuksen tulosten pohjalta.

Eurocarers toteutti kyselyn yhdessä italiaisen National Institute on Health and Science of Ageing -tutkimuslaitoksen ja jäsenjärjestöjensä kanssa. Tuloksia esiteltiin 3.6. Eurocarersin verkossa pidetyssä vuosikokouksessa. Tutkimusraportin voi katsoa täällä.

Suomalaisten vastaukset analysoidaan erikseen, ja niistä kerrotaan myöhemmin myös Omaishoitajaliiton viestintäkanavilla.

Vuosikokoukseen osallistui lähes 40 edustajaa 20 eri maasta. Käsittelyssä olivat myös sääntömääräiset asiat ja hallitusjäsenvalinnat. Vuoden 2020 toimintakertomuksen voi lukea täältä.

Eurocarersin puheenjohtajana jatkava Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen painottaa: ”EU-säädökset implementoidaan kansalliseen lainsäädäntöömme, esimerkiksi työssäkäyvien omaishoitajien vapaata koskevat minimisäädökset ns. perhevapaauudistuksessa. EU:n vaikuttamistyössä pääsee alkuvaiheessa mukaan vaikuttamaan myös omaishoitoa koskevaan säätelyyn.”

Tervonen korostaa myös yhteisen vaikuttamistyön merkitystä: ”Yhteiseurooppalainen toiminta vahvistaa omaishoitoyhteisömme vaikuttamistoimintaa omassa maassamme, mistä hyvä esimerkki on vuosittain lokakuussa järjestettävä Euroopan omaishoitajien päivä.”

Julkaistu 4.6.2021