EU linjaa myös omaishoitoa – äänestä Euroopan parlamentin vaaleissa

 

Euroopan parlamentin vaalien ennakkoäänestys (15.-21.5.) on alkanut. Omaishoidon kysymyksiä linjataan myös Euroopan tasolla, joten äänestäminen kannattaa.

Omaishoitajaliitto toimii eurooppalaisessa omaishoitoverkostossa Eurocarersissa, jonka vaikuttamistyötä linjaa loppuvuonna 2018 hyväksytty strategia: 10 askelta kohti omaishoitajaystävällistä Eurooppaa. Strategia on luettavissa englanniksi ja suomeksi.

Eurocarersin toiminta ei liity vain vanhustyöhön. Ratkaistavia kysymyksiä on useilla eri yhteiskunnan alueilla muun muassa syrjäytymisen ehkäisemissä ja työlainsäädännössä. Tästä on esimerkkinä Euroopan parlamentin huhtikuussa hyväksymä Työelämän tasapainodirektiivi (Work Life Balance Directive).

Työelämän tasapainodirektiivi muun muassa velvoittaa viiteen vapaapäivään työssäkäyville omaishoitajille. Eurocarers ja parlamentin omaishoidon intressiryhmä vaikuttivat vahvasti direktiivin aikaansaamiseksi. Direktiivi tulee toimeenpanoon kansallisesti, myös Suomessa.

Eurovaalien alla voit kysyä omalta meppiehdokkaaltasi, miten hän edistäisi omaishoitajien asemaa parlamentin jäsenenä. Omaishoidon intressiryhmän toimijoista ja toiminnasta voit lukea Eurocarersin sivuilta.

Euroopan parlamentin vaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta.

SOSTEn järjestämässä Inhimillisempi Eurooppa -eurovaalitilaisuudessa 15.5. keskusteltiin muun muassa EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta. Keskustelemassa olivat eurovaaliehdokkaat Silvia Modig (vasemmalla), Sirpa Pietikäinen, Tuulia Pitkänen, Pekka Puska ja Pirkko Ruohonen-Lerner. Kuva: Sari-Minna Tervonen