Edunvalvonta ja eduvalvontavaltuutus- opas tuo selkeyttä läheisen talousasioiden hoitoon

Onko läheisesi toimintakyky heikentynyt ja olet joutunut pohtimaan, miten läheisesi talousasioita kannattaisi hoitaa? Olisiko kevyempi vaihtoehto, kuten edunvalvontavaltuutus riittävä, vai olisiko tarpeen hakea edunvalvojaa? Suomi.fi-verkkopalvelun Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus -opas antaa selkeät ohjeet erilaisiin tilanteisiin.

Edunvalvontavaltuus tulisi kuulua jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen asiakirjasalkkuun. Sillä voi ohjeistaa ja valtuuttaa luottohenkilöitään sen varalle, että itse menettää toimintakykynsä sairauden tai onnettomuuden vuoksi. Suomi.fin oppaasta saa neuvoja valtuutuksen laatimiseen sekä asioihin, joita siinä kannattaa ottaa huomioon. Edunvalvontavaltakirjassa valtuutettu luottohenkilö on puolestaan uuden edessä, kun tulee aika vahvistaa valtakirja ja alkaa hoitaa läheisen käytännön asioita. Suomi.fi opastaa tässäkin tilanteessa eteenpäin.

Lapsen omaisuuden ilmoittaminen Digi- ja väestötietovirastolle

Vanhemmille tulee usein yllätyksenä se, että lapsen omaisuudesta ja sen hoidosta tulee tietyissä tilanteissa ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle. Jos lapsi on kuolinpesän osakas tai hänellä on omaisuutta yli 20 000 euroa, lapselle määrätään edunvalvoja. Tällä halutaan turvata lapsen etu kaikissa tilanteissa. Opas antaa tilanteeseen selkeät toimintaohjeet.

Opas on tehty laajassa yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kesken

Laaja joukko vertaistoimijoita, järjestöjä, tutkijoita järjestöjä ja viranomaisia on yhdistänyt voimansa ja asiantuntemuksensa, jotta yhdestä osoitteesta löytyy nyt kaikki olennainen tieto sekä keskeiset palvelut ja tukea tarjoavat tahot.

Oppaan laatimiseen ovat osallistuneet Digi- ja väestötietoviraston verkkotoimitus ja holhoustoimi, Itä-Suomen yliopisto – Hyvinvointioikeuden keskus, Pohjois-Karjalan edunvalvontatoimisto, Rauman edunvalvontatoimisto, Eläkkeensaajien keskusliitto, Fine, Finfami, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Muistiliitto ry, Nuoret lesket ry, Omaishoitajaliitto ry, Suomen muistiasiantuntijat ry, Vanhustyön keskusliitto.

Koko uutinen luettavissa Suomi.fi-sivulta

Julkaistu 16.2.2022