Kaikki senioreille suunnatut digiopastuspaikat nyt Suomen kartalla

Vanhustyön keskusliitto ry:n tiedote 11.12.2017

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan laatimasta karttasovelluksesta löytyvät kaikki senioreille suunnatut digiopastusta tarjoavat opastuspaikat Utsjoelta Hankoon.

Sähköisten palvelujen lisääntyessä kasvaa digiopastuksen merkitys. Opastusta on järjestetty usealla paikkakunnalla jo pitkään, mutta koko Suomen kattavaa tietoa opastuspaikoista ei ole ollut olemassa. Siksi Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta päätti tehdä selvityksen, jonka tavoitteena oli saada senioreille suunnatut avoimet opastuspaikat kartalle. Opastuspaikkakartoitus auttaa myös suuntaamaan uusien opastuspisteiden perustamista niille paikkakunnille, joilla opastusta ei vielä ole.

-Opastustoiminnasta tiedottaminen on haasteellista, kun opastusta tarvitsevat henkilöt eivät vielä osaa käyttää netistä löytyviä palveluja. Halusimme kuitenkin tehdä karttasovelluksen, josta omaiset ja lähimmäiset löytävät opastuspaikkoja omille läheisilleen. Tällä hetkellä kartalta löytyy lähes 300 opastuspistettä 140 kunnassa. Opastuspaikkatiedoista hyötyvät myös viranomaiset ja muut ikääntyneiden ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olevat henkilöt, jotka työssään voivat ohjata ikääntyneen asiakkaansa opastuksen pariin, jos tuntuu, että digiopastuksesta olisi hänelle hyötyä, kertoo Liisa Tiainen Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnasta.

SeniorSurf-toiminnan valtakunnallisessa kyselyssä haettiin vastauksia kysymyksiin, mistä ikääntynyt ihminen saa opastusta, kuka sitä järjestää ja millaista opastusta on tarjolla? Opastuspaikat löytyvät nyt kaikille avoimesta karttasovelluksesta osoitteesta seniorsurf.fi

Arvioinnin tarkoituksena oli myös tuottaa tietoa opastustoiminnasta ja siten antaa eväitä opastustoiminnan ja SeniorSurf-toiminnan kehittämiseen. Sähköisenä kyselynä toteutetun selvityksen tulokset ja arviointi on koottu julkaisuun SeniorSurf – Kartoitus ja arviointi ikääntyneille ihmisille järjestettävästä tietokoneopastustoiminnasta.

SeniorSurf rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tarttumaan digilaitteisiin

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta parantaa ikääntyneiden ihmisten itsenäisen suoriutumisen edellytyksiä digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

SeniorSurf-toiminta tukee nettiopastustoimintaa valtakunnallisesti, rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tietotekniikan pariin ja auttaa organisaatioita ja yhteisöjä nettiopastustoiminnassa. Lisäksi se tuottaa aineistoa opastuksen tueksi. Materiaalia tuotetaan sekä opastajien että opastettavien käyttöön. Ikääntyneiden ihmisten asemaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa parannetaan vaikuttamalla päättäjiin ja sähköisten palvelujen tuottajiin siinä, että ikääntyneiden tarpeet käyttäjinä otetaan huomioon jo palveluja kehitettäessä.

Valtakunnallinen toiminta pohjautuu yhteistyöhön ja vahvaan verkostoon.

SeniorSurf-karttasovellus (linkki)

Karttasovellus ja kyselyn tulokset julkaistiin ma 11.12.2017 Vanhustyön keskusliitossa järjestetyssä yhteistyökumppaneiden tiedotustilaisuudessa.