Aivovammapotilaiden perheenjäsenet toivovat tukea hoidon alkuvaiheessa

Julia Choustikova on saanut Omaishoitajaliitolta taloudellista tukea tutkimukselle, jossa selvitettiin omaisten arvioita terveydenhuollon ammattilaisten antamasta sosiaalisesta tuesta traumaattisten aivovammapotilaiden alkuvaiheen akuuttihoidossa.

Aivovamman jälkeen perheenjäsenistä tulee usein ensisijaisia hoitajia, joten heidän roolinsa aivovammautuneen elämässä on keskeinen. On tärkeää tunnistaa, että ilman riittävää tukea saattaa hoidosta tulla perheenjäsenille liian haastavaa ja uuvuttavaa.

Tutkimuksessa todettiin, ettei perheenjäsenten tuen tarpeita huomioida sairaalassaoloaikana riittävästi. Perheenjäsenet olisivat halunneet olla vahvemmin mukana hoidon suunnittelussa. He olisivat toivoneet myös täsmällisempää ohjausta apuvälineiden ja digitaalisten palvelujen käytöstä.

Perheenjäsenet kokivat jäävänsä emotionaalisesti yksin. He olisivat toivoneet terveydenhuollon henkilöstön osoittavan enemmän kiinnostusta perheenjäsenten tarpeisiin ja hyvinvointiin. Perheenjäsenillä on tutkimuksen mukaan tarve puhua tilanteen herättämistä tunteista ja huolesta, jota tulevaisuus omaishoitajana herättää. Omaiset nostivat esille myös vertaistuen tarpeen, mutta vertaistuki oli vain harvoin osana ohjausta.

Tutkimuksen mukaan sairaaloiden tulisikin kehittää ohjausta, jotta perheiden stressiä ja ahdistusta voitaisiin vähentää.

Tutkimus on Open access -julkaisu ja saatavilla osoitteesta https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocn.15359

22.6.2020