953 omaishoitajaa vastasi Kuppi nurin -hankkeen päihdekyselyyn

Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hanke on kartoittanut omaishoitoperheiden päihteiden käyttöä.

Kyselyyn vastasi 953 omaishoitajaa, joista 79 prosenttia on naisia ja 21 prosenttia miehiä. Lisäksi haastateltiin viittä omaishoitajaa, joilla oli alkoholin liikakäyttöä. Kotihoidon työntekijöille tehtyyn kyselyyn vastasi 170 henkeä.

Kyselyyn vastanneista omaishoitajista 73 prosenttia käyttää alkoholia. Loput 27 prosenttia ei käytä alkoholia lainkaan. Alkoholin liikakäyttöä on vastanneista neljällä prosentilla. 83 prosenttia alkoholia käyttävistä ottaa yleensä 1-2 annosta alkoholia käyttöpäivää kohti.

Kyselyyn vastanneista kotihoidon työntekijöistä 36 prosenttia on kohdannut työssään omaishoitajia, joiden arvioivat käyttävän kohtuutta runsaammin alkoholia. Työntekijät ovat kohdanneet työssään tilanteita, joissa omaishoitajan alkoholin käytön takia läheisen perushoito oli kärsinyt: hygienia, ravitsemus tai lääkitys saattoi olla huonosti hoidettu.

Omaishoitajien ilmoittamat päihteiden käytön syyt, kuten väsymyksen, ahdistuksen ja stressin lievittäminen alkoholilla, nostavat esille ennaltaehkäisevän työn sekä varhaisen tunnistamisen tärkeyden. Kartoituksessa nousi esille, että ammattilaiset liian harvoin ottavat päihteiden käytön puheeksi omaishoitoperheiden kanssa. Avun hakemista puolestaan estävät häpeä, osaamattomuus, jaksamattomuus ja tunne siitä, että apua ei ole saatavilla.

Kartoituksen voi lukea kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ.