Eurocarers: Omaishoidon merkitys yhteiskunnalle on tunnistettava

Ensimmäistä Euroopan omaishoitajien päivää vietetään 6.10. teemalla ”Olemme omaishoitajia. Meillä on merkitystä. Tarvitsemme tukea.”

Arvioiden mukaan 80 prosenttia pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja iäkkäiden ihmisten tarvitsemasta hoivasta on omaishoitajina toimivien perheenjäsenten sekä muiden läheisten ja naapurien varassa.

Suomessa pääasiallista auttamisvastuuta kantaa jopa 350 000 läheistä*. Noin 50 000 henkilöllä on sopimus omaishoidon tuesta hoidettavan kotikunnan kanssa**.

Sosiaali- ja terveydenhuolto ajautuisi kestämättömään tilanteeseen ilman omaishoitoa

Omaishoitajat ja läheiset mahdollistavat hoidettavan omassa kodissaan pärjäämisen, usein vähäisillä palveluilla ja korvauksetta tai pienellä omaishoidon palkkiolla. Omaishoitajien ja läheisten panos on olennainen osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Omaishoidon ja läheisvastuun merkitys yhteiskunnalle ja sen talouteen pitää tunnistaa.

Tunnesiteeseen perustuva läheisen auttaminen ja hoivaaminen on yleensä palkitsevaa, mutta hoivavastuulla voi olla merkittäviä seurauksia. Sitova hoiva voi kuormittaa omaishoitajaa fyysisesti ja psyykkisesti, kaventaa sosiaalisia suhteita ja muuta elämää, heikentää toimeentulon edellytyksiä ja mahdollisuuksia työssäkäyntiin sekä urakehitykseen. Nuorilla hoivaajilla koulutus voi jäädä muita alhaisemmaksi, mikä vaikuttaa myöhemmin työuraan.

Omaishoitajien tarpeisiin pitää vastata kaikilla yhteiskuntapolitiikan alueilla

Koronapandemia lisäsi omaishoitajien haasteita ja teki näkyväksi omaishoidon luonnetta. Sadat tuhannet suomalaiset ja miljoonat eurooppalaiset ovat joutuneet ottamaan vastuuta erityisesti ikääntyvistä läheisistään viime kuukausina.

Rajoitustoimet lisäsivät eristäytymistä sekä aiheuttivat ahdistusta ja haastavia kotitilanteita omaishoitoperheissä. Rajoitusten jatkuminen vaikuttaa edelleen omaishoitajiin ja läheisvastuuta ottaviin enemmän kuin väestöön yleisesti.

Omaishoitajien ja läheisvastuuta ottavien merkitystä on korostettava, kerrottava heidän tilanteistaan ja tarjottava heille asianmukaista tukea.

Euroopan omaishoidon toimijoiden verkosto, Eurocarers, viettää ensimmäistä Euroopan omaishoitajien päivää 6.10. Viesti on yksinkertainen, mutta painokas – otetaan huomioon omaishoitajat ja tarjotaan heille tukea.

Teemapäivän eurooppalainen verkkosivu löytyy osoitteesta www.carersday.eu. Päivästä on tietoa suomeksi Omaishoitajaliiton verkkosivulla www.omaishoitajat.fi/euroopan-omaishoitajien-paiva.

 

Lisätiedot
Sari-Minna Tervonen, Eurocarersin puheenjohtaja, Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja, puh. 050 3684 554, sari.tervonen(at)omaishoitajat.fi

 

* KOHO-raportti 2014
** Sotkanet-tietokanta

Tiedote on julkaistu STT Infossa

 

Julkaistu 1.10.2020